Verkeersprojecten Briljantlaan - Diamantweg

Knelpunt

Op het kruispunt Briljantlaan – Diamantweg Zuid is er geen ruimte voor fietsers die linksaf willen slaan. Daardoor is het onduidelijkheid of het mogelijk is om linksaf te slaan. Dit is vooral op de Briljantlaan en de zijwegen ervan. Er is geen veilige oversteekplaats met een verkeerslicht voor fietsers en voetgangers. Fietsers ontwijken het kruispunt via de Aquamarijnlaan.

Maatregelen

De gemeente onderzoekt verschillende mogelijkheden om fietsers meer ruimte te geven, zodat ze veilig  kunnen  oversteken.

Stand van zaken

Op dit moment loopt het onderzoek en werken we aan een ontwerp. De gemeente overlegt intern over nieuwe verkeerslichten. We gaan het ontwerp bespreken met omwonenden en bedrijven in de buurt. De werkzaamheden staan gepland voor 2017.

Briljantlaan - Diamantweg, Zuid