Verkeersprojecten Musicallaan en Rijnkennemerlaan

De gemeente en bewoners willen dat de kruising van de Musicallaan met de Rijnkennemerlaan veilig is, zowel voor fietsers, voetgangers als automobilisten. Hiervoor hebben we verschillende aanpassingen gedaan. Na een gewenningsperiode hebben we gekeken of deze maatregelen voldoende effect hebben gehad. Uit die evaluatie blijkt dat enkele aanvullende maatregelen nodig zijn.

Wat zijn de aanvullende maatregelen?

  • We verhogen het bestaande verkeersplateau. Daardoor wordt het verkeer gedwongen te stoppen voor de kruising met het fietspad.
  • We bespreken met scholen of zij hun begin- en eindtijden kunnen spreiden om de drukte in de ochtendspits te verminderen.

Wanneer zijn de werkzaamheden?

We gaan zo snel mogelijk in gesprek met de scholen over spreiding van hun begin- en eindtijden. We hopen het verkeersplateau begin 2019 te verhogen.

Wat is er al gebeurd?

De afgelopen jaren hebben we de volgende aanpassingen gedaan om de verkeersveiligheid rondom de kruising te verbeteren:

  • de brievenbus is verplaatst
  • het muurtje met de fietsenrekken is ingekort
  • er zijn extra stopborden geplaatst
  • op de drempel is een rode kleur aangebracht
  • het pad naar de ingang van de school is verplaatst
  • het bushokje is weggehaald
  • de verkeersdrempel is opgehoogd
  • het nieuwe asfalt is ruwer gemaakt

Meer informatie

Bekijk het evaluatierapport en de antwoorden op vragen die D66 stelde tijdens de evaluatie.

Hulp en contact verkeer en vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl