Maliebaan T-splitsing zuidelijke Maliebaan Promenade

Variant A en B

In dit plan wordt alleen de zuidelijke hoofdrijbaan van de Maliebaan  een wandelpromenade. De zuidelijke parallelwegen worden doodlopend voor autoverkeer. De T-splitsing is zonder verkeerslichten.

De afbeelding laat in % de toename zien van het aantal auto’s per straat ten opzichte van de nulvariant 2025).

De parallelwegen Maliebaan Zuid worden gebruikt door bestemmingsverkeer dat tweemaal over de parallelweg moet: heen en terug. Ondanks een toename van het aantal bewegingen over de parallelwegen, blijft het gemiddelde aantal auto’s gelijk. Afhankelijk van de keermogelijkheden rijden bestuurders vanaf hun bestemming immers zo snel mogelijk weer terug naar het beginpunt (zie grafiek in de afbeelding). Ten opzichte van hoe de situatie nu is, neemt het verkeer af bij deze variant op de parallelwegen. Zie de afbeelding van de nulvariant.

Voor de Oosterstraat en de Oudwijkerdwarsstraat is in % een toename van verkeer te zien. Omdat nu aantal auto’s per dag laag is (zie de afbeelding van de nulvariant) zal ook na de toename in deze straten het aantal auto's meevallen.

Bij de Maliesingel (2025) is een lichte toename van verkeer te zien ten opzichte van de nulvariant (2025). Maar in 2025 is 40% afname te zien ten opzichte van hoe het nu is. In totaal komen er minder auto's.

De toename van verkeer in de Schoolstraat en de Parkstraat kan niet in het model berekend worden, daarom hebben we een schatting gemaakt. Op basis daarvan zijn 2 varianten getekend.

T-splitsing Maliebaan Promenade variant A

Variant A: alleen afsluiten van de zuidelijke parallelwegen bij de T-splitsing. Dit leidt tot een sterke toename van verkeer op de Schoolstraat en Parkstraat.

 

T-splitsing Maliebaan Promenade variant B

Variant B: afsluiten van zowel de zuidelijke parallelwegen bij de T-splitsing als van de Parkstraat en de Schoolstraat (bij de Nachtegaalstraat). Dit voorkomt de toename van verkeer op de Schoolstraat en de Parkstraat.

Hulp en contact Maliebaan

Telefoon

14 030

E-mail

maliebaan@utrecht.nl