Verkeersprojecten Maliebaan en Malieblad: verbeteren straat

De gemeente werkt aan de aanpak van het Malieblad, de Maliebaan en de kruising Maliebaan - Burgemeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat. We willen onder andere de fietsroute en openbare ruimte voor voetgangers verbeteren. De gemeenteraad beslist welk plan we verder uitwerken. De gemeenteraad heeft besloten het voorstel van het college voor de Maliebaan verder uit te werken tot een schetsontwerp.

Malieblad

De kruising waar de Maliebaan aansluit op de Maliesingel wordt ook wel Malieblad genoemd.

Bekijk de plannen voor het Malieblad

Maliebaan

Wat komt er en waarom?

De Maliebaan wordt anders ingericht. We willen:

  • de alternatieve Herenroute (pdf, 526 kB) voor fietsers verbeteren
  • de openbare ruimte voor de voetgangers verbeteren
  • (historische) groen- en boomstructuur verbeteren en herstellen

Besluit gemeenteraad

Het college van B en W heeft aan de gemeenteraad voorgesteld om een wandel- en fietspromenade te maken op de middenbaan van de hele Maliebaan. De ventwegen blijven eenrichtingsverkeer en worden heringericht passend bij een snelheid van 30 km/u. De gemeenteraad heeft besloten om dit voorstel samen met de buurt verder uit te werken tot een schetsontwerp. Op de ventwegen nemen we maatregelen om de snelheid te remmen. Op verzoek van de gemeenteraad worden trillingen en geluid op de Maliebaan gemeten, vooraf en na de herinrichting.

Lees het raadsvoorstel en de notitie van 12 mei 2019

Het college heeft dit plan (variant 3+) in mei 2019 voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna was er een raadsinformatiebijeenkomt. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde bewoners een andere variant: Plan B. De raad vroeg het college om een verkeerskundige beoordeling van Plan B en van variant 3+.

Lees de raadsbrief en het verkeerskundig rapport van 15 november 2019

Kruising Nachtegaalstraat

Er is ook een nieuw ontwerp voor deNachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat. De kruising met de Maliebaan moet straks aansluiten op het ontwerp van de Maliebaan. Uitgangspunt is dat de fietser prioriteit krijgt, verkeerslichten verdwijnen en groene zichtlijnen worden doorgetrokken.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
2020Eerste schetsontwerp klaar
2021Start uitvoering

Wat is er al gebeurd?

Hulp en contact Maliebaan

Telefoon

14 030

E-mail

maliebaan@utrecht.nl

Uw mening