Verkeersprojecten Wat komt er en waarom?

De Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat zijn op dit moment vooral ingericht op doorstroming van het verkeer. En nauwelijks op een prettig verblijf.

Zo blijkt ook uit feiten en cijfers over de straten. Met de verwachte groei van de stad neemt de druk op deze straten alleen maar toe.

Wat verandert er in de nieuwe inrichting?

 • Auto, bus en fiets op de rijbaan. De fietser wordt hoofdgebruiker op de rijbaan.
 • De voetganger krijgt meer ruimte door obstakels op het trottoir zoveel mogelijk weg te halen en bredere trottoirs.
 • Er komen meer fietsparkeerplekken. In de Nachtegaalstraat gaan we van ruim 200 naar ruim 300 plekken. In de Burg. Reigerstraat van bijna 200 naar ongeveer 300.
 • Laden en lossen gaat binnen venstertijden die voor beide straten gelden (7.00 – 16.00 uur). Er is ’s ochtends meer tijd voor laden en lossen en ’s middags juist minder zodat er tijdens de spits meer ruimte is voor (fiets)verkeer.
 • Terrassen, groen, (fiets)parkeren en laden en lossen krijgen een plek op de stroken naast de rijbaan, aan beide zijden van de straat.
 • Er komen dubbel zoveel bomen en meer groen en we nemen maatregelen om water beter in de grond te laten zakken (bijvoorbeeld: grotere boomvakken, plantvakken, klinkers).
 • Er komen betere oversteekplaatsen.
 • Het pleintje op de hoek met de Oudwijkerdwarsstraat wordt een mooie, groene en gezellige ontmoetingsplek.
 • De bushalte op de Burgmeester Reigerstraat (stad uit) verplaatst naar de Oudwijkerdwarsstraat.
 • De maximum snelheid wordt in beide straten 30 km/uur, met plateaus om de snelheid te remmen.
 • Er komen in totaal 7 parkeerplekken minder voor auto’s. Op de meeste laad- en losplekken kan vanaf 16.00 uur geparkeerd worden.

Het ontwerp van de herinrichting is een tijdje geleden vastgesteld. Op een aantal punten wijken we af van het ontwerp:

 • De spoorwegovergang in de Burgemeester Reigerstraat wordt zeer waarschijnlijk aangepast. Zo kunnen de middengeleiders (lage betonnen afscheidingen) op de spoorwegovergang verdwijnen. Dan ontstaat er meer ruimte voor het verkeer. Het overleg met ProRail hierover is gestart.
 • We maken meer ruimte voor laden en lossen voor EkoPlaza, Blokker en Albert Heijn in de Nachtegaalstraat. Zo voorkomen we dat vrachtwagens op straat wachten totdat er een laad- en losplek vrijkomt. Vrachtwagens kunnen tot 19.00 uur laden en lossen (op donderdag tot 21.00 uur) in plaats van tot 16.00 uur.
 • Ook komen er 2 extra laad- en losplekken beschikbaar. Deze zijn in plaats van 2 parkeerplekken (een ruil met de 2 laad- en losplekken die voor nr 39 (Kinki Kappers) gepland stonden). We hebben met de 3 grote winkels samen afspraken gemaakt over wie wanneer laadt en lost. Zo voorkomen we dat vrachtwagens tegelijkertijd komen laden en lossen. De lange laad- en losplaats voor de Albert Heijn in de Nachtegaalstraat maken we alleen beschikbaar  voor lange vrachtwagens.

Bekijk het definitief ontwerp Nachtegaalstraat/Burg. Reigerstraat (pdf, 5,5 MB)
Bekijk de dwarsdoorsnede van het ontwerp Nachtegaalstraat/Burg. Reigerstraat (pdf, 1,1 MB)
Bekijk het ontwerp voor de beplanting van de straten Nachtegaalstraat/Burg. Reigerstraat (pdf, 2,3 MB)
Bekijk het ontwerp van het plein bij de Burg. Reigerstraat (pdf, 871 kB)

Lees de toelichting op het Definitief Ontwerp (pdf, 18,5 MB)

Hulp en contact Nachtegaalstraat/Burgemeester Reigerstraat

Telefoon

14 030

E-mail

nachtegaalreiger@utrecht.nl