Maliebaan De nulvariant

U ziet hier de situatie zoals het nu is mét verkeerslichten. (Op de afbeeldingen zijn de auto’s in absolute aantallen per 24 uur aangegeven).

De netwerkanalyse laat zien wat de verwachtingen voor de verkeersbewegingen zijn in 2025 als de verkeerssituatie op de Maliebaan niet verandert. Voor het hele gebied wordt wel 30 km per uur ingevoerd. Hierdoor neemt het verkeer af in bijna alle straten. Alleen in de Van Ostadelaan is een kleine toename van verkeer te zien.

Hulp en contact Maliebaan

Telefoon

14 030

E-mail

maliebaan@utrecht.nl