Verkeersprojecten Malieblad: opnieuw inrichten

We richten het Malieblad opnieuw in. Met het Malieblad bedoelen we de kruising van de zuidpunt van de Maliebaan met de Maliesingel. Het Malieblad verbindt ook de 2 delen van de Maliesingel.

Wat komt er en waarom?

We vinden het belangrijk om de 2 delen van de Maliesingel op een goede manier in elkaar te laten overlopen. Daarnaast is het Malieblad een belangrijke schakel in de fietsroute over de Maliesingel én fietsroute ‘de Herenroute’, vanuit de binnenstad naar de Maliebaan. We willen de fietsroutes verbeteren en het Malieblad aantrekkelijker maken voor wandelaars. Dit doen we door een groene inrichting met oog voor cultuurhistorie.

  • Er komt minder asfalt terug en er komen extra bomen en groen bij.
  • De indeling van de rijbaan op de Maliesingel trekken we door over het Malieblad.
  • Er komen bankjes en meer ruimte voor wandelaars.
  • Er komt een halte voor touringcars. Deze mogen daar straks maximaal 15 minuten staan.

De Maliesingel is al opnieuw ingericht. De Maliebaan nog niet. We gaan nu eerst het Malieblad opnieuw inrichten, voordat we starten met de inrichting van de Maliebaan.

Definitief Ontwerp

Het Voorlopig Ontwerp van het Malieblad is uitgewerkt naar het Definitief Ontwerp. Het Definitief Ontwerp is vastgesteld door het college.

Bekijk het definitief ontwerp (pdf, 1,3 MB)

In het Definitief Ontwerp hebben we invulling gegeven aan de reacties die op het Voorlopig Ontwerp zijn binnengekomen. Als antwoord op alle reacties hebben we een reactienota opgesteld. In de reactienota staat hoe we met alle reacties op het Voorlopig Ontwerp een Definitief Ontwerp hebben gemaakt. Alle mensen die gereageerd hebben op het Voorlopig Ontwerp krijgen ook apart antwoord op hun reactie.

Lees de reactienota (pdf, 88 kB)

Uitvoering van de werkzaamheden

We gaan de uitvoering voorbereiden op basis van het definitief ontwerp. We selecteren we een aannemer met een aanbestedingsprocedure. Als eerste voorbereiding op de uitvoering zijn onlangs enkele kleine bomen uitgegraven en elders geplant.

De uitvoering van de herinrichting start na de zomer. Eerst wordt de kant waar gebouwen staan aangepakt. Het verkeer leiden we dan langs de overkant. Daarna wordt de kant van het park aangepakt. Het verkeer kan dan over de nieuwe bestrating rijden. Er zal in beperkte mate overlast zijn. Bewoners krijgen een wijkbericht als de werkzaamheden voor de herinrichting starten.  

Openbaar vervoer

Lijn 8 rijdt sinds begin maart een andere route. Dit komt door de werkzaamheden in de Nachtegaalstraat en de Oudwijkerdwarsstraat. Bij de Homeruslaan (en omgeving) is de andere route te smal om met gewone bussen in beide richtingen te rijden. Vervoerder U-OV heeft daarom een (kleine) pendelbus ingezet, zodat reizigers ook vervoer hebben tussen Homeruslaan, Oosterstraat, Maliebaan en Oorsprongpark/Snellenlaan.

Provincie, U-OV en gemeente hebben naar een andere oplossing gezocht. Lijn 8 gaat voortaan een rondje in eenrichting doen door wijk Oost in Utrecht. Door deze aangepaste route kan de pendelbus komen te vervallen.

Houdt u hiervoor de website van U-OV in de gaten.

Werkzaamheden nutsbedrijven

Voordat de herinrichting begint, gaan de nutsbedrijven enkele werkzaamheden uitvoeren. Dit gebeurt in mei tot en met juli. Vooral de vernieuwing van de stadsverwarming tussen de Johan van Oldenbarneveltlaan en de Maliebrug is straks goed zichtbaar. De nutsbedrijven zorgen dat tijdens het werk verkeer kan passeren.

Meedenken

Op bijeenkomsten is gesproken over wensen en ideeën van bewoners en ondernemers voor de inrichting van het Malieblad. Tijdens alle ontwerpstappen hebben we bewoners en ondernemers betrokken. De reacties en suggesties van bewoners en belanghebbenden hebben we zoveel mogelijk meegenomen in het ontwerp.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Mei 2020

Start werkzaamheden nutsbedrijven

Juli 2020

Werkzaamheden nutsbedrijven klaar

September 2020Start herinrichting  
December 2020

Herinrichting klaar

Wat is er al gebeurd?

  • Op 13 november 2018 was een buurtbijeenkomst over het schetsontwerp.

Hulp en contact Maliebaan

Telefoon

14 030

E-mail

maliebaan@utrecht.nl