Verkeersprojecten Moldaudreef: kruisingen veiliger maken

Fase project
In voorbereiding

Planning
Aanleg nieuwe kruisingen 2022

De kruisingen op de Moldaudreef met de Wolgadreef en de Neckardreef zijn erg druk. Het is hier lastig en gevaarlijk oversteken voor fietsers en voetgangers. Daarom willen we de kruisingen op een andere manier inrichten.

Wat gaan we doen en waarom?

  • het kruispunt bij de Wolgadreef passen we aan naar een rotonde
  • het kruispunt bij de Neckardreef passen we aan naar een voorrangskruispunt

Veel fietsers en voetgangers vinden het lastig om de straat op een veilige manier over te steken. De kruisingen van de Moldaudreef liggen bovendien op een route naar scholen. Over de kruising met de Wolgadreef komt veel verkeer van naar winkelcentrum Overkapel. Het aanpassen van deze kruisingen zorgt voor een betere doorstroom van het verkeer en een veiligere situatie voor fietsers en voetgangers.

Plan met wensen en eisen

Wij hebben alle wensen en eisen voor de kruising en de rotonde beschreven in een zogenaamd Integraal Programma van Eisen. Ook hebben we voorlopige ontwerpen gemaakt. Na reacties van de buurt maken we de Neckardreef en Berezinadreef beter oversteekbaar. We leggen aan beide zijden van de Moldaudreef een zebrapad aan.

Bekijk wensen en eisen voor de kruising en de rotonde Moldaudreef. Lees daarbij ook de reacties op het ontwerp, samen met de antwoorden van de gemeente.

Aanpassen voorrang op kruising Moldaudreef-Neckardreef

We gaan in augustus alvast de voorrangssituatie op de kruising Moldaudreef-Neckardreef-Berezinadreef aanpassen. Verkeer op de Moldaudreef krijgt dan voorrang op verkeer van de Neckardreef en de Berezinadreef. We plaatsen nieuwe verkeersborden en passen de wegmarkering op de kruising aan. Met deze aanpassingen maken we het veiliger voor fietsers en voetgangers om over te steken en wordt de kruising duidelijker voor iedereen. We plaatsen tijdelijk extra borden om duidelijk te maken dat de situatie is gewijzigd. Tijdens de werkzaamheden worden verkeersregelaars ingezet en kunt u de weg gewoon gebruiken. In 2022 gaan we de kruising helemaal opnieuw aanleggen.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Juli 2021Vaststellen plan met wensen en eisen

Augustus 2021

Aanpassen voorrang kruising

Zomer 2021 - voorjaar 2022Plannen verder uitwerken, buurt informeren over definitief ontwerp, aannemer selecteren en werkzaamheden voorbereiden
Half 2022Aanleg nieuwe kruising en rotonde

Wat is er al gebeurd?

  • In 2017 is een werkgroep 2 avonden bij elkaar gekomen. Zij hebben de problemen besproken en oplossingen bedacht. De werkgroep adviseerde de gemeente om het aanleggen van rotondes te onderzoeken. Volgens de werkgroep waren rotondes de beste maatregel om de kruispunten veiliger te maken voor overstekende voetgangers en fietsers.
  • Na onderzoek bleek dat een rotonde op de kruising met de Neckardreef niet haalbaar is. Hiervoor is onvoldoende ruimte en geld beschikbaar. Deze kruising wordt een voorrangskruising. Er is geld gereserveerd voor het aanleggen van de rotonde bij de Wolgadreef.
  • Op 22 april is er een informatiebijeenkomst geweest. Bewoners hebben gereageerd op de ontwerpen en vragen gesteld. Naar aanleiding van de schriftelijke reacties wordt bij de kruising Neckardreef-Moldaudreef aan beiden zijden een zebrapad aangelegd om ook daar de oversteekbaarheid te verbeteren.
  • Het college heeft op 6 juli 2021 het integraal programma van eisen en functioneel ontwerp vastgesteld. Hierin staan eisen, wensen, beleid en het ontwerp weergegeven. Het ontwerp werken we verder uit.

Raakvlakprojecten

Burezina is 1 van de winnende inzendingen van bewoners van de Berezinadreef, een zijstraat van de Moldaudreef.

Lees meer over de het winnende idee van buurtbewonersoverleg Burezina

De Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) is het noordelijk deel van de Ring Utrecht. De weg is erg druk en er zijn vaak files. We vernieuwen de weg. Hiermee verbeteren we de bereikbaarheid èn de leefbaarheid van de naastgelegen wijk Overvecht.

Lees meer over de Noordelijke Randweg Utrecht

 

Hulp en contact Verkeer en vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl