Verkeersprojecten Malieblad: opnieuw inrichten

We richten het Malieblad opnieuw in. Met het Malieblad bedoelen we de kruising van de zuidpunt van de Maliebaan met de Maliesingel. Het Malieblad verbindt ook de 2 delen van de Maliesingel.

Wat komt er en waarom?

We vinden het belangrijk om de 2 delen van de Maliesingel op een goede manier in elkaar te laten overlopen. Daarnaast is het Malieblad een belangrijke schakel in de fietsroute over de Maliesingel en fietsroute 'de Herenroute', vanuit de binnenstad naar de Maliebaan. We willen de fietsroutes verbeteren en het Malieblad aantrekkelijker maken voor wandelaars. Dit doen we door een groene inrichting met oog voor cultuurhistorie.

  • Er komt minder asfalt terug en er komen extra bomen en groen bij.
  • De indeling van de rijbaan op de Maliesingel trekken we door over het Malieblad.
  • Er komen bankjes en meer ruimte voor wandelaars.
  • Er komt een halte voor touringcars. Deze mogen daar straks maximaal 15 minuten staan.
  • We leggen alvast nieuwe riolering aan zodat we in de toekomst regenwater van de Maliebaan kunnen afvoeren naar de Singel.

Bekijk het definitief ontwerp (pdf, 1,3 MB)

Wat gaan we doen?

Start: Januari 2021
Verwachte afronding: Eind maart 2021

De oostelijke ventweg Maliebaan is sinds januari tijdelijk afgesloten vanwege de aanleg van riolering en het vernieuwen van de weg. Bestemmingsverkeer met de auto en fiets kan aan de kant van de kruising Burgemeester Reigerstraat-Nachtegaalstraat-Maliebaan in 2 richtingen in- en uitrijden. We gebruiken een paar parkeervakken om ruimte te maken voor autoverkeer in beide richtingen. Ook passen we de verkeerslichten aan. Doorgaande fietsers leiden we om.

Start: half maart 2021
Verwachte afronding: eind maart 2021

We starten half maart met het asfalteren en inrichten van de rijbaan van de Maliebaan ter hoogte van de huisnummers 1-15. Hierdoor is tussen 15 en 19 maart de inrit van de Johan van Oldenbarneveltlaan vanaf de singel afgesloten. Om ervoor te zorgen dat de Johan van Oldebarneveltlaan bereikbaar blijft, verwijderen we de palen in de Hugo de Grootstraat (ter hoogte van de Johan de Wittstraat). Bewoners en bezoekers kunnen dan via de Maliesingel en de Hugo de Grootstraat de Johan van Oldebarneveltlaan bereiken. Voor fietsers en automobilisten die op 15, 16 of 17 maart willen gaan stemmen bij het Spoorwegmuseum is de Hugo de Grootstraat ook de omleidingsroute. Omleidingen staan ook ter plekke aangegeven.

Start: eind maart 2021
Verwachte afronding:  half april 2021

In maart is de laatste fase van werkzaamheden aan dit deel van de rijbaan. Tijdens deze fase wordt de westelijke ventweg van de Maliebaan nogmaals afgesloten. Om ervoor te zorgen dat het verkeer hier zo min mogelijk hinder van ondervindt, worden er in deze fase 24 uur per dag verkeersregelaars ingezet om het verkeer te begeleiden.

Start: eind maart 2021
Verwachte afronding: eind mei 2021

In de laatste fase van werkzaamheden aan de rijbaan starten we ook met de inrichting van het park en de paden. Hierna sluiten we de Maliebrug aan op de nieuwe rijbaan. De tijdelijke omleiding uit de vorige fase ruimen we op.  Naar verwachting is alles dan eind mei klaar. Dit is wel afhankelijk van het weer en andere omstandigheden. De nieuwe bomen en heesters planten we in het najaar omdat het in mei al te warm en droog is

Bereikbaarheid en overlast

  • De aannemer (Reimert Bouw en Infrastructuur) werkt van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 19.00 uur. Soms is het nodig om in de avond te werken. Het werk start aan de kant van Homeruslaan. De aannemer sluit telkens een stuk van de straat af. Dat heet een werkvak. Per werkvak duren de werkzaamheden ongeveer 2 maanden. Daarna schuift het werkvak weer op.
  • Fietsers en auto’s kunnen in alle richtingen doorrijden. Dit kan alleen niet tussen januari en halverwege maart. Dan is de zuidelijke inrit van de oostelijke ventweg van de Maliebaan afgesloten. Ook maken we dan de noordelijke aansluiting op de Maliesingel. Doorgaande fietsers, auto’s en bevoorradingsverkeer leiden we in deze periode om met borden. De bevoorrading van bedrijven kan vanaf het einde van het werkvak. Het laatste stuk moet je dan lopen.
  • Tijdens het opnieuw inrichten blijven de woningen, kantoren, winkels, zorgvoorzieningen en het buurthuis via looppadden.
  • Buslijn 8 rijdt sinds maart 2020 een andere route. Dit komt door de werkzaamheden in de Nachtegaalstraat en de Oudwijkerdwarsstraat. Kijk voor meer informatie op de website van U-OV.

Meedenken

Op bijeenkomsten is gesproken over wensen en ideeën van bewoners en ondernemers voor de inrichting van het Malieblad. Tijdens alle ontwerpstappen hebben we bewoners en ondernemers betrokken. De reacties en suggesties van bewoners en belanghebbenden hebben we zoveel mogelijk meegenomen in het ontwerp.

Planning

De Maliesingel is al opnieuw ingericht. De Maliebaan nog niet. We gaan nu eerst het Malieblad opnieuw inrichten, voordat we starten met de inrichting van de Maliebaan.

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Oktober 2020Begin opnieuw inrichten 
Eind mei 2021

Klaar met opnieuw inrichten

Wat is er al gebeurd?

  • Op 13 november 2018 was een buurtbijeenkomst over het schetsontwerp.

Hulp en contact Maliebaan

Telefoon

14 030

E-mail

maliebaan@utrecht.nl