Verkeersprojecten Maliebaan en Malieblad: verbeteren straat

De gemeente werkt aan de aanpak van het Malieblad, de Maliebaan en de kruising Maliebaan - Burgemeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat. We willen onder andere de fietsroute en openbare ruimte voor voetgangers verbeteren. De gemeenteraad beslist welk plan we verder uitwerken.

Malieblad

De kruising waar de Maliebaan aansluit op de Maliesingel wordt ook wel Malieblad genoemd.

Bekijk de plannen voor het Malieblad

Maliebaan

Wat komt er en waarom?

De Maliebaan wordt anders ingericht. We willen:

  • de alternatieve Herenroute (pdf, 526 kB) voor fietsers verbeteren
  • de openbare ruimte voor de voetgangers verbeteren
  • (historische) groen- en boomstructuur verbeteren en herstellen

Voorstel college aan de raad

Het college van B en W stelt voor om een groene wandel- en fietspromenade te maken op de middenbaan van de hele Maliebaan. Op de ventwegen nemen we maatregelen om de snelheid te remmen. De ventwegen blijven eenrichtingsverkeer en de maximumsnelheid blijft 30 km/u.

We noemen dit voorstel variant 3+. Dit voorstel is een afgeleide van variant 3, een van de varianten die tussen 2016 en 2018 werden uitgewerkt. In variant 3+ blijven alle verkeersbewegingen mogelijk. Een ander nieuw onderdeel in dit voorstel is dat er op de middenbaan gefietst mag worden. In eerdere plannen voor de Maliebaanpromenade was sprake van afslagverboden en ‘knips’.

Lees het raadsvoorstel en de notitie van 12 mei 2019

Het college heeft dit plan voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna was er een raadsinformatiebijeenkomt. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde bewoners een andere variant: Plan B. De raad vroeg het college om een verkeerskundige beoordeling van Plan B en van variant 3+.

Lees de raadsbrief en het verkeerskundig rapport van 15 november 2019

Het college blijft bij het voorstel voor variant 3+. De raad besluit binnenkort over dit voorstel. Als de raad akkoord gaat, gaan we de variant samen met de buurt uitwerken tot een ontwerp.

Kruising Nachtegaalstraat

We werken momenteel ook aan het ontwerp voor de Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat. De kruising met de Maliebaan moet straks aansluiten op het ontwerp van de Maliebaan. Uitgangspunt is dat de fietser prioriteit krijgt, verkeerslichten verdwijnen en groene zichtlijnen worden doorgetrokken.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Eind 2019/begin 2020Besluit gemeenteraad over uit te werken variant
2020Eerste schetsontwerp klaar
2021Start uitvoering

Wat is er al gebeurd?

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

maliebaan@utrecht.nl

Uw mening