Verkeersprojecten Meerndijk: verkeersveiligheid verbeteren

Bewoners vinden het verkeer op de kruising met de Rijksstraatweg en de Zandweg onveilig. We gaan daarom de Meerndijk tussen de Van Zuylenstraat en de Rijksstraatweg verbeteren.

Wat verbetert er? 

We veranderen dit gedeelte in een weg met een rijbaan voor auto’s met links en rechts fietsstroken. Hiermee krijgt de Meerndijk meer dan nu een uitstraling die past bij het karakter van een dorpsstraat met maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.

Stand van zaken

We hebben 2 ontwerprichtingen laten zien tijdens een bewonersbijeenkomst. Toen was de voorkeur voor deze 2 ontwerprichtingen ongeveer gelijk. Daarna hebben we deze ontwerpen voorgelegd aan externe deskundigen. Zij adviseerden voor het ontwerp met rijbaan en fietsstroken.
Het gebied rond de brug hebben we ook verder bekeken. We hebben gesproken met de provincie Utrecht en de busmaatschappij over de kruising Meerndijk–Rijksstraatweg. We hebben mogelijke verbeteringen in het ontwerp verwerkt.

Uitgewerkt ontwerp

Op 29 juni hebben we het uitgewerkte ontwerp aan bewoners laten zien. Ze waren over het algemeen positief. We verbeteren het ontwerp nog waar nodig en nemen de nodige voorbereidingen voor de uitvoering. Vlak voor de uitvoering sturen we een wijkbericht aan bewoners rond. We moeten nog kiezen uit een model met en zonder verleggen van de riolering. We kiezen zodra we meer weten over de kosten van het ontwerp.

Planning

Het is nog niet bekend wanneer de uitvoering start.

Hulp en contact Verkeersveiligheid

Telefoon

14 030

E-mail

pmbureau@utrecht.nl