Verkeersprojecten Maarssenseweg - Schoolstraat: verbetering route

Op de route Maarssenseweg – Schoolstraat werd hard gereden. Dit zorgde voor overlast voor de buurt. Om dit te veranderen, heeft de gemeente deze route verbeterd. Eerdere maatregelen om de snelheid en verkeersdrukte te verminderen, hielpen niet genoeg. De straat is daarom nieuw ingericht. Er mag maximaal 30 km per uur worden gereden en de nieuwe inrichting past daarbij. Wij nodigen u uit om rustig te rijden, zo maken we de Schoolstraat veiliger en prettiger voor iedereen.

Schoolstraat weer open voor verkeer

Vanaf 15 maart 2019 is de Schoolstraat weer open voor het verkeer. Het werk aan de Schoolstraat is klaar. De omleidingsborden zijn weggehaald. Ook is breed een wijkbericht verspreid over waar in Vleuten aan de weg wordt gewerkt. Begin mei zijn de zebrapaden en haaientanden nog aangebracht op de rotonde bij de Henri Dunantlaan/Multatulistraat.

Op 20 maart 2018 heeft het College besloten tot de nieuwe inrichting van de Schoolstraat. Eind 2017 is een rotonde gemaakt op de kruising Maarssenseweg – Schoolstraat. In april 2017 hebben de meeste bewoners van de Schoolstraat gekozen voor het model dat het dorpse karakter zoveel mogelijk behoudt. Dit model hebben we uitgewerkt in een ontwerp.

Belangrijkste punten

  • Auto’s en fietsers delen de ruimte.
  • Er zijn geen fietsstroken en de wegversmallingen zijn verdwenen.
  • Het voetpad is aan 1 kant breder gemaakt. Daar zijn vakken met groen en bomen gekomen langs de straat.

Wat is er gedaan?

Het werk is in fasen uitgevoerd. Per deel hebben we de straat opengemaakt. De gemeente heeft ook de riolering vervangen. We hebben de rioleringswerkzaamheden met de herinrichtingswerkzaamheden gecombineerd. Zo hoefden we de straat maar 1 keer open te breken. Woningen en bedrijven zijn bereikbaar gebleven tijdens de werkzaamheden. Er waren omleidingsroutes voor fiets en auto, zie hiervoor de presentatie van de informatieavond voor bewoners Schoolstraat van 5 juli (pdf, 2 MB). In het eerste kwartaal van 2019 was de herinrichting van de Schoolstraat klaar.

Fase  Welk deel van de straatWanneer klaar
1.Schoolstraat tussen Nieuwe Vaart en H. Dunantlaan1e week november 2018 klaar
2.Schoolstraat tussen H. Dunantlaan en Rubenslaanweek van 21 december 2018 klaar
3.Schoolstraat vanaf Rubenslaan tot aansluiting Thematerwegwerkzaamheden starten 14 januari  2019, werk klaar op 15 maart 2019 

Fietsoversteek Thematerweg

De fietsoversteek op de Thematerweg, vlak bij de Schoolstraat, was niet goed zichtbaar voor het verkeer. Deze is veiliger gemaakt. We hebben extra drempels geplaatst. Ook staan er nu twee borden die de snelheid signaleren om automobilisten bewust te maken van te hard rijden. De borden bebouwde kom zijn verplaatst. Dit werk is ook vanaf 15 maart 2019 klaar.

Verkeersmetingen

Op de Schoolstraat en aangrenzende straten van de Schoolstraat in Vleuten zijn van 31 januari tot 15 februari 2018 verkeersmetingen uitgevoerd. De resultaten van deze metingen en die van de metingen uit 2017 en 2015 vindt u hieronder.

Verkeersmeting februari 2018

Verkeersmeting februari 2018

Intensiteiten

Snelheid*
Werkdag   WeekdagVgem    V85
1. Schoolstraat (Rubenslaan
- Thematerweg)
6.966        6.33438          47
2. Schoolstraat (H. Dunantlaan
- Rubenslaan)

6.527        5.934

39          48
3. Schoolstraat (Nieuwe Vaart
- H Dunantlaan)
5.223         4.79736          45
4. Thematerweg (Joostenlaan
- Maarssenseweg)
2.420         2.35743          52
5. Multatulistraat (H. Heijermansstraat
- Schoolstraat)
2.518         2.23321          27
6. Camphuysenstraat (Dorpsstraat
- Nieuwe Vaart)
1.528         1.33630          37
7. Henri Dunantlaan (Schoolstraat
- A Schweitzerlaan)
811              73827          33
8. Rubenslaan (Schoolstraat
- V van Goghlaan)
1.037           93234          41
9. Professor Bronckhorstlaan (Curielaan
- Fleminglaan)
1.270          1.16433          40
10. Albert Schweitzerlaan (Curielaan
- Fleminglaan) **
481              44931          38
11. Herman Heijermansstraat
(Couperusstraat - J Catsstraat)
209             19424          30
12. Nieuwe Vaart ***
(H Heijermansstraat - Schoolstraat)
518             46029          38

* Vgem is de gemiddelde snelheid in kilometer per uur.
   V85 is de snelheid in kilometer per uur waar 85% van de gemeten voertuigen langzamer of gelijk aan rijdt.

**   Hertelling tot en met dinsdag 20 maart

*** Hertelling tot en met maandag 12 maart

Verkeersmeting maart 2017

Verkeersmeting maart 2017

Intensiteiten

Snelheid*
Werkdag   WeekdagVgem     V85
1. Schoolstraat (Rubenslaan
- Thematerweg)
7.844         7.22338         47
2. Schoolstraat (H. Dunantlaan
- Rubenslaan)

6.504         6.013


39         48
3. Schoolstraat (Nieuwe Vaart
- H Dunantlaan)
4.472         4.20038         48
4. Thematerweg (Joostenlaan
- Maarssenseweg)
2.492         2.55056         67
5. Multatulistraat (H. Heijermansstraat
- Schoolstraat)
1.270         1.12731         38
6. Camphuysenstraat (Dorpsstraat
- Nieuwe Vaart)
1.438         1.28432         38
7. Henri Dunantlaan (Schoolstraat
- A Schweitzerlaan)
763              70428          34
8. Rubenslaan (Schoolstraat
- V van Goghlaan)
850              77331          38
9. Professor Bronckhorstlaan (Curielaan
- Fleminglaan)
1.281          1.19034          42
10. Albert Schweitzerlaan (Curielaan
- Fleminglaan)
461              43132          39
* Vgem is de gemiddelde snelheid in kilometer per uur.
   V85 is de snelheid in kilometer per uur waar 85% van de gemeten voertuigen langzamer of gelijk aan rijdt.

Verkeersmeting november 2015

Verkeersmeting november 2015
IntensiteitenSnelheid*
werkdag       weekdagVgem   V85
1. Schoolstraat (Rubenslaan
- Thematerweg)
7.636            6.96839         48
4. Thematerweg (Joostenlaan
- Maarssenseweg)
2.362            2.20855         66

Maarssenseweg (Thematerweg
- De Heldinnenlaan)

8.035            7.319

61         69

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur
Donderdag 8.30 - 20.00 uur