Verkeersprojecten Moldaudreef

De kruising Moldaudreef met Wolgadreef en de kruising Moldaudreef met Neckardreef zijn niet te overzien en erg druk. Het is nu onveilig om de straat over te steken. De kruising met de Moldaudreef ligt bovendien op een route naar scholen en naar het winkelcentrum Overkapel. Daarom willen de kruisingen op een andere manier inrichten. Zo steken fietsers en voetgangers makkelijk en veilig over.

Oplossingen

Er zijn al langere tijd meldingen en zorgen over de verkeersveiligheid op de Moldaudreef. In 2017 is een werkgroep 2 avonden bij elkaar gekomen. Zij hebben de problemen besproken en oplossingen bedacht. De werkgroep adviseerde de gemeente om het aanleggen van rotondes te onderzoeken. Volgens de werkgroep waren rotondes de beste maatregel om de kruispunten veiliger te maken voor overstekende voetgangers en fietsers.

Planning

In het eerste kwartaal van 2018 onderzoeken we of het mogelijk is om de 2 rotondes aan te leggen. Het is nog niet duidelijk wat er precies op beide kruispunten gaat gebeuren. Daarom weten we ook nog niet wanneer we met het uitvoeren van de werkzaamheden starten. 

Kruising Moldaudreef

Hulp en contact verkeer en vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl