Verkeersprojecten Moldaudreef

Fase project
In voorbereiding

Planning
2021

De kruising Moldaudreef met Wolgadreef en de kruising Moldaudreef met Neckardreef zijn niet te overzien en erg druk. Daarom willen we de kruisingen op een andere manier inrichten.

Wat gaan we doen (en waarom)?

  • het kruispunt bij de Wolgadreef passen we aan tot een rotonde
  • het andere kruispunt passen we aan naar een voorrangskruispunt

Veel fietsers en voetgangers vinden het lastig om de straat op een veilige manier over te steken. De kruising met de Moldaudreef ligt bovendien op een route naar scholen en naar het winkelcentrum Overkapel.

Planning

We verwachten dat we op zijn vroegst in 2021 kunnen gaan uitvoeren.

Wat is er al gebeurd?

In 2017 is een werkgroep 2 avonden bij elkaar gekomen. Zij hebben de problemen besproken en oplossingen bedacht. De werkgroep adviseerde de gemeente om het aanleggen van rotondes te onderzoeken. Volgens de werkgroep waren rotondes de beste maatregel om de kruispunten veiliger te maken voor overstekende voetgangers en fietsers.

In het eerste kwartaal van 2018 hebben we onderzocht of het mogelijk is om de 2 rotondes aan te leggen. En wat de kosten hiervan zijn.

Hulp en contact Verkeer en vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl