Verkeersprojecten Moldaudreef

Fase project
In voorbereiding

Planning
Aanleg nieuwe kruisingen 2022

De kruisingen op de Moldaudreef met de Wolgadreef en de Neckardreef zijn erg druk. Het is hier lastig en gevaarlijk oversteken voor fietsers en voetgangers. Daarom willen we de kruisingen op een andere manier inrichten.

Wat gaan we doen en waarom?

  • het kruispunt bij de Wolgadreef passen we aan tot een rotonde
  • het kruispunt bij de Neckardreef passen we aan naar een voorrangskruispunt

Veel fietsers en voetgangers vinden het lastig om de straat op een veilige manier over te steken. De kruisingen van de Moldaudreef liggen bovendien op een route naar scholen. Over de kruising met de Wolgadreef komt veel verkeer van naar winkelcentrum Overkapel. Het aanpassen van deze kruisingen zorgt voor een betere doorstroom van het verkeer en een veiligere situatie voor fietsers en voetgangers.

Wensen en eisen plan

Wij hebben alle wensen en eisen voor de kruising en de rotonde beschreven in een zogenaamde Integraal Programma van Eisen. Ook zijn er hiervoor voorlopige ontwerpen gemaakt.

Bekijk wensen en eisen voor de kruising en de rotonde Moldaudreef (pdf, 8,1 MB)

Meedenken en reageren 22 april

Wilt u reageren op de nieuwe ontwerpen of de wensen en eisen voor de kruising en de rotonde aan de Moldaudreef? Doe dan mee aan de online bijeenkomst op 22 april. De opmerkingen en ideeën over de kruising en de rotonde verwerken we in het ontwerp.

Online

Wanneer: donderdag 22 april
Hoe laat: 19.30 - 21.00 uur
Waar: online, u krijgt de vergaderlink na het aanmelden
Aanmelden: uiterlijk dinsdag 20 april, stuur uw naam en uw vragen/opmerkingen naar moldaudreef@utrecht.nl

Via e-mail of telefoon

Kunt u niet aanwezig zijn bij de online bijeenkomst op 22 april? U kunt uw ideeën of opmerkingen ook e-mailen naar ons. Doe dit uiterlijk 10 mei via moldaudreef@utrecht.nl. Of bel telefoonnummer 14 030 om een afspraak te maken.

Planning
WanneerWat
15 april - 10 mei 2021Bekijken en reageren op het plan met wensen en eisen
22 april 2021Bewonersavonden om ontwerp en plannen met de buurt te bespreken
Juli 2021Vaststellen plan met wensen en eisen
Juli 2021 - voorjaar 2022Plannen verder uitwerken en aannemer selecteren
Medio 2022Aanleg nieuwe kruising en rotonde

Wat is er al gebeurd?

In 2017 is een werkgroep 2 avonden bij elkaar gekomen. Zij hebben de problemen besproken en oplossingen bedacht. De werkgroep adviseerde de gemeente om het aanleggen van rotondes te onderzoeken. Volgens de werkgroep waren rotondes de beste maatregel om de kruispunten veiliger te maken voor overstekende voetgangers en fietsers.

Na onderzoek bleek dat een rotonde op de kruising met de Neckardreef niet haalbaar is. Hiervoor is onvoldoende ruimte en geld beschikbaar. Deze kruising wordt een voorrangskruising. Inmiddels is er geld gereserveerd voor het aanleggen van de rotonde bij de Wolgadreef.

Hulp en contact Verkeer en vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl