Verkeersprojecten Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat: nieuwe inrichting

Fase project
In uitvoering

Start uitvoering
Januari 2021

De Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat richten we opnieuw in. U kunt hier in het voorjaar van 2022 prettiger wonen, winkelen en verblijven. Wij verbeteren ook de doorgaande route voor fietsers. Dit plan hebben we samen met bewoners en ondernemers gemaakt.

Wat gaan we doen?

 • Auto, bus en fiets op de rijbaan. De fietser wordt hoofdgebruiker op de rijbaan.
 • De voetganger krijgt meer ruimte door obstakels op het trottoir zoveel mogelijk weg te halen en bredere trottoirs.
 • Er komen meer fietsparkeerplekken. In de Nachtegaalstraat gaan we van ruim 200 naar ruim 300 plekken. In de Burg. Reigerstraat van bijna 200 naar ongeveer 300.
 • Laden en lossen gaat binnen venstertijden die voor beide straten gelden (7.00 – 16.00 uur). Er is ’s ochtends meer tijd voor laden en lossen en ’s middags juist minder zodat er tijdens de spits meer ruimte is voor (fiets)verkeer.
 • Terrassen, groen, (fiets)parkeren en laden en lossen krijgen een plek op de stroken naast de rijbaan, aan beide zijden van de straat.
 • Er komen dubbel zoveel bomen en meer groen en we nemen maatregelen om water beter in de grond te laten zakken (bijvoorbeeld: grotere boomvakken, plantvakken, klinkers).
 • Er komen betere oversteekplaatsen.
 • Het pleintje op de hoek met de Oudwijkerdwarsstraat wordt een mooie, groene en gezellige ontmoetingsplek.
 • De bushalte op de Burgmeester Reigerstraat (stad uit) verplaatst naar de Oudwijkerdwarsstraat.
 • De maximum snelheid wordt in beide straten 30 km/uur, met plateaus om de snelheid te remmen.
 • Er komen in totaal 7 parkeerplekken minder voor auto’s. Op de meeste laad- en losplekken kan vanaf 16.00 uur geparkeerd worden.

Bekijk het definitief ontwerp Nachtegaalstraat/Burg. Reigerstraat (pdf, 5,5 MB)
Bekijk de dwarsdoorsnede van het ontwerp Nachtegaalstraat/Burg. Reigerstraat (pdf, 1,1 MB)
Bekijk het ontwerp voor de beplanting van de straten Nachtegaalstraat/Burg. Reigerstraat (pdf, 2,3 MB)
Bekijk het ontwerp van het plein bij de Burg. Reigerstraat (pdf, 871 kB)

Lees de toelichting op het Definitief Ontwerp (pdf, 18,5 MB)

Werkzaamheden en bereikbaarheid

Overzicht werkzaamheden Burgemeester Reigerstraat

Op maandag 1 november 2021 begon het opnieuw inrichten van de Burgemeester Reigerstraat. Als alles volgens planning verloopt is het opnieuw inrichten in april 2022 af.

We beginnen met 2 werkvakken. Beide vakken zijn aan de even zijde van de straat. Het eerste vak is vanaf de hoek met de Maliebaan tot halverwege huisnummer 8. Zo blijft huisnummer 8 bereikbaar. Het tweede vak is aan de andere kant van de Burgemeester Reigerstraat, vanaf de rotonde aan het Wilhelminapark tot en met de kruising met de J.M. Kemperstraat. Dit duurde tot 15 november. Daarna zijn dit de werkvakken:

Fase 2 en 3: 15-11 t/m 10-12 2021

 • Oneven zijde vanaf hoek Maliebaan tot halverwege huisnummer 7.
 • Oneven zijde vanaf rotonde Wilhelminapark tot en met huisnummer 63.

Fase 4: 10-1 t/m 4-2 2022

 • Even zijde halverwege nummer 14 tot en met hoek Oudwijkerveldstraat.
 • Hoek Oudwijkerveldstraat tot en met hoek Kemperstraat.

Fase 5: 7-2 t/m 4-3 2022

 • Oneven zijde vanaf huisnummer 11 tot en met huisnummer 51.
 • Oneven zijde vanaf huisnummer 51 tot en met hoek Wagendwarsstraat en Baanstraat.
 • Even zijde vanaf huisnummer 44 tot en met hoek J.M. Kemperstraat.

Fase 6: 7-3 t/m 18-3 2022

 • Plein op de hoek met de Oudwijkerdwarsstraat, tot huisnummer 51.
 • Stoepen aan beide zijden van de Oudwijkerdwarsstraat, van huisnummer 153 tot 161.

Fase 7: 21-3 t/m 24-3 2022

 • Middengedeelte vanaf huisnummer 8 tot halverwege hoek Oudwijkerveldstraat.

Fase 8: 24-3 t/m 25-3 2022

Let op: Nachtwerk

 • Vanaf Maliebaan tot rotonde Wilhelminapark.
 • Asfalteren vanaf donderdag 24 maart van 19.00 uur tot en met vrijdag 25 maart 7.00 uur.

Fase 9: 28-3 t/m 1-4 2022

 • Aanbrengen van de markering op het asfalt.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is de Burgemeester Reigerstraat eenrichtingsverkeer voor het autoverkeer. Vanaf 15 november is de rijrichting van de Maliebaan naar het Wilhelminapark. Wanneer de rijrichting verandert, laten wij dat weten.

Fietsers hebben in beide richtingen doorgang. Voetgangers kunnen altijd veilig langs de werkvakken lopen en zo de woningen, winkels en horecazaken in de straat bereiken.

Tijdens de werkzaamheden kunnen zijstraten afgesloten worden. Omleidingen geven we met borden aan.

Parkeren

Tijdens de werkzaamheden zijn de parkeerplaatsen in de Burgemeester Reigerstraat niet beschikbaar. Vooraf plaatsen we er parkeerverboden. De ruimte van de parkeerplaatsen is nodig voor laden en lossen, het werkvak en voor het verkeer. Hebt u een parkeervergunning? Parkeer dan tijdens de werkzaamheden ergens anders in het gebied. Parkeervergunninghouders in het rayon Oudwijk-deel van de Burgemeester Reigerstraat kunnen vanaf maandag 8 november tot 1 april 2022 ook hun auto parkeren in parkeerrayon Oudwijk Noord.

Ook de fietsers vragen wij om tijdens de werkzaamheden ergens anders te parkeren. Dat kan in de zijstraten of op de Maliebaan in de fietsparkeervakken.

Laden en lossen

Bevoorrading van bedrijven gaat met tijdelijke laad- en losplekken. Deze plekken geven we aan met een duidelijk bord. Ze zijn in de buurt van de huidige laad- en losplekken.

Openbaar vervoer

Tijdens alle werkzaamheden rijdt buslijn 8 niet door de straat, maar via een omleidingsroute. Er is een tijdelijke bushalte aan de Maliebaan in de buurt van huisnummer 71. Lees meer over de omleidingsroute op de website van U-OV

Tijdelijke afval containers

De bovengrondse containers zijn tijdelijk geplaatst zodat afvalscheiding mogelijk blijft. Tijdens de werkzaamheden plaatsen we nieuwe ondergrondse containers.

Spoorwegovergang

De spoorwegovergang is van 21 maart tot en met 2 april 2022 voor alle verkeer gesloten. Dit is nodig omdat ProRail, als onderdeel van de nieuwe inrichting, de spoorwegovergang gaat aanpassen. Het verkeer leiden we om met borden.

Asfalteren

Op 24 maart 2022 van 19.00 uur tot en met vrijdag 25 maart 7.00 uur is de Burgemeester Reigerstraat afgesloten voor het asfalteren. Omwonenden krijgen tegen die tijd meer informatie hierover.

Voorlopige planning Burgemeester Reigerstraat

Wanneer gebeurt wat?
WanneerWat
November 2021Begin nieuwe inrichting
21 maart - 2 april 2022Werkzaamheden spoorwegovergang
24 maart 2022Asfalteren straat
April 2022Nieuwe inrichting af

Werkzaamheden Nachtegaalstraat

Bijna alle werkzaamheden in de Nachtegaalstraat zijn klaar. We zijn nog bezig met de laatste puntjes, zoals het plaatsen van een aantal boombakken. Daarnaast onderzoeken we in de komende periode de rijsnelheid van het gemotoriseerde verkeer in de Nachtegaalstraat. Hierdoor krijgen we inzicht in hoeverre bestuurders  zich houden aan de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Meer informatie hierover volgt wanneer we de resultaten hebben.

Wat is al gedaan?
WanneerWat
September 2019Definitief ontwerp (pdf, 5,5 MB) gereed
April 2019Het voorlopig ontwerp vastgesteld door het college van B en W
16 en 17 november 2018Bijeenkomsten over concept voorlopig ontwerp. De reacties zijn verzameld en meegenomen in het voorlopig ontwerp.
10 juli 2018

Het IPvE/FO, de reactienota en het rapport Veiligheidsaudit is vastgesteld door het college van B en W
IPvE Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat (pdf, 5 MB)
Functioneel Ontwerp Nachtegaalstraat (pdf, 1 MB) ontwerptekening, in deze tekening staat de informatie uit het IPvE
Functioneel Ontwerp Burgemeester Reigerstraat (pdf, 1 MB) ontwerptekening, vertaling in beeld van het IPvE
Reactienota (pdf, 305 kB)
Rapport veiligheidsaudit (pdf, 657 kB)

Januari 2018  - april 2018Omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden hebben meegedacht bij het maken van het IPvE/FO en hebben hun formele reactie ingediend.                                        
Januari 2017

Aftrap bijeenkomst inrichting Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat, wensen en ideeën zijn verzameld en verwerkt tot een eerste schetsontwerp.

Wilt u een sfeerverslag of presentatie van een van de bijeenkomsten teruglezen? Stuur dan een e-mail dan naar nachtegaalreiger@utrecht.nl en we sturen het naar u.

Hulp en contact Nachtegaalstraat/Burgemeester Reigerstraat

Telefoon

14 030

E-mail

nachtegaalreiger@utrecht.nl