Verkeersprojecten Maarssenseweg - Schoolstraat: verbetering route

Op de route Maarssenseweg – Schoolstraat wordt hard gereden. Dit zorgt voor overlast voor de buurt. Om dit te veranderen wil de gemeente deze route verbeteren. Wij hebben al geprobeerd om de snelheid en verkeersdrukte te verminderen. Het ging toen om maatregelen om de rijsnelheid te verminderen. De maatregelen hebben wel iets geholpen, maar niet genoeg. We hebben eind 2017 een rotonde gemaakt op de kruising Maarssenseweg – Schoolstraat. De Schoolstraat krijgt dit jaar een nieuwe inrichting.

Voortgang Schoolstraat

Op 20 maart 2018 heeft het College besloten tot de nieuwe inrichting van de Schoolstraat.

In april 2017 hebben de meeste bewoners van de Schoolstraat gekozen voor het model dat het dorpse karakter zoveel mogelijk behoudt. Dit model hebben we uitgewerkt in een ontwerp.

Belangrijkste punten

  • Auto’s en fietsers delen de ruimte.
  • Er komen geen fietsstroken en de wegversmallingen verdwijnen.
  • Het voetpad maken we aan 1 kant breder. Daar komen vakken met groen en bomen langs de straat.

Het ontwerpvoorstel voor de Schoolstraat hebben we afgestemd met de vervanging van de riolering in de Schoolstraat. De riolering is verouderd. De gemeente gaat deze daarom na de zomervakantie vervangen. We combineren de rioleringswerkzaamheden met de herinrichtingswerkzaamheden.

Planning

In september 2018 starten we met werkzaamheden voor vervanging van de riolering op de Schoolstraat Direct daarna starten we met het opnieuw inrichten. Zo hoeven we de straat maar 1 keer open te breken. We geven u op tijd informatie over de werkzaamheden en de bereikbaarheid van de woningen en bedrijven. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar tijdens de werkzaamheden.

Het werk gaat in fasen

Per deel maken we de straat open.

Overzicht van wanneer en waar de werkzaamheden zijn
Fase  WanneerWaar
1.3 september tot en met 5 oktober 2018deel tussen Nieuwe Vaart – Henri Dunantlaan
2.8 tot en met 19 oktober 2018rotonde H. Dunantlaan
3.22 oktober tot en met 23 november 2018deel tussen Henri Dunantlaan – Rubenslaan
3.26 tot en met 30 november 2018deel Rubenslaan richting rotonde met de Thematerweg/Maarssenseweg

Omleidingsroutes voor auto en fiets

De kaarten met de omleidingsroutes voor fiets en auto vindt u in de presentatie van de informatieavond voor bewoners Schoolstraat van 5 juli (pdf, 2 MB) 

  • Het doorgaande autoverkeer wordt vanaf september omgeleid via de route over de Haarrijnse Rading - Heldinnenlaan.
  • Voor het bestemmingsverkeer komt per deel een omleidingsroute. Borden geven de omleidingsroute aan. De omleidingsroutes voor bestemmingsverkeer variëren per fase. De omleidingen gaan via de Camphuysenstraat, Nieuwe Vaart, Herman Heijermansstraat, Multatulistraat, Henri Dunantlaan, Prof. Bronkhorstlaan, Mesdaglaan en Rubenslaan.
  • Voor fietsers zijn er ook omleidingsroutes. Voetgangers kunnen er nog wel langs.

    Eind 2018 is de herinrichting van de Schoolstraat gereed.

Thematerweg

Om de fietsoversteek op de Thematerweg veiliger te maken plaatsen we extra drempels voor automobilisten. Ook doen we kleine aanpassingen aan de rotonde op de kruising Thematerweg - Schoolstraat. 

Verkeersmetingen

Op de Schoolstraat en aangrenzende straten van de Schoolstraat in Vleuten zijn van 31 januari tot 15 februari 2018 verkeersmetingen uitgevoerd. De resultaten van deze metingen en die van de metingen uit 2017 en 2015 vindt u hieronder.

Verkeersmeting februari 2018

Verkeersmeting februari 2018

Intensiteiten

Snelheid*
Werkdag   WeekdagVgem    V85
1. Schoolstraat (Rubenslaan
- Thematerweg)
6.966        6.33438          47
2. Schoolstraat (H. Dunantlaan
- Rubenslaan)

6.527        5.934

39          48
3. Schoolstraat (Nieuwe Vaart
- H Dunantlaan)
5.223         4.79736          45
4. Thematerweg (Joostenlaan
- Maarssenseweg)
2.420         2.35743          52
5. Multatulistraat (H. Heijermansstraat
- Schoolstraat)
2.518         2.23321          27
6. Camphuysenstraat (Dorpsstraat
- Nieuwe Vaart)
1.528         1.33630          37
7. Henri Dunantlaan (Schoolstraat
- A Schweitzerlaan)
811              73827          33
8. Rubenslaan (Schoolstraat
- V van Goghlaan)
1.037           93234          41
9. Professor Bronckhorstlaan (Curielaan
- Fleminglaan)
1.270          1.16433          40
10. Albert Schweitzerlaan (Curielaan
- Fleminglaan) **
481              44931          38
11. Herman Heijermansstraat
(Couperusstraat - J Catsstraat)
209             19424          30
12. Nieuwe Vaart ***
(H Heijermansstraat - Schoolstraat)
518             46029          38

* Vgem is de gemiddelde snelheid in kilometer per uur.
   V85 is de snelheid in kilometer per uur waar 85% van de gemeten voertuigen langzamer of gelijk aan rijdt.

**   Hertelling tot en met dinsdag 20 maart

*** Hertelling tot en met maandag 12 maart

Verkeersmeting maart 2017

Verkeersmeting maart 2017

Intensiteiten

Snelheid*
Werkdag   WeekdagVgem     V85
1. Schoolstraat (Rubenslaan
- Thematerweg)
7.844         7.22338         47
2. Schoolstraat (H. Dunantlaan
- Rubenslaan)

6.504         6.013


39         48
3. Schoolstraat (Nieuwe Vaart
- H Dunantlaan)
4.472         4.20038         48
4. Thematerweg (Joostenlaan
- Maarssenseweg)
2.492         2.55056         67
5. Multatulistraat (H. Heijermansstraat
- Schoolstraat)
1.270         1.12731         38
6. Camphuysenstraat (Dorpsstraat
- Nieuwe Vaart)
1.438         1.28432         38
7. Henri Dunantlaan (Schoolstraat
- A Schweitzerlaan)
763              70428          34
8. Rubenslaan (Schoolstraat
- V van Goghlaan)
850              77331          38
9. Professor Bronckhorstlaan (Curielaan
- Fleminglaan)
1.281          1.19034          42
10. Albert Schweitzerlaan (Curielaan
- Fleminglaan)
461              43132          39
* Vgem is de gemiddelde snelheid in kilometer per uur.
   V85 is de snelheid in kilometer per uur waar 85% van de gemeten voertuigen langzamer of gelijk aan rijdt.

Verkeersmeting november 2015

Verkeersmeting november 2015
IntensiteitenSnelheid*
werkdag       weekdagVgem   V85
1. Schoolstraat (Rubenslaan
- Thematerweg)
7.636            6.96839         48
4. Thematerweg (Joostenlaan
- Maarssenseweg)
2.362            2.20855         66

Maarssenseweg (Thematerweg
- De Heldinnenlaan)

8.035            7.319

61         69

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur
Donderdag 8.30 - 20.00 uur