Verkeersprojecten Meerndijk: verkeersveiligheid verbeteren

Impressie van de Meerndijk
Impressie van de Meerndijk

De aanleg van de rijbaan van de Meerndijk tussen de Van Zuylenstraat en de Rijksstraatweg is klaar. De kruising met de Rijksstraatweg en de Zandweg is veiliger gemaakt voor het verkeer. De Meerndijk heeft nu meer een uitstraling die past bij het karakter van een dorpsstraat met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.

Trottoirs en bomen

Tot ongeveer 12 oktober wordt nog gewerkt aan de trottoirs. In november worden de bomen geplant. De bomen helpen mee om de Meerndijk de uitstraling van een verblijfsgebied te geven.

De verkeerslichtenregeling

De regeling is naar aanleiding van de reacties aangepast. Fietsers krijgen op de Meerndijk apart groen, en niet meer tegelijk met het autoverkeer. Hierdoor is het voor fietsers, waaronder veel schoolkinderen, veiliger.

De verkeerslichtenregeling is met de nieuwe inrichting gewijzigd omdat:

  • de nieuw ingerichte Meerndijk smaller is
  • fietsers vanaf de Meernbrug rechtdoor aan de rechterkant van de Meerndijk kunnen blijven fietsen. Fietsers hoeven nu niet meer schuin over het kruispunt te fietsen.

Oversteek bij Van Zuylenstraat

De bewoners vroegen om bij de oversteek bij Van Zuylenstraat de verkeerslichten terug te plaatsen.

Wij vinden verkeerslichten in deze situatie niet nodig, omdat:

  • oversteek een midden-eiland heeft gekregen. Hierdoor kan de oversteek in 2 delen genomen worden
  • Meerndijk is ingericht als 30 kilometer per uur-gebied met een drempel ter hoogte van de oversteek.

Hart van De Meern

Met de nieuwe inrichting van het Castellumplein en de Meerndijk streven we ernaar om van het Hart van De Meern meer een verblijfsgebied te maken, dan een route voor autoverkeer. Het doorgaande autoverkeer moet gebruikmaken van de hoofdwegen (Letschertweg, Oudenrijnseweg, Langerakbaan, Burgemeester Middelweerdbaan, enz.).

Hulp en contact Verkeersveiligheid

Telefoon

14 030

E-mail

pmbureau@utrecht.nl