Verkeersprojecten Maliebaan en Malieblad: verbeteren straat

luchtfoto van de kruising Maliebaan-Burgemeester Reigerstraat-Nachtegaalstraat
Huidige situatie kruising Maliebaan/Burg. Reigerstraat/Nachtegaalstraat

De gemeente werkt aan de aanpak van het Malieblad, de Maliebaan en de kruising Maliebaan - Burgemeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat. We willen onder andere de fietsroute en openbare ruimte voor voetgangers verbeteren. De gemeenteraad beslist welk plan we verder uitwerken.

Voor het Malieblad is er een eerste schetsontwerp gemaakt. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen hierop reageren.

Welk plan we verder uitwerken voor de Maliebaan en de kruising beslist de gemeenteraad begin 2019.

Malieblad

Met het Malieblad bedoelen we de kruising van de zuidpunt van de Maliebaan met de Maliesingel. Het Malieblad verbindt ook de twee delen van de Maliesingel. De Maliesingel is inmiddels opnieuw ingericht. Omdat we het belangrijk vinden om de twee delen van de Maliesingel op een goede manier in elkaar te laten overlopen, ligt er een ontwerp (integraal programma van eisen) voor het Malieblad. We gaan dus met het Malieblad aan de slag, voordat bekend is welk plan we verder uitwerken voor de Maliebaan. We zorgen ervoor dat het ontwerp van het Malieblad bij elke variant voor de Maliebaan past.

Bekijk het ontwerp in het integraal programma van eisen (IPvE) van het Malieblad (pdf, 5,1 MB)

Reageren op het ontwerp

Op 13 november was de buurt uitgenodigd voor een bijeenkomst. Daar kon iedereen meedenken over het eerste ontwerp (integraal programma van eisen) voor het Malieblad. Ook kunt u schriftelijk reageren op het IPvE. Dat kan tot 16 december via maliebaan@utrecht.nl. Uw inbreng gebruiken we om het IPvE aan te vullen en te verbeteren. 

Maliebaan

Voor de herinrichting van de Maliebaan zijn 4 varianten uitgewerkt:

1. de nulvariant

2. de ovonde

3. de Maliebaan Promenade

4. de T-splitsing met zuidelijke Maliebaan Promenade

Welk plan we verder uitwerken voor de Maliebaan en de kruising beslist de gemeenteraad begin 2019.

Reacties op de varianten

Alle reacties op de varianten zijn gebundeld in een reactienota. Deze is naar de gemeenteraad gestuurd.

Lees de Raadsbrief van 14 maart 2018  (pdf, 184 kB)
Lees de Reactienota  (pdf, 417 kB)

Herinrichting Maliebaan kiezen uit 4 varianten  (pdf, 9MB)

Concretisering Slimme Routes Slim Regelen Utrecht Oostpoort  (pdf, 14 MB)

Wat ging er aan vooraf

Op 2 juni 2016 vroeg de gemeenteraad om 4 plannen uit te werken:

 • de nulvariant
 • de ovonde
 • en 2 varianten voor een Maliebaan Promenade:
    - een complete promenade of
    - een ‘light variant’

De complete Maliebaan Promenade was voor de zomer 2017 beoordeeld als niet haalbaar, vanwege de gevolgen voor de omliggende wegen. In het najaar van 2017 is besloten om een aangepaste visie opnieuw mee te nemen in de uitwerkingsstudie.

Klankbordgroep

De plannen zijn gemaakt samen met de klankbordgroep (bestaat uit bewoners, ondernemers en de Fietsersbond) en de initiatiefgroep. Deze bestaat uit een groep bewoners die het plan voor de Maliebaan Promenade heeft bedacht.

Waarom pakken we de Maliebaan aan?

 • alternatieve (Heren)route (pdf, 526 kB) voor fietsers verbeteren
 • openbare ruimte voor de voetgangers verbeteren
 • kwaliteit van het verblijf verbeteren
 • (historische) groen- en boomstructuur verbeteren en herstellen
 • op de kruising bij de verkeerslichten, rijden fietsers vaak door rood

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

maliebaan@utrecht.nl