Verkeersprojecten Lange Nieuwstraat: opnieuw inrichten straat

Fase project
Start uitvoering 6 juli 2020

Planning
Gereed februari 2021

De Lange Nieuwstraat en directe omgeving, zoals Wijde Doelen, vormen het hart van het Museumkwartier. Het is bovendien een belangrijke fietsroute naar de binnenstad. Daarom willen we de straat nog prettiger maken voor bewoners en bezoekers. De straat krijgt een nieuwe inrichting met meer ruimte voor fietsers en voetgangers.

Wat gaat er gebeuren?

Het werk voor de herinrichting van de straat is bijna af. Vanaf vrijdagmiddag 4 december is de Lange Nieuwstraat weer bereikbaar voor alle verkeer. De rijrichting van de Smeestraat, die tijdens de werkzaamheden was omgedraaid, wordt dan hersteld. Het vrachtverkeer kan ook weer de normale route rijden en hoeft dus niet meer via het Domplein de stad uit. Het werk is op 4 december nog niet helemaal gereed. Met name het plein voor de Catharijnekerk en -convent wordt de komende weken nog bestraat.

Wat komt er?

 • De rijbaan wordt 4,90 meter breed (iets smaller dan nu), waardoor meer ruimte is op de stoep.
 • Er komt een kleiner hoogteverschil met de stoep. Hierdoor is het makkelijker om over te steken.
 • Er komen historische ‘Pyke Koch’-lantaarnpalen. Op de plekken waar geen lantaarnpaal past, komt verlichting aan de muur. Deze lantaarnpalen zijn laag. Dat heeft als effect dat verkeer langzamer gaat rijden.
 • 23 parkeerplaatsen voor auto’s verdwijnen (dat is mogelijk doordat bewoners hun vergunning voor straatparkeren hebben ingeruild voor een plek in een garage).
 • Parkeren (voor auto en fiets) op de stoep waardoor de inrichting flexibel en toekomstbestendig is.
 • Meerdere parkeerplaatsen krijgen een dubbelgebruik: ook op bepaalde tijden laden en lossen of parkeren voor gehandicapten.
 • Fietsparkeren wordt gefaciliteerd met ‘fietsnietjes’. Er komen in totaal 84 fietsparkeerplaatsen bij.
 • Er komt een nieuwe bank rond de boom bij de kerk en het museum.
 • De stegen en toegangen naar de binnentuinen worden zichtbaar gemaakt door op deze plekken geen obstakels of parkeren te organiseren.
 • Met behulp van verlichting zorgen we dat de stegen ‘s avonds meer opvallen.
 • De nieuwe weg is te smal om deze door vrachtwagens en bussen in 2 richtingen te gebruiken. We willen voor vrachtwagens en andere brede voertuigen eenrichtingsverkeer instellen. Het wordt voor deze voertuigen dan verboden om de straat in noordelijke richting in te rijden (richting Domplein). Hier moet nog een definitief besluit over worden genomen.
 • Er is een proefopstelling gemaakt van de nieuwe tegels die op het plein voor Museum Catharijne Convent komen. Na de herinrichting liggen deze tegels op het hele plein. De tegels met geel glazuur maken straks, in trechtervorm, de ingang van het museum duidelijk.

Definitief ontwerp

Het Functioneel Ontwerp is uitgewerkt naar het Definitief Ontwerp.

Bekijk het Definitief Ontwerp (pdf, 13 MB)

Bekijk het Definitief Ontwerp met details (pdf, 10 MB)

Bekijk het ontwerp van het entreeplein van museum Catharijneconvent (pdf, 14 MB)

Hoe is het ontwerp tot stand gekomen?

De heringerichte Korte Nieuwstraat (foto) is inspiratiebron voor de Lange Nieuwstraat. We hebben met verschillende partijen uit de omgeving gesproken om de wensen en eisen voor het ontwerp in kaart te brengen. Ook is er een klankbordgroep samengesteld met vertegenwoordigers van bewonersoverleg BON, culturele instellingen, ondernemers, Fietsersbond, Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht (Solgu) en Qbuzz. Met hen hebben we de concepten van het integraal programma van eisen (IPvE) en het functioneel ontwerp (FO) besproken.

Wat doen we en wanneer?
WanneerWat
Juli 2020Start werkzaamheden
Februari 2021Werkzaamheden klaar

Wat is al gebeurd?

 • 3 september 2019: Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Op een aantal punten is het ontwerp aangepast naar aanleiding van de reacties. Zo is er bijvoorbeeld meer ruimte gekomen voor fietsparkeren.
  Bekijk het overzicht met reacties en wat hiermee is gedaan en bekijk het IPvE en FO
 • 2 juli 2019: inloopavond waar u vragen kon stellen en opmerkingen kon maken.
 • 17 juni – 29 juli 2019: reactieperiode concept IPvE/FO. We ontvingen 71 unieke reacties.
 •  Juni 2018: buurtbijeenkomst voor alle omwonenden en belanghebbenden. Eerste plannen gepresenteerd. Wensen en ideeën bewoners meegenomen bij het opstellen van het concept IPvE/FO.

Achtergrond

In ons verkeersplan Slimme routes, Slim Regelen, Slim bestemmen, staat dat fietsers en voetgangers de belangrijkste gebruikers van de binnenstad zijn. Dat is de basis voor de herinrichting van de hele noord-zuidfietsroute door de binnenstad. Een deel van dit gebied is al opgeknapt, zoals de Domstraat, het Domplein en de Korte Nieuwstraat. Ook de Wijde Doelen is aangepast waardoor er nu in 2 richtingen gefietst kan worden. Dit maakt het makkelijker om via de Lange Nieuwstraat naar het centrum te fietsen. Dat is een logische en snelle route nu het voetgangersgebied is uitgebreid naar beide kanten van de Oudegracht (tot de Hamburgerbrug).

Hulp en contact Lange Nieuwstraat

Telefoon

14 030

E-mail

langenieuwstraat@utrecht.nl