Verkeersprojecten Lange Nieuwstraat: opnieuw inrichten straat

Fase project
In voorbereiding

Planning
Start uitvoering eind 2019

De Lange Nieuwstraat en directe omgeving, zoals Wijde Doelen, vormen het hart van het Museumkwartier. Het is bovendien een belangrijke fietsroute naar de binnenstad. Daarom wil de gemeente de straat nog prettiger maken voor bewoners en bezoekers.

Wat gaat er gebeuren?

De Lange Nieuwstraat krijgt een nieuwe inrichting met meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Er ontstaat extra ruimte doordat het nieuwe ontwerp uitgaat van 23 autoparkeerplaatsen in plaats van de huidige 42 plaatsen. Dat is mogelijk doordat veel bewoners hun parkeervergunning voor de straat hebben ingeruild voor een parkeervergunning in een garage.

Hoe is het ontwerp tot stand gekomen?

De heringerichte Korte Nieuwstraat (foto) is inspiratiebron voor de Lange Nieuwstraat. We hebben met verschillende partijen uit de omgeving gesproken om de wensen en eisen voor het ontwerp in kaart te brengen. Ook is er een klankbordgroep samengesteld met vertegenwoordigers van bewonersoverleg BON, culturele instellingen, ondernemers, Fietsersbond, Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht (Solgu) en Qbuzz. Met hen hebben we de concepten van het integraal programma van eisen (IPvE) en het functioneel ontwerp (FO) besproken.

Ook is de input uit de informatieavond van juni 2018 verwerkt. Daarna is er afstemming met verschillende partijen (waaronder nood- en hulpdiensten) geweest en extra onderzoek naar aanpassing van de verkeerscirculatie.

Juni 2019 is het conceptontwerp (pdf, 6 MB) vrijgegeven door het college van burgemeester en wethouders voor consultatie.

U kon reageren 17 juni tot en met 29 juli. Begin juli was er een inloopavond.

De reacties verwerken we waar mogelijk in de volgende fase van het ontwerp. Uiteraard krijgt u een terugkoppeling over wat we met uw reactie hebben gedaan. Hierna maken we het ontwerp definitief en bereiden we de uitvoering voor.

Uitgangspunten ontwerp

  • De rijbaan wordt 4,90 meter breed, waardoor meer ruimte is op de stoep.
  • Een klein hoogteverschil met de stoep. Hierdoor is het makkelijker om over te steken.
  • Historische ‘Pyke Koch’-lantaarnpalen. Op de plekken waar geen lantaarnpaal past, komt verlichting aan de muur. Deze lantaarnpalen zijn laag. Dat heeft als effect dat verkeer langzamer gaat rijden.
  • 23 parkeerplaatsen voor auto’s verdwijnen (dat is mogelijk doordat bewoners hun vergunning voor straatparkeren hebben ingeruild voor een plek in een garage).
  • Parkeren (voor auto en fiets) op de stoep waardoor de inrichting flexibel en toekomstbestendig is.
  • Meerdere parkeerplaatsen krijgen een dubbelgebruik: ook op bepaalde tijden laden en lossen of parkeren voor gehandicapten.
  • Fietsparkeren wordt gefaciliteerd met ‘fietsnietjes’. Daardoor zijn er iets meer plekken om fietsen te parkeren.
  • De stegen en toegangen naar de binnentuinen worden zichtbaar gemaakt door op deze plekken geen obstakels of parkeren te organiseren.
  • Met behulp van verlichting zorgen we dat de stegen ‘s avonds meer opvallen.

Bekijk het conceptontwerp (pdf, 6 MB)
Lees het verslag van de informatieavond, 11 juni 2018 (pdf, 57 kB)
Bekijk de presentatie informatieavond, 11 juni 2018  (pdf, 48 MB)
Lees het verslag van de klankbordgroep (pdf, 83 kB), 22 februari 2018

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WatWanneer
Besluit college om programma van eisen en conceptontwerp vrij te geven voor consultatie, daarna consultatieperiode van 6 wekenjuni-juli 2019
Definitief ontwerp klaar en voorbereiding uitvoeringnajaar 2019
Opnieuw inrichten straateind 2019 - half 2020

Achtergrond

In ons verkeersplan Slimme routes, Slim Regelen, Slim bestemmen, staat dat fietsers en voetgangers de belangrijkste gebruikers van de binnenstad zijn. Dat is de basis voor de herinrichting van de hele noord-zuidfietsroute door de binnenstad. Een deel van dit gebied is al opgeknapt, zoals de Domstraat, het Domplein en de Korte Nieuwstraat. Ook de Wijde Doelen is aangepast waardoor er nu in 2 richtingen gefietst kan worden. Dit maakt het makkelijker om via de Lange Nieuwstraat naar het centrum te fietsen. Dat is een logische en snelle route nu het voetgangersgebied is uitgebreid naar beide kanten van de Oudegracht (tot de Hamburgerbrug).

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

langenieuwstraat@utrecht.nl

Uw mening