Verkeersprojecten Malieblad: opnieuw inrichten

We richten het Malieblad opnieuw in. Met het Malieblad bedoelen we de kruising van de zuidpunt van de Maliebaan met de Maliesingel. Het Malieblad verbindt ook de 2 delen van de Maliesingel.

Wat komt er en waarom?

We vinden het belangrijk om de 2 delen van de Maliesingel op een goede manier in elkaar te laten overlopen. Daarnaast is het Malieblad een belangrijke schakel in de fietsroute over de Maliesingel én fietsroute ‘de Herenroute’, vanuit de binnenstad naar de Maliebaan. We willen de fietsroutes verbeteren en het Malieblad aantrekkelijker maken voor wandelaars. Dit doen we door een groene inrichting met oog voor cultuurhistorie.

  • Er komt minder asfalt terug en er komen extra bomen en groen bij.
  • De indeling van de rijbaan op de Maliesingel trekken we door over het Malieblad.
  • Er komen bankjes en meer ruimte voor wandelaars.
  • Er komt een halte voor touringcars. Deze mogen daar straks maximaal 15 minuten staan.

Bekijk het definitief ontwerp (pdf, 1,3 MB)

Werkzaamheden vanaf 19 oktober

De werkzaamheden aan het Malieblad zijn gestart op 19 oktober. We beginnen aan de noordzijde bij de Maliebaan. Eerst verwijdert de aannemer de 2 middengeleiders op de kop van de Maliebaan. Daarna brengt de aannemer hier tijdelijke verharding aan, zodat hier overheen gereden kan worden. Enkele dagen daarna breken we een deel van het oude asfalt eruit. Oude loze water- en gasleidingen verwijderen we en daarna leggen we een nieuwe riolering aan. We sluiten het regenriool aan op de singel, zodat in de toekomst schoon regenwater van de Maliebaan naar de singel kan stromen.

Aannemer en werktijden

In opdracht van de gemeente Utrecht voert aannemer Reimert de werkzaamheden uit. De aannemer is maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur in de ochtend tot 16.00 uur in de middag aan het werk.

Planning en werkzaamheden

De werkzaamheden zijn in oktober 2020 gestart. Inmiddels is een deel van de nieuwe riolering aangelegd en is de weg aan de zijde van de Stadsbuitengracht opgebroken. De westelijke ventweg van de Maliebaan wordt vóór de kerst weer opengesteld voor verkeer.

Afsluiting oostelijke ventweg Maliebaan

Begin januari 2021 start de aannemer met de aanleg van de riolering bij de zuidelijke inrit van de oostelijke ventweg van de Maliebaan, ter hoogte van de Maliebaan nummer 15 (Rabobank). Deze ventweg wordt daarom tijdelijk afgesloten.

Bestemmingsverkeer met de auto en fiets kan aan de kant van de kruising Burgemeester Reigerstraat-Nachtegaalstraat-Maliebaan in 2 richtingen in en uitrijden. We gebruiken een paar parkeervakken om ruimte te maken voor autoverkeer in beide richtingen. Ook passen we de verkeerslichten aan. Doorgaande fietsers leiden we om. Dit duurt tot begin maart 2021.

Maliebrug

Het verwijderen van het tijdelijke brugdek is gepland in januari 2021. Daarna brengt de aannemer nieuwe bestrating aan op de brug. Tijdens deze werkzaamheden worden voetgangers en fietsers omgeleid via de Herenbrug.

Bereikbaarheid

Tijdens het opnieuw inrichten blijven de woningen en kantoren bereikbaar voor voetgangers met hulp van loopschotten.

Fietsers en auto’s kunnen in alle richtingen doorrijden. Dit kan alleen niet tussen januari en halverwege maart. Dan is de zuidelijke inrit van de oostelijke ventweg van de Maliebaan afgesloten. Ook maken we dan de noordelijke aansluiting op de Maliesingel. In januari sluiten we de Maliebrug ook korte tijd af.

Openbaar vervoer

Lijn 8 rijdt sinds maart 2020 een andere route. Dit komt door de werkzaamheden in de Nachtegaalstraat en de Oudwijkerdwarsstraat. Lijn 8 rijdt nu een rondje in 1 richting door wijk Oost. Kijk voor meer informatie op de website van U-OV.

Meedenken

Op bijeenkomsten is gesproken over wensen en ideeën van bewoners en ondernemers voor de inrichting van het Malieblad. Tijdens alle ontwerpstappen hebben we bewoners en ondernemers betrokken. De reacties en suggesties van bewoners en belanghebbenden hebben we zoveel mogelijk meegenomen in het ontwerp.

Planning

De Maliesingel is al opnieuw ingericht. De Maliebaan nog niet. We gaan nu eerst het Malieblad opnieuw inrichten, voordat we starten met de inrichting van de Maliebaan.

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Oktober 2020Start herinrichting  
April 2021

Herinrichting klaar

Wat is er al gebeurd?

  • Op 13 november 2018 was een buurtbijeenkomst over het schetsontwerp.

Hulp en contact Maliebaan

Telefoon

14 030

E-mail

maliebaan@utrecht.nl