Verkeersprojecten Lange Nieuwstraat: opnieuw inrichten straat

De Lange Nieuwstraat en directe omgeving, zoals Wijde Doelen, vormen het hart van het Museumkwartier. Het is bovendien een belangrijke fietsroute naar de binnenstad. De gemeente wil van de Lange Nieuwstraat een prettige straat maken voor bewoners en bezoekers, met veel ruimte voor fietsers en voetgangers.

Deze extra ruimte ontstaat doordat het nieuwe ontwerp uitgaat van 23 autoparkeerplaatsen in plaats van de huidige 42 plaatsen. Dat is mogelijk doordat veel bewoners hun parkeervergunning voor de straat hebben ingeruild voor een parkeervergunning in een garage.

Planning 2018
WatWanneer
Verwerken reacties naar aanleiding van informatieavond 11 juni + terugkoppelingjuni/juli
Besluit college om programma van eisen en conceptontwerp vrij te geven voor consultatie, daarna consultatieperiode van 6 wekenzomer
Definitief ontwerp klaar en voorbereiding uitvoeringnajaar
Start uitvoering opnieuw inrichten straateind '18/begin '19

Hoe komt het ontwerp tot stand?

heringerichte Lange Nieuwstraat richting Dom

De heringerichte Korte Nieuwstraat (foto) is inspiratiebron voor de Lange Nieuwstraat. We hebben met verschillende partijen uit de omgeving gesproken om de wensen en eisen voor het ontwerp in kaart te brengen. Ook is er een klankbordgroep samengesteld met vertegenwoordigers van bewonersoverleg BON, culturele instellingen, ondernemers, Fietsersbond, Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht (Solgu) en Qbuzz. Met hen hebben we de concepten van het integraal programma van eisen (IPvE) en het functioneel ontwerp (FO) besproken.

De input die uit de informatieavond komt, verwerken we in het concept ontwerp. Hierna leggen we het ontwerp voor aan het college van burgemeester en wethouders. Na behandeling in het college hebt u 6 weken de tijd om te reageren op het integraal programma van eisen en het ontwerp. De reacties verzamelen we en verwerken we waar mogelijk in de volgende fase van het ontwerp. Uiteraard krijgt u een terugkoppeling over wat we met uw reactie hebben gedaan. Hierna maken we het ontwerp definitief en bereiden we de uitvoering voor.

Opmerkingenformulier (pdf, 98,7 kB) 
Bekijk de presentatie informatieavond 11 juni 2018  (pdf, 48 MB)
Bekijk het conceptontwerp (pdf, 1,5 MB)
Lees het verslag van de klankbordgroep (pdf, 83 kB), 22 februari 2018
Bekijk de presentatie van de klankbordgroep (pdf, 20,8 MB), 22 februari 2018

Achtergrond

In ons verkeersplan Slimme routes, Slim Regelen, Slim bestemmen, staat dat fietsers en voetgangers de belangrijkste gebruikers van de binnenstad zijn. Dat is de basis voor de herinrichting van de hele noord-zuidfietsroute door de binnenstad. Een deel van dit gebied is al opgeknapt, zoals de Domstraat, het Domplein en de Korte Nieuwstraat. Ook de Wijde Doelen is aangepast waardoor er nu in twee richtingen gefietst kan worden. Dit maakt het makkelijker om via de Lange Nieuwstraat naar het centrum te fietsen. Dat is een logische en snelle route nu het voetgangersgebied is uitgebreid naar beide kanten van de Oudegracht (tot de Hamburgerbrug).

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

langenieuwstraat@utrecht.nl