Verkeersprojecten Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat: nieuwe inrichting

Fase project
In uitvoering

Start uitvoering
Januari 2021

Samen met bewoners en ondernemers heeft de gemeente Utrecht een plan gemaakt voor verbetering van de Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat. We willen de straten zo inrichten dat het prettiger wordt om er te wonen, winkelen en verblijven. En dat de doorgaande route voor fietsers beter wordt.

Door sneeuw en vorst hebben we tijdelijk niet kunnen werken aan de inrichting van de straat. Donderdag 18 februari hebben we de werkzaamheden weer opgepakt. De werkzaamheden zijn daardoor 2 weken vertraagd, maar de nieuwe inrichting is nog steeds in april gereed.

Wat komt er en waarom?

De straten zijn op dit moment vooral ingericht op doorstroming van het verkeer. En nauwelijks op een prettig verblijf. Zo blijkt ook uit feiten en cijfers over de straten. Met de verwachte groei van de stad neemt de druk op deze straten alleen maar toe.

Wat verandert er in de nieuwe inrichting?

 • Auto, bus en fiets op de rijbaan. De fietser wordt hoofdgebruiker op de rijbaan.
 • De voetganger krijgt meer ruimte door obstakels op het trottoir zoveel mogelijk weg te halen en bredere trottoirs.
 • Er komen meer fietsparkeerplekken. In de Nachtegaalstraat gaan we van ruim 200 naar ruim 300 plekken. In de Burg. Reigerstraat van bijna 200 naar ongeveer 300.
 • Laden en lossen gaat binnen venstertijden die voor beide straten gelden (7.00 – 16.00 uur). Er is ’s ochtends meer tijd voor laden en lossen en ’s middags juist minder zodat er tijdens de spits meer ruimte is voor (fiets)verkeer.
 • Terrassen, groen, (fiets)parkeren en laden en lossen krijgen een plek op de stroken naast de rijbaan, aan beide zijden van de straat.
 • Er komen dubbel zoveel bomen en meer groen en we nemen maatregelen om water beter in de grond te laten zakken (bijvoorbeeld: grotere boomvakken, plantvakken, klinkers).
 • Er komen betere oversteekplaatsen.
 • Het pleintje op de hoek met de Oudwijkerdwarsstraat wordt een mooie, groene en gezellige ontmoetingsplek.
 • De bushalte op de Burgmeester Reigerstraat (stad uit) verplaatst naar de Oudwijkerdwarsstraat.
 • De maximum snelheid wordt in beide straten 30 km/uur, met plateaus om de snelheid te remmen.
 • Er komen in totaal 7 parkeerplekken minder voor auto’s. Op de meeste laad- en losplekken kan vanaf 16.00 uur geparkeerd worden.

Het ontwerp van de herinrichting is een tijdje geleden vastgesteld. Op een aantal punten wijken we af van het ontwerp:

 • De spoorwegovergang in de Burgemeester Reigerstraat wordt zeer waarschijnlijk aangepast. Zo kunnen de middengeleiders (lage betonnen afscheidingen) op de spoorwegovergang verdwijnen. Dan ontstaat er meer ruimte voor het verkeer. Het overleg met ProRail hierover is gestart.
 • We maken meer ruimte voor laden en lossen voor EkoPlaza, Blokker en Albert Heijn in de Nachtegaalstraat. Zo voorkomen we dat vrachtwagens op straat wachten totdat er een laad- en losplek vrijkomt. Vrachtwagens kunnen tot 19.00 uur laden en lossen (op donderdag tot 21.00 uur) in plaats van tot 16.00 uur.
 • Ook komen er 2 extra laad- en losplekken beschikbaar. Deze zijn in plaats van 2 parkeerplekken (een ruil met de 2 laad- en losplekken die voor nr 39 (Kinki Kappers) gepland stonden). We hebben met de 3 grote winkels samen afspraken gemaakt over wie wanneer laadt en lost. Zo voorkomen we dat vrachtwagens tegelijkertijd komen laden en lossen. De lange laad- en losplaats voor de Albert Heijn in de Nachtegaalstraat maken we alleen beschikbaar  voor lange vrachtwagens.

Bekijk het definitief ontwerp Nachtegaalstraat/Burg. Reigerstraat (pdf, 5,5 MB)
Bekijk de dwarsdoorsnede van het ontwerp Nachtegaalstraat/Burg. Reigerstraat (pdf, 1,1 MB)
Bekijk het ontwerp voor de beplanting van de straten Nachtegaalstraat/Burg. Reigerstraat (pdf, 2,3 MB)
Bekijk het ontwerp van het plein bij de Burg. Reigerstraat (pdf, 871 kB)

Lees de toelichting op het Definitief Ontwerp (pdf, 18,5 MB)

Gekleurde alternatieve fietsroutes

Begin mei begonnen we met het opnieuw inrichten van de Voorstraat en Wittevrouwenstraat. Op dit moment en de komende periode zijn er ook veel werkzaamheden in Utrecht-Oost. Veel fietsers gebruiken de Lange Jansstraat en Nobelstraat als eerste alternatief voor hun route door de Voorstraat en Wittevrouwenstraat. Maar als iedereen dat doet, wordt het te vol op deze fietspaden. Vanaf 1 juni staan er daarom gekleurde alternatieve routes op straat met meer ruimte voor elkaar.

Op de kaart zijn deze routes te zien:

 • groene route: Biltstraat-Vleutenseweg
 • roze route: Westplein-Wittevrouwenstraat
 • blauwe route: Biltstraat-centraal station Utrecht, via de Brigittenstraat
 • oranje route: Utrecht centraal station-Utrecht Science park

Lees meer over de maatregelen voor fietsers in de binnenstad

Meedenken

Op diverse bijeenkomsten en in persoonlijke gesprekken is gesproken over wensen en ideeën van bewoners en ondernemers voor de inrichting van de straten. In januari 2017 zijn we gestart met een grote bijeenkomst in het Spoorwegmuseum. Daar kwamen de eerste wensen op tafel. Deze vormden de basis voor de eerste schetsen. Tijdens alle ontwerpstappen en tussentijds zijn bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden betrokken. Reacties zijn zowel informeel als formeel gegeven en meegenomen in het ontwerp.

Uitnodigingen voor bijeenkomsten ontvangen?

Wilt u uitnodigingen voor bijeenkomsten via e-mail ontvangen? Geef dan uw e-mailadres aan ons door via nachtegaalreiger@utrecht.nl.

Planning


Planning Nachtegaalstraat

WanneerWat

4 januari 2021

Start herinrichting
Mei 2021Herinrichting gereed

Planning Burgemeester Reigerstraat

WanneerWat
22 februari – najaar 2021Werkzaamheden Nutsbedrijven
Tweede helft 2021Start herinrichting
Maart 2022Herinrichting gereed
Wat is al gedaan?
WanneerWat
September 2019Definitief ontwerp gereed
April 2019Het voorlopig ontwerp vastgesteld door het college van B en W
16 en 17 november 2018Bijeenkomsten over concept voorlopig ontwerp. De reacties zijn verzameld en meegenomen in het voorlopig ontwerp.
10 juli 2018

Het IPvE/FO, de reactienota en het rapport Veiligheidsaudit is vastgesteld door het college van B en W
IPvE Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat (pdf, 5 MB)
Functioneel Ontwerp Nachtegaalstraat (pdf, 1 MB) ontwerptekening, in deze tekening staat de informatie uit het IPvE
Functioneel Ontwerp Burgemeester Reigerstraat (pdf, 1 MB) ontwerptekening, vertaling in beeld van het IPvE
Reactienota (pdf, 305 kB)
Rapport veiligheidsaudit (pdf, 657 kB)

Januari 2018  - april 2018Omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden hebben meegedacht bij het maken van het IPvE/FO en hebben hun formele reactie ingediend.                                        
Januari 2017

Aftrap bijeenkomst inrichting Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat, wensen en ideeën zijn verzameld en verwerkt tot een eerste schetsontwerp.

Wilt u een sfeerverslag of presentatie van een van de bijeenkomsten teruglezen, mail dan naar nachtegaalreiger@utrecht.nl en we sturen u het document toe. 

Feiten en cijfers Burgemeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat

Buslijn 8 rijdt tussen station Lunetten, Utrecht Centraal en het Oorsprongpark. Op deze route liggen een aantal belangrijke haltes zoals Stadsschouwburg, het Diakonessenhuis en De Hoogstraat. De bussen rijden 4 keer per uur, 190 keer per 24 uur. Lijn 8 heeft in totaal 3 haltes op de Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat. Bekijk de route van lijn 8 op de website van U-OV. Hieronder staat per halte het totaal aantal mensen dat instapte, in 2015 en 2016.

In/uitstappers op verschillende haltes

 

Halte 

Aantal instappers 2015  Aantal instappers in 2016

 

Halte Maliebaan 

81.206

90.602


Halte Burg. Reigerstraat  

119.172 

119.407

Op de Nachtegaalstraat rijden volgens tellingen uit 2017 zo'n 4085 motorvoertuigen per 24 uur op een werkdag. Hiervan zijn 435 voertuigen zwaar of middelzwaar verkeer. Op de Burgemeester Reigerstraat rijden zo'n 4120 motorvoertuigen per 24 uur op een werkdag. Hiervan zijn 360 voertuigen zwaar of middelzwaar verkeer. Al het gemotoriseerde verkeer is hierbij geteld, bijvoorbeeld ook bussen. De aantallen zijn in 2 richtingen geteld.

Parkeren
Op de Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat zijn in totaal 94 parkeerplaatsen. Een deel van deze plaatsen is overdag in gebruik als laad- en losplaats of gehandicaptenparkeerplaats. Deze plekken zijn dan dus niet voor (regulier) parkeren beschikbaar.

Verdeling parkeerplaatsen
Straatnaam Rayon P-plaatsen totaal P-plaatsen overdag Bijzonderheden

Nachtegaalstraat

Buiten
Wittevrouwen

39

24

winkelurenregime

Burg. Reigerstraat

Buiten
Wittevrouwen

9

7
 

Burg. Reigerstraat

Oudwijk

46

36
winkelurenregime

Met 'winkelurenregime' bedoelen we dat vergunninghouders, zowel bewoners als bedrijven, hier tijdens winkeluren (ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur en do tot 21.00 uur) niet mogen parkeren.

Aantal fietsers in 2016

Het aantal fietsers op de route Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat is in 2016 geteld. Op de Nachtegaalstraat waren er 18.133 fietsers per 24 uur op een werkdag. Op de Burgemeester Reigerstraat waren dit 17.254 fietsers.

Aantal fietsers in 2015

In 2015 fietsten op de Nachtegaalstraat zo'n 17.900 mensen per 24 uur op een werkdag. Op de Burgemeester Reigerstraat waren dit zo'n 16.100 fietsers.

Parkeerplekken fiets

Op de Nachtegaalstraat zijn 210 plekken om uw fiets te parkeren, op de Burgemeester Reigerstraat zijn dat er 180. In openbare rekken bij winkelpanden in deze straten is ook nog plek voor ruim 100 fietsen. De rekken worden veel gebruikt en er staan vaak meer fietsen dan er rekken zijn. Er is behoefte aan meer rekken.

De Nachtegaalstraat en Maliebaan maken deel uit van het zogenoemde ‘kwaliteitsnet’ als goederenvervoerroute. De route voor goederenvervoer van en naar de binnenstad loopt via de Kleine Singel aan de noordoost kant van de binnenstad. Lees meer over goederenvervoerroutes.

In de zomer van 2017 is er onderzoek gedaan naar de bevoorrading van de beide straten. U leest de resultaten en de analyse in het uitgebreide rapport (pdf, 287 MB).

Het Maliekwartier bestaat uit de Nachtegaalstraat en de Burgemeester Reigerstraat. Deze vormen een belangrijke verbinding tussen Utrecht Oost en de binnenstad. De Maliebaan ligt hier centraal tussenin. De charme van dit winkelgebied is de aantrekkelijke mix van winkels, dienstverlening en horeca.

Totaal verkooppunten
Totaal verkooppunten 127

Waarvan:

Leegstand

2

Winkels

77

Leisure (bijvoorbeeld horeca)

20

Diensten (bijvoorbeeld notaris)

28

Bron: vastgoedmonitor 2015

Het behouden van hoge kwaliteit op winkelgebied vraagt om blijvende aandacht. Op het gebied van  voor van openbare ruimte, verkeer en bevoorrading.
Het ontwikkelingskader Horeca 2012 laat daarom geen nieuwe horeca toe. De gemeente werkt op dit moment aan nieuw horecabeleid om het beter aan te sluiten bij actuele ontwikkelingen en trends. Het college van B en W stelt nu een aantal aanpassingsrichtingen voor. Deze worden in 2017 verder uitgewerkt. Dit gebeurt in samenwerking met partners en belangenorganisaties, zoals Koninklijke Horeca Nederland, de wijkraden en Centrummanagement Utrecht. De Utrechtse gemeenteraad besluit dan over het nieuwe horecabeleid.

Koopgedrag

In opdracht van de Provincie is het grootschalig Randstad koopstromenonderzoek uitgevoerd (KSO2016). Dit onderzoek geeft inzicht in de ontwikkeling van het koopgedrag in de Randstad. In Utrecht hebben 2.881 huishoudens vragen beantwoord om het koopgedrag in kaart te brengen. De Burgemeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat zijn als 1 locatie meegenomen in het onderzoek.

Resultaten

Sinds 2011 wordt er in beide straten steeds meer besteed. Zowel aan dagelijkse boodschappen als aan niet-dagelijkse producten (denk aan meubels).

De dagelijkse boodschappen worden vooral door de inwoners uit Oost (72%), Noordoost (10%) en de Binnenstad (10%) en overig Utrecht gedaan. Niet-dagelijkse boodschappen worden voor 87% door Utrechters gedaan. 13% komt van buiten Utrecht. Het winkelgebied krijgt een gemiddeld rapportcijfer van 8. De parkeermogelijkheden en parkeertarieven auto worden een stuk lager beoordeeld. Veel bezoekers komen met de fiets (60%) of lopend (31%). Slechts 5% komt met de auto.

Bekijk het overzicht van alle cijfers (pdf, 290 kB)
Het volledige koopstromenonderzoek leest u op http://kso2016.nl/

Bron: Koopstromenonderzoek 2016

In de wijk Oost wonen ongeveer 33.000 inwoners, waaronder opvallend veel jonge mensen, in het bijzonder studenten en pas afgestudeerden. Bewoners van Oost geven een relatief hoge waardering voor hun wijk en hebben een positieve kijk op de toekomst hun buurt. De Biltstraat, Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat vormen uitlopers van het winkelgebied in de binnenstad.

Bewoners van Oost waarderen hun buurt en de sociale cohesie in hun buurt relatief hoog. De samenhang is wel gedaald. In Oost hebben weinig bewoners een negatieve toekomstverwachting voor hun buurt (7%). De staat van de openbare ruimte in Oost krijgt een 6,8, het hoogste rapportcijfer van de stad. Bewoners zijn minder tevreden dan gemiddeld over de parkeergelegenheid voor auto’s (40%). De tevredenheid over het parkeren van fietsen en de verkeersveiligheid is gedaald.
(Bron: wijkenmonitor 2016 en wijkactieprogramma Oost 2016)

Lees meer over de wijk Oost.

Hulp en contact Nachtegaalstraat/Burgemeester Reigerstraat

Telefoon

14 030

E-mail

nachtegaalreiger@utrecht.nl