Verkeersprojecten Moldaudreef

Fase project
In voorbereiding

Planning
Niet bekend

De kruising Moldaudreef met Wolgadreef en de kruising Moldaudreef met Neckardreef zijn niet te overzien en erg druk. Veel fietsers en voetgangers vinden het lastig om de straat op een veilige manier  over te steken. De kruising met de Moldaudreef ligt bovendien op een route naar scholen en naar het winkelcentrum Overkapel. Daarom willen de kruisingen op een andere manier inrichten.

Wat gaan we doen?

Er zijn al langere tijd meldingen en zorgen over de verkeersveiligheid op de Moldaudreef. In 2017 is een werkgroep 2 avonden bij elkaar gekomen. Zij hebben de problemen besproken en oplossingen bedacht. De werkgroep adviseerde de gemeente om het aanleggen van rotondes te onderzoeken. Volgens de werkgroep waren rotondes de beste maatregel om de kruispunten veiliger te maken voor overstekende voetgangers en fietsers.

Planning

In het eerste kwartaal van 2018 hebben we onderzocht of het mogelijk is om de 2 rotondes aan te leggen. En wat de kosten hiervan zijn. Uit het onderzoek bleek dat 2 rotondes meer geld kosten dan er gereserveerd is. Op dit moment zoeken we naar extra geld.

Kruising Moldaudreef

Hulp en contact verkeer en vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl