Maliebaan De Maliebaan promenade

Dit houdt in dat de zuidelijke en noordelijke hoofdrijbaan van de Maliebaan een wandelpromenade worden. Autoverkeer en busverkeer tussen Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat is mogelijk. De kruising is zonder verkeerslichten. De afbeelding laat in % de af- en toename zien van het aantal auto’s per straat ten opzichte van de nulvariant 2025).

Variant A en B

Voor beide varianten geldt dat op de omliggende wegen het verkeer toeneemt. Op de parallelwegen (de straten die er naast lopen) neemt het verkeer toe. Er is onderzocht is of dit beïnvloed kan worden door het fysiek minder aantrekkelijk maken van deze parallelwegen voor doorgaand verkeer. Denk hierbij aan bijvoorbeeld drempels en plateaus. Dit is echter niet gewenst omdat dit trillingen kan opleveren voor omliggende gebouwen. Het smaller maken van de parallelwegen is niet mogelijk in verband met het parkeren in schuine vakken, in combinatie met de fietsroute. De ruimte is nodig voor veilig in- en uitparkeren.

Variant A: Maliebaan Promenade met afslagverboden voor links- en rechtsafslaand verkeer

Variant B: Maliebaan Promenade met alleen een afslagverbod voor linksafslaand verkeer

Hulp en contact Maliebaan

Telefoon

14 030

E-mail

maliebaan@utrecht.nl