Verkeersprojecten Maliebaan: verbeteren straat

luchtfoto van de kruising Maliebaan-Burgemeester Reigerstraat-Nachtegaalstraat
Huidige situatie kruising Maliebaan/Burg. Reigerstraat/Nachtegaalstraat

De gemeente werkt aan de aanpak van de Maliebaan en de kruising Maliebaan - Burgemeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat. We willen onder andere de fietsroute en openbare ruimte voor voetgangers verbeteren. In 2018 beslist de gemeenteraad welk plan we verder uitwerken.

Voor de herinrichting van de Maliebaan zijn 4 varianten uitgewerkt:

1. de nulvariant

2. de ovonde

3. de Maliebaan Promenade

4. de T-splitsing met zuidelijke Maliebaan Promenade

Reacties op de varianten

U kon op de varianten reageren tot en met 26 februari. Alle reacties zijn gebundeld in een reactienota. Deze is naar de gemeenteraad gestuurd.

Lees de Raadsbrief van 14 maart 2018  (pdf, 184 kB)
Lees de Reactienota  (pdf, 417 kB)

Herinrichting Maliebaan kiezen uit 4 varianten  (pdf, 9MB)

Concretisering Slimme Routes Slim Regelen Utrecht Oostpoort  (pdf, 14 MB)

Wat ging er aan vooraf

Op 2 juni 2016 vroeg de gemeenteraad om 4 plannen uit te werken:

 • de nulvariant
 • de ovonde
 • en 2 varianten voor een Maliebaan Promenade:
    - een complete promenade of
    - een ‘light variant’

De complete Maliebaan Promenade was voor de zomer 2017 beoordeeld als niet haalbaar, vanwege de gevolgen voor de omliggende wegen. In het najaar van 2017 is besloten om een aangepaste visie opnieuw mee te nemen in de uitwerkingsstudie.

Klankbordgroep

De plannen zijn gemaakt samen met de klankbordgroep (bestaat uit bewoners, ondernemers en de Fietsersbond) en de initiatiefgroep. Deze bestaat uit een groep bewoners die het plan voor de Maliebaan Promenade heeft bedacht.

Waarom pakken we de Maliebaan aan?

 • alternatieve (Heren)route (pdf, 526 kB) voor fietsers verbeteren
 • openbare ruimte voor de voetgangers verbeteren
 • kwaliteit van het verblijf verbeteren
 • (historische) groen- en boomstructuur verbeteren en herstellen
 • op de kruising bij de verkeerslichten, rijden fietsers vaak door rood

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

maliebaan@utrecht.nl