Moldaudreef: kruisingen veiliger maken

Fase project
In uitvoering

Planning
Aanleg nieuwe kruisingen 2022/2023

De kruisingen op de Moldaudreef met de Wolgadreef en de Neckardreef zijn erg druk. Het is hier lastig en gevaarlijk oversteken voor fietsers en voetgangers. Daarom richten we de kruisingen op een andere manier in.

Wat gaan we doen en waarom?

 • Het kruispunt bij de Wolgadreef passen we aan naar een rotonde.
 • Het kruispunt bij de Neckardreef richten we opnieuw in. In de zomer van 2021 hebben we alvast de voorrangssituatie veranderd van een gelijkwaardige kruising naar een voorrangskruising.
 • We vervangen het asfalt van de rijbaan van de Moldaudreef en van de fietspaden langs de Moldaudreef

Veel fietsers en voetgangers vinden het lastig om de straat op een veilige manier over te steken. De kruisingen van de Moldaudreef liggen bovendien op een route naar scholen. Over de kruising met de Wolgadreef komt veel verkeer van en naar winkelcentrum Overkapel. Het aanpassen van deze kruisingen zorgt voor een betere doorstroom van het verkeer en een veiligere situatie voor fietsers en voetgangers.

Voorlopig ontwerp

In april 2021 hebben we bewoners en andere betrokkenen gevraagd wat ze van de plannen vinden. We kregen vooral positieve reacties. In juli 2021 is voor de kruising en rotonde het plan met alle wensen en eisen (IPvE) en het functioneel ontwerp (FO) vastgesteld door het college.

Daarna hebben we het plan verder uitgewerkt naar het voorlopig ontwerp (VO). Op een paar punten is het voorlopig ontwerp iets anders dan het functioneel ontwerp:

 • Op 2 plekken maken we meer ruimte voor bomen.
 • We versmallen de Peetersdreef ter hoogte van de aansluiting met de Moldaudreef.
 • We veranderen de aansluiting van de Wolgadreef op de rotonde iets om eventuele schade aan de boomwortels de voorkomen. Dit heeft geen gevolgen voor het gebruik van de rotonde.

Verder hebben we de inrichting verder uitgewerkt. We hebben de wadi’s ingetekend en bepaald welke planten bomen er komen. Wadi’s zijn greppels met gras die water opvangen als het hard regent.

In plaats van de huidige kruising van de Moldaudreef met Wolgadreef en Oderdreef komt een rotonde.

 • Autoverkeer op de rotonde heeft voorrang op het invoegende autoverkeer. Bij het verlaten van de rotonde moet het autoverkeer voorrang geven aan de fietsers. Dit is met haaientanden aangegeven. Tussen het fietspad en de rijbaan op de rotonde is voldoende ruimte voor de auto om stil te staan, voordat hij invoegt op de rotonde.
 • Langs de Moldaudreef liggen vrije fietspaden. Het fietspad op de rotonde heeft 2 richtingen. Fietsers moeten fietsers van rechts voorrang geven, behalve fietsers vanaf de Wolgadreef en Oderdreef. Fietsers en auto’s rijden hier namelijk op dezelfde rijweg. Hier staan haaientanden. Het fietspad langs de Moldaudreef aan de kant van de Pahud de Mortangesdreef wordt een 2-richtingen fietspad.
 • Voor de voetgangers komen aan alle kanten van de rotonde zebrapaden. Deze hebben een middeneiland, waardoor je halverwege even kan stoppen.
 • Door de aanleg van de rotonde verdwijnt de aansluiting met de Pahud de Mortangesdreef. Dit wordt een doodlopende straat met zogenoemde haaksparkeervakken. De straat blijft bereikbaar vanaf de Moldaudreef. Dit deel van de Pahud de Mortangesdreef wordt opnieuw ingericht.
 • Voor de aanleg van de rotonde kappen we 9 bomen. Er komen 11 nieuwe bomen voor terug. In het midden van de rotonde komt een groene inrichting. Op verschillende plekken, zoals op de rotonde en ter hoogte van de Pahud de Mortangesdreef komen wadi’s. Dit zijn grasstroken die bij veel regen het water kunnen opvangen.

We vernieuwen de kruising Moldaudreef met Berezinadreef en Neckardreef.

 • Verkeer op de Moldaudreef heeft voorrang. Deze kruising was een gelijkwaardige kruising, waarbij verkeer van rechts voorrang had. Dit hebben we in september 2021 al aangepast.
 • Er komen zebrapaden op de Neckardreef en Berezinadreef.
 • Op de Neckardreef en Berezinadreef komen haaientanden om de voorrangssituatie aan te geven voor fietsers en autoverkeer.
 • Tussen het fietspad en de rijbaan komt een strook van 5 meter, zodat auto’s hier kunnen stilstaan om goed te kijken.
 • Voor de voetgangers en fietsers die de Moldaudreef willen oversteken, komt een strook waar ze even kunnen stilstaan om goed om zich heen te kijken.
 • Op een aantal plekken maken we de hele brede trottoirs smaller, om ruimte te maken voor groen. Bijvoorbeeld het brede trottoir tussen de Neckardreef en Peetersdreef.

Bekijk het hele voorlopig ontwerp Moldaudreef (pdf, 413 kB)

Op 7 december 2021 heeft het college het voorlopig ontwerp vastgesteld.

Planning

De aannemer is gestart met het werk. Het lukt helaas niet om dit in 2022 af te ronden. Een belangrijke reden voor de vertraging is het verleggen van leidingen en het opruimen van oude leidingen. Ook hebben we last gehad van de vorst en de boomwortels van de grote bomen. De boomwortels zijn onderzocht, maar ze zijn groter dan uit het onderzoek bleek. Dit heeft gevolgen voor de werkzaamheden.

De hele Moldaudreef is op dit moment afgesloten voor auto's en er zijn omleidingsroutes aangegeven. Bij de Neckardreef- Berezinadreef kunnen auto's de Moldaudreef oversteken. Fietsers en voetgangers kunnen langs de werkzaamheden rijden of lopen. Winkelcentrum Overkapel is bereikbaar.

Aan de rotonde bij de Wolgadreef wordt nu nog gewerkt. Als het niet teveel vriest, is de rotonde bij de Wolgadreef eind januari 2023 weer open. Ook vanaf de rondweg is de rotonde dan weer bereikbaar.
De kruising bij de Neckardreef is nu open en wordt in februari 2023 afgerond. Tijdens het werk aan de kruising bij de Neckardreef is de rotonde bij de Oderdreef en Wolgadreef weer open.

Kerstvakantie

De vertraging heeft ook gevolgen voor de kerstvakantie. De aannemer werkt niet in de kerstvakantie. De aannemer werkt door tot en met vrijdag 24 december. Tijdens de kerstvakantie worden alle materialen achter hekken geplaatst en wordt het werkterrein afgesloten. Helaas is de kruising bij de Oderdreef en Wolgadreef in de kerstvakantie niet open voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel oversteken.

De kruising met de Neckardreef is tijdens de kerstvakantie wel open. De aannemer gaat op maandag 9 januari 2023 weer verder met het werk. We snappen dat de vertraging van het werk vervelend kan zijn en doen er alles aan dat u er zo min mogelijk last van heeft.

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Vanaf september 2022Aanleg nieuwe kruising en rotonde

Wat is er al gebeurd?

 • Eind 2021 - voorjaar 2022: aannemer kiezen en werkzaamheden voorbereiden en 9 bomen kappen om ruimte te maken voor herinrichting.
 • Op 7 december 2021 heeft het college het voorlopig ontwerp vastgesteld.
 • In september 2021 is de voorrangssituatie aangepast van de kruising Moldaudreef met de Neckardreef en Berezinadreef. Verkeer op de Moldaudreef heeft nu voorrang.
 • Op 6 juli 2021 heeft het college het integraal programma van eisen en functioneel ontwerp vastgesteld. Hierin staan eisen, wensen, beleid en het ontwerp weergegeven. Hierna is het ontwerp verder uitgewerkt.
 • Op 22 april 2021 is er een informatiebijeenkomst geweest. Bewoners hebben gereageerd op de ontwerpen en vragen gesteld. Naar aanleiding van de schriftelijke reacties komt er bij de kruising Neckardreef-Moldaudreef aan beiden kanten een zebrapad, zodat het ook daar makkelijker wordt om over te steken. Naar aanleiding van reacties van de werkgroep Verkeer en van de fietsersbond hebben we het ontwerp al eerder aangepast.
 • In 2019 bleek na onderzoek dat een rotonde op de kruising met de Neckardreef niet haalbaar is. Hiervoor is onvoldoende ruimte en geld beschikbaar. Deze kruising wordt een voorrangskruising. Er is geld gereserveerd voor het aanleggen van de rotonde bij de Wolgadreef.
 • In 2017 is een werkgroep 2 avonden bij elkaar gekomen. Zij hebben de problemen besproken en oplossingen bedacht. De werkgroep adviseerde de gemeente om het aanleggen van rotondes te onderzoeken. Volgens de werkgroep waren rotondes de beste maatregel om de kruispunten veiliger te maken voor overstekende voetgangers en fietsers.

Projecten die hiermee te maken hebben

Berezinadreef 30 km per uur

Maatregelen voor de Berezinadreef, een zijstraat van de Moldaudreef. Het 'Plan Burezina' is een winnend idee voor de prijsvraag '30 km, goed idee' die in Overvecht gehouden werd.

Lees meer over het winnende idee van buurtbewonersoverleg Burezina

Noordelijke Randweg Utrecht

De Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) is het noordelijk deel van de Ring Utrecht. De Moldaudreef sluit aan op de NRU. De NRU is erg druk en er zijn vaak files. We willen deze weg vernieuwen om de bereikbaarheid én de leefbaarheid van Overvecht te verbeteren.

Lees meer over de Noordelijke Randweg Utrecht

 

Hulp en contact Verkeer en vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl