Verkeersprojecten Lange Nieuwstraat: opnieuw inrichten straat

Fase project
In voorbereiding

Planning
Start uitvoering begin 2020

De Lange Nieuwstraat en directe omgeving, zoals Wijde Doelen, vormen het hart van het Museumkwartier. Het is bovendien een belangrijke fietsroute naar de binnenstad. Daarom wil de gemeente de straat nog prettiger maken voor bewoners en bezoekers.

Wat gaat er gebeuren?

De Lange Nieuwstraat krijgt een nieuwe inrichting met meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Er ontstaat extra ruimte doordat het nieuwe ontwerp uitgaat van 23 autoparkeerplaatsen in plaats van de huidige 42 plaatsen. Dat is mogelijk doordat veel bewoners hun parkeervergunning voor de straat hebben ingeruild voor een parkeervergunning in een garage.

Uitgangspunten ontwerp

 • De rijbaan wordt 4,90 meter breed, waardoor meer ruimte is op de stoep.
 • Een klein hoogteverschil met de stoep. Hierdoor is het makkelijker om over te steken.
 • Historische ‘Pyke Koch’-lantaarnpalen. Op de plekken waar geen lantaarnpaal past, komt verlichting aan de muur. Deze lantaarnpalen zijn laag. Dat heeft als effect dat verkeer langzamer gaat rijden.
 • 23 parkeerplaatsen voor auto’s verdwijnen (dat is mogelijk doordat bewoners hun vergunning voor straatparkeren hebben ingeruild voor een plek in een garage).
 • Parkeren (voor auto en fiets) op de stoep waardoor de inrichting flexibel en toekomstbestendig is.
 • Meerdere parkeerplaatsen krijgen een dubbelgebruik: ook op bepaalde tijden laden en lossen of parkeren voor gehandicapten.
 • Fietsparkeren wordt gefaciliteerd met ‘fietsnietjes’. Daardoor zijn er iets meer plekken om fietsen te parkeren.
 • De stegen en toegangen naar de binnentuinen worden zichtbaar gemaakt door op deze plekken geen obstakels of parkeren te organiseren.
 • Met behulp van verlichting zorgen we dat de stegen ‘s avonds meer opvallen.
 • Het instellen van eenrichtingsverkeer voor zwaar verkeer van meer dan 3,5 ton wordt in het verdere ontwerptraject onderzocht naar aanleiding van wensen uit de buurt.

IPvE en FO vastgesteld door college

Op 3 september 2019 is het IPvE en FO vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Op een aantal punten is het ontwerp aangepast naar aanleiding van de reacties. Zo is er bijvoorbeeld meer ruimte gekomen voor fietsparkeren.

Bekijk het overzicht met reacties en wat hiermee is gedaan en bekijk het IPvE en FO

Hoe is het ontwerp tot stand gekomen?

De heringerichte Korte Nieuwstraat (foto) is inspiratiebron voor de Lange Nieuwstraat. We hebben met verschillende partijen uit de omgeving gesproken om de wensen en eisen voor het ontwerp in kaart te brengen. Ook is er een klankbordgroep samengesteld met vertegenwoordigers van bewonersoverleg BON, culturele instellingen, ondernemers, Fietsersbond, Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht (Solgu) en Qbuzz. Met hen hebben we de concepten van het integraal programma van eisen (IPvE) en het functioneel ontwerp (FO) besproken.

Planning

We werken nu aan het definitief ontwerp en voorbereiding van de uitvoering. We betrekken de belanghebbenden in de uitwerking van het ontwerp en het opstellen van de voorwaarden voor een omgevingsbewuste uitvoering.

Wat doen we en wanneer?
WanneerWat
najaar 2019Definitief ontwerp maken en voorbereiding uitvoering
begin 2020 - zomer 2020Opnieuw inrichten straat

Wat is al gebeurd?

 • 2 juli 2019: inloopavond waar u vragen kon stellen en opmerkingen kon maken.
 • 17 juni – 29 juli 2019: reactieperiode concept IPvE/FO. We ontvingen 71 unieke reacties.
 •  Juni 2018: buurtbijeenkomst voor alle omwonenden en belanghebbenden. Eerste plannen gepresenteerd. Wensen en ideeën bewoners meegenomen bij het opstellen van het concept IPvE/FO.

Achtergrond

In ons verkeersplan Slimme routes, Slim Regelen, Slim bestemmen, staat dat fietsers en voetgangers de belangrijkste gebruikers van de binnenstad zijn. Dat is de basis voor de herinrichting van de hele noord-zuidfietsroute door de binnenstad. Een deel van dit gebied is al opgeknapt, zoals de Domstraat, het Domplein en de Korte Nieuwstraat. Ook de Wijde Doelen is aangepast waardoor er nu in 2 richtingen gefietst kan worden. Dit maakt het makkelijker om via de Lange Nieuwstraat naar het centrum te fietsen. Dat is een logische en snelle route nu het voetgangersgebied is uitgebreid naar beide kanten van de Oudegracht (tot de Hamburgerbrug).

Hulp en contact Lange Nieuwstraat

Telefoon

14 030

E-mail

langenieuwstraat@utrecht.nl

Uw mening