Verkeersprojecten Lange Nieuwstraat: opnieuw inrichten straat

De Lange Nieuwstraat en directe omgeving zoals Wijde Doelen vormen het hart van het Museumkwartier. De gemeente wil van de Lange Nieuwstraat een prettige straat maken voor bewoners en bezoekers, met veel ruimte voor fietsers en voetgangers. We nodigen fietsers uit om deze route te volgen in plaats van de drukke Oudegracht.

Inloopavond april

Wilt u weten hoe het eerste concept voor het ontwerp eruit ziet? Uw mening of idee geven om het ontwerp nog beter te maken? Kom dan naar de inloopavond. De datum en plek volgt binnenkort.

planning 2018
WatWanneer
wensen en eisen voor het ontwerp ophalen en IPvE en conceptontwerp makenjanuari/februari/maart
besluit college IPvE en conceptontwerpvolgt
definitief ontwerp klaarvolgt
start uitvoering opnieuw inrichten straat4e kwartaal

Hoe komt het ontwerp tot stand?

heringerichte Lange Nieuwstraat richting Dom

We praten met verschillende partijen uit de omgeving om de wensen en eisen voor het ontwerp in kaart te brengen. Deze partijen bestaan uit: musea, bewonersoverleg BON, ondernemers en belangenorganisaties zoals Fietsersbond en SOLGU . Deze partijen zijn ook in het verdere proces ons klankbord. Op basis van de opgehaalde wensen en eisen maken we een IPvE (integraal programma van eisen) en conceptontwerp. De uitgangspunten voor het ontwerp hebben we 22 februari besproken met de klankbordgroep. Deze kunt u binnenkort op deze website bekijken. Zodra het college van B en W het IPvE en concept-ontwerp ter consultatie vrijgeeft, informeren we de omwonenden huis-aan-huis. We organiseren ook een informatieavond. Dat is waarschijnlijk in april. U kunt tijdens en na deze avond uw reactie geven op de plannen. De heringerichte Korte Nieuwstraat (foto) is inspiratiebron voor de Lange Nieuwstraat.

Achtergrond

In ons verkeersplan Slimme routes, Slim Regelen, Slim bestemmen, staat dat fietsers en voetgangers de belangrijkste gebruikers van de binnenstad zijn. Dat is de basis voor de herinrichting van de hele Noord-Zuidfietsroute door de binnenstad. Per 1 mei 2018 wordt het drukke voetgangersgebied groter. Een deel van dit gebied is al opgeknapt, zoals de Domstraat, het Domplein en de Korte Nieuwstraat.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

langenieuwstraat@utrecht.nl