Verkeersprojecten Malieblad: opnieuw inrichten

We richten het Malieblad opnieuw in. Met het Malieblad bedoelen we de kruising van de zuidpunt van de Maliebaan met de Maliesingel. Het Malieblad verbindt ook de 2 delen van de Maliesingel.

Wat komt er en waarom?

We vinden het belangrijk om de 2 delen van de Maliesingel op een goede manier in elkaar te laten overlopen. Daarnaast is het Malieblad een belangrijke schakel in de fietsroute over de Maliesingel en fietsroute 'de Herenroute', vanuit de binnenstad naar de Maliebaan. We willen de fietsroutes verbeteren en het Malieblad aantrekkelijker maken voor wandelaars. Dit doen we door een groene inrichting met oog voor cultuurhistorie.

  • Er komt minder asfalt terug en er komen extra bomen en groen bij.
  • De indeling van de rijbaan op de Maliesingel trekken we door over het Malieblad.
  • Er komen bankjes en meer ruimte voor wandelaars.
  • Er komt een halte voor touringcars. Deze mogen daar straks maximaal 15 minuten staan.
  • We leggen alvast nieuwe riolering aan zodat we in de toekomst regenwater van de Maliebaan kunnen afvoeren naar de Singel.

Bekijk het definitief ontwerp (pdf, 1,3 MB)

Wat gaan we doen?

Start en afronding: 3 mei 2021

De nieuwe weg is al enkele weken in gebruik. Op maandag 3 mei brengen we de laatste laag asfalt aan. Dit doen we op twee plekken:

  • bij de kop van de Maliebaan ter hoogte van de kruising bij het Malieblad en bij de kruising van de Maliesingel met de Maliebaan ter hoogte van huisnummer 28a.

Voor Maliebaan 13 herstellen we die dag een groot gedeelte rood asfalt. Op die dag zijn afwisselend de westelijke ventweg van de Maliebaan (centrumzijde) en de middenbaan van de Maliebaan afgesloten voor doorgaand verkeer.

Alle panden blijven bereikbaar. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer ter plekke. Fietsers en voetgangers hebben vrije doorgang.

Start: eind maart 2021
Afronding: half mei 2021

We zijn nu bezig met het inrichten van het park op de plek waar eerder de rijbaan naast de singel lag. De tijdelijke weg bij de Maliebrug is inmiddels verwijderd. We sluiten de brug en het fietspad weer aan op de nieuwe weg. Dit heeft verder geen gevolgen voor het verkeer.

Naar verwachting zijn we half mei klaar met de werkzaamheden aan het Malieblad. De bomen en planten brengen we pas in het najaar aan, omdat in het mei al te warm en droog is.

Half mei zaaien we wel alvast de groenstroken in het park in.

Start: half mei 2021
Afronding: begin juli 2021

In januari informeerden we u over het repareren van het riool onder de ventweg langs de even huisnummers tussen het Malieblad en de Snellenlaan. Deze werkzaamheden moesten we uitstellen door de vorst in februari. Dit doen we nu vanaf 17 mei. Dit betekent helaas dat we rond de toegangsput naar het riool een stukje van het Malieblad weer open moeten maken.

Het riool is verouderd en moet gerepareerd worden. We versterken de oude rioolbuis door een soort kous aan de binnenwand aan te brengen. We werken via de rioolput. We hoeven zo alleen een stukje straat rondom de rioolputten open te maken.

De rioolbuizen die we nu gaan repareren zijn niet dezelfde buizen die we vervangen tijdens de herinrichting van de Maliebaan, in 2022. Het riool dat we nu aanpakken ligt dieper en kunnen we repareren zonder de hele straat open te maken. Daarom voeren we dit nu al uit. We gaan het volgende doen:

Openmaken rioolputten

Maandag 17 mei starten we met het openmaken van een stukje straat rondom de rioolputten. Dit doen we van put naar put vanaf het Malieblad tot aan de Snellenlaan. We werken ongeveer 4 dagen per put. Het verkeer kan langs de werkzaamheden via de parkeerplaatsen. Enkele parkeerplekken kunt u dan niet gebruiken. Begin juni zijn we klaar.

Aanbrengen van de ‘kous’

Half juni brengen we de nieuwe binnenlaag van het riool aan. Dit doen we ook van put naar put vanaf het Malieblad tot aan de Snellenlaan. We werken ongeveer 1 dag per put. Nadat de kous is aangebracht, maken we de putten en de straat weer dicht. We zijn begin juli klaar.

Er gelden tijdens het aanbrengen van de kous omleidingen die ook ter plekke staan aangegeven. De Snellenlaan sluiten we voor drie weken af. Dit betekent dat auto’s moeten omrijden via de Museumlaan, Biltstraat, Maliesingel en Wittevrouwensingel om bij het Malieblad en de Maliebaan te komen. Fietsers moeten omrijden via het Oorsprongpark. Voetgangers hebben vrije doorgang. Tijdens deze werkzaamheden zijn er ook verkeersregelaars om het verkeer te begeleiden.

Rioolput openmaken en kous aanbrengen Malieblad

De rioolput op het Malieblad doen we later, eind juni. Voor deze put combineren we de voorbereiding en uitvoering. Dit betekent dat we hier een week achter elkaar werken. Auto’s moeten tijdens de werkzaamheden omrijden. Dit geven we ter plekke aan met borden. Fietsers en voetgangers houden doorgang.

Wat merkt u verder van de rioolwerkzaamheden?

We werken van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 19.00 uur. Soms kan het zijn dat we iets langer doorwerken. We verwachten dat u weinig last zult hebben van een rioollucht. Er draaien apparaten die nodig zijn voor het uitharden van de kous. We werken altijd binnen de geldende geluidsnormen. Tijdens het drogen van de hars kan een geur vrijkomen die lijkt op een gaslucht. De geur is niet schadelijk voor uw gezondheid en verdwijnt na uitharding van de kous.

Meedenken

Op bijeenkomsten is gesproken over wensen en ideeën van bewoners en ondernemers voor de inrichting van het Malieblad. Tijdens alle ontwerpstappen hebben we bewoners en ondernemers betrokken. De reacties en suggesties van bewoners en belanghebbenden hebben we zoveel mogelijk meegenomen in het ontwerp.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Oktober 2020
tot half mei 2021
Opnieuw inrichten Malieblad
Half mei 2021
tot begin juli 2021
Repareren riool tussen Malieblad en Snellenlaan

De planning is afhankelijk van het weer en andere omstandigheden. Het kan zijn dat we uitlopen. Het zou mooi zijn als we het Malieblad feestelijk kunnen openen. We denken er nu aan om de opening te combineren met Open Tuinendag op zaterdag 26 juni. Of dit kan, hangt uiteraard af van de ontwikkelingen rondom corona. We bekijken wat er mogelijk is. U ontvangt hierover nog bericht.

Wat is er al gebeurd?

  • Op 13 november 2018 was een buurtbijeenkomst over het schetsontwerp.

Hulp en contact Maliebaan

Telefoon

14 030

E-mail

maliebaan@utrecht.nl