Verkeersprojecten Maliebaan en Malieblad: verbeteren straat

De gemeente werkt aan de aanpak van het Malieblad, de Maliebaan en de kruising Maliebaan - Burgemeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat. We willen onder andere de fietsroute en openbare ruimte voor voetgangers verbeteren. De gemeenteraad beslist welk plan we verder uitwerken.

Malieblad

De kruising waar de Maliebaan aansluit op de Maliesingel wordt ook wel Malieblad genoemd.

Bekijk de plannen voor het Malieblad

Maliebaan

Wat komt er en waarom?

De Maliebaan wordt anders ingericht. We willen:

  • de alternatieve Herenroute (pdf, 526 kB) voor fietsers verbeteren
  • de openbare ruimte voor de voetgangers verbeteren
  • (historische) groen- en boomstructuur verbeteren en herstellen

Voorstel college aan de raad

Het college van B en W stelt voor om een groene wandel- en fietspromenade te maken op de middenbaan van de hele Maliebaan. Op de ventwegen nemen we maatregelen om de snelheid te remmen. De ventwegen blijven eenrichtingsverkeer en de maximumsnelheid blijft 30 km/u.

We noemen dit voorstel variant 3+. Dit voorstel is een afgeleide van variant 3, een van de varianten die tussen 2016 en 2018 werden uitgewerkt. In variant 3+ blijven alle verkeersbewegingen mogelijk. Een ander nieuw onderdeel in dit voorstel is dat er op de middenbaan gefietst mag worden. In eerdere plannen voor de Maliebaanpromenade was sprake van afslagverboden en ‘knips’.

Het college legt dit plan voor aan de gemeenteraad. Die bespreekt het voorstel binnenkort. Als de Raad akkoord gaat, worden de plannen in overleg met de buurt uitgewerkt tot een ontwerp.

Lees het raadvoorstel en de notitie

Kruising Nachtegaalstraat

We werken momenteel ook aan het ontwerp voor de Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat. De kruising met de Maliebaan moet straks aansluiten op het ontwerp van de Maliebaan. Uitgangspunt is dat de fietser prioriteit krijgt, verkeerslichten verdwijnen en groene zichtlijnen worden doorgetrokken.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
zomer 2019 Besluit gemeenteraad over uit te werken variant
Eind 2019Eerste schetsontwerp klaar
2021Start uitvoering

Wat is er al gebeurd?

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

maliebaan@utrecht.nl

Uw mening