Verkeersprojecten Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat: nieuwe inrichting

Nachtagaalstraat en Burgemeester Reigerstraat straatbeeld

Utrecht groeit snel. De druk op de Nachtegaalstraat en de Burgemeester Reigerstraat neemt daardoor toe. De gemeente wil de straten zo inrichten dat het prettiger wordt om er te wonen, winkelen en verblijven. En dat de doorgaande route voor fietsers beter wordt. Samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden denken we na over de nieuwe inrichting.

Meedenken over het ontwerp?

Het Voorlopig Ontwerp voor de nieuwe inrichting van de Nachtegaal- en Burgemeester Reigerstraat is bijna klaar. Op bijeenkomsten op 6 en 7 november bespraken we het ontwerp en de thema’s duurzaamheid, groen en bevoorrading met bewoners, ondernemers en gebruikers. De opmerkingen en reacties van aanwezigen nemen we mee om het ontwerp af te maken. Het Voorlopig Ontwerp vindt u binnenkort op deze website.

Het ontwerp

Op bijeenkomsten in januari 2018 werden de eerste schetsen voor de nieuwe inrichting besproken. De reacties die hierop kwamen, zijn voor zover mogelijk verwerkt in het zogenoemde Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp (IPvE/FO).  U kon hier tot en met 24 april op reageren.

Alle reacties en antwoorden staan in een reactienota. Ook is er extra onderzoek naar de veiligheid van het ontwerp, een zogenoemde veiligheidsaudit, geweest. De reacties en de veiligheidsaudit hebben er voor gezorgd dat het ontwerp op onderdelen is verbeterd. Het ontwerp is op 10 juli vastgesteld door het college.

Wat gaat er veranderen?

De straten zijn op dit moment vooral ingericht op doorstroming van het verkeer. En nauwelijks op een prettig verblijf. Met de verwachte groei van de stad neemt de druk op deze straten alleen maar toe.
In de nieuwe inrichting delen auto, bus en fiets de rijbaan. De fietser wordt hoofdgebruiker op de rijbaan. Dit moet de doorstroom voor met name fietsers verbeteren. Er komen meer fietsparkeerplekken, meer groen en meer en betere oversteekplaatsen. De voetganger krijgt meer ruimte door obstakels op het trottoir zoveel mogelijk weg te halen. Het pleintje op de hoek met de Oudwijkerdwarsstraat moet een mooie, groene en gezellige ontmoetingsplek worden.

Welke functie hebben de straten?

  • de straten verbinden het centrum met Utrecht Oost
  • de straten zijn belangrijk voor de omliggende wijken
  • het zijn aantrekkelijke winkelstraten voor bijvoorbeeld toeristen en inwoners uit andere delen van de stad.
  • ze zijn een belangrijke schakel in de fietsverbinding tussen Leidsche Rijn, Utrecht centrum en Utrecht Sciencepark
  • er is doorgaand autoverkeer en bestemmingsverkeer
  • buslijn 8 rijdt erdoor

Planning

We verwachten begin 2020 te starten met de nieuwe inrichting. Nu het programma van eisen en een functioneel ontwerp zijn vastgesteld, weten we waaraan de plannen voor een nieuwe inrichting moeten voldoen. Dit is nu uitgewerkt in een voorlopig ontwerp, dat op de bijeenkomsten in november besproken wordt. Daarna maken we een definitief ontwerp. Tijdens deze stappen kunt u regelmatig meedenken over de plannen.

Hoe is de situatie nu?

De straten zijn op dit moment vooral ingericht op doorstroming van het verkeer. En nauwelijks op een prettig verblijf. Met de verwachte groei van de stad neemt de druk op deze straten alleen maar toe. Voor de toekomst is het de uitdaging om beide straten zo in te richten dat wonen, winkelen en verblijven versterkt worden en de doorgaande route voor fietsers wordt verbeterd.

Lees ook

Hieronder vindt u artikelen of documenten die te maken hebben met dit project. We vullen deze regelmatig aan. Hebt u nog tips? Laat het ons weten.

Feiten en cijfers Burgemeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat

De bus

Buslijn 8 rijdt tussen station Lunetten, Utrecht Centraal en het Oorsprongpark. Op deze route liggen een aantal belangrijke haltes zoals Stadsschouwburg, het Diakonessenhuis en De Hoogstraat. De bussen rijden 4 keer per uur, 190 keer per 24 uur. Lijn 8 heeft in totaal 3 haltes op de Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat. Bekijk de route van lijn 8 op de website van U-OV. Hieronder staat per halte het totaal aantal mensen dat instapte, in 2015 en 2016.

In/uitstappers op verschillende haltes

 

Halte 

Aantal instappers 2015 Aantal instappers in 2016

 

Halte Maliebaan 

81.206

90.602


Halte Burg. Reigerstraat  

119.172 

119.407

Autoverkeer

Op de Nachtegaalstraat rijden volgens tellingen uit 2017 zo'n 4085 motorvoertuigen per 24 uur op een werkdag. Hiervan zijn 435 voertuigen zwaar of middelzwaar verkeer. Op de Burgemeester Reigerstraat rijden zo'n 4120 motorvoertuigen per 24 uur op een werkdag. Hiervan zijn 360 voertuigen zwaar of middelzwaar verkeer. Al het gemotoriseerde verkeer is hierbij geteld, bijvoorbeeld ook bussen. De aantallen zijn in 2 richtingen geteld.

Parkeren
Op de Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat zijn in totaal 94 parkeerplaatsen. Een deel van deze plaatsen is overdag in gebruik als laad- en losplaats of gehandicaptenparkeerplaats. Deze plekken zijn dan dus niet voor (regulier) parkeren beschikbaar.

verdeling parkeerplaatsen
StraatnaamRayonP-plaatsen totaalP-plaatsen overdagBijzonderheden

Nachtegaalstraat

Buiten
Wittevrouwen

39

24

winkelurenregime*

Burg. Reigerstraat

Buiten
Wittevrouwen

9

7

Burg. Reigerstraat

Oudwijk

46

36
winkelurenregime*

*Met Winkelurenregime wordt bedoeld dat vergunninghouders, zowel bewoners als bedrijven, hier tijdens winkeluren (ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur en do tot 21.00 uur) niet mogen parkeren.

Fiets

Aantal fietsers in 2016

Het aantal fietsers op de route Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat is in 2016 geteld. Op de Nachtegaalstraat waren er 18.133 fietsers per 24 uur op een werkdag. Op de Burgemeester Reigerstraat waren dit 17.254 fietsers.

Aantal fietsers in 2015

In 2015 fietsten op de Nachtegaalstraat zo'n 17.900 mensen per 24 uur op een werkdag. Op de Burgemeester Reigerstraat waren dit zo'n 16.100 fietsers.

Parkeerplekken fiets

Op de Nachtegaalstraat zijn 210 plekken om uw fiets te parkeren, op de Burgemeester Reigerstraat zijn dat er 180. In openbare rekken bij winkelpanden in deze straten is ook nog plek voor ruim 100 fietsen. De rekken worden veel gebruikt en er staan vaak meer fietsen dan er rekken zijn. Er is behoefte aan meer rekken.

Bevoorrading

De Nachtegaalstraat en Maliebaan maken deel uit van het zogenoemde ‘kwaliteitsnet’ als goederenvervoerroute. De route voor goederenvervoer van en naar de binnenstad loopt via de Kleine Singel aan de noordoost kant van de binnenstad. Lees meer over goederenvervoerroutes.

In de zomer van 2017 is er onderzoek gedaan naar de bevoorrading van de beide straten. U leest de resultaten en de analyse in het uitgebreide rapport (pdf, 287 MB).

Detailhandel en Horeca

Het Maliekwartier bestaat uit  de Nachtegaalstraat en de Burgemeester Reigerstraat. Deze vormen een belangrijke verbinding tussen Utrecht Oost en de Binnenstad. De Maliebaan ligt hier centraal tussenin. De charme van dit winkelgebied is de aantrekkelijke mix van winkels, dienstverlening en horeca.

Totaal verkooppunten
Totaal verkooppunten127

Waarvan:

Leegstand

2

Winkels

77

Leisure (bijvoorbeeld horeca)

20

Diensten (bijvoorbeeld notaris)

28

Bron: vastgoedmonitor 2015

Het behouden van hoge kwaliteit op winkelgebied vraagt om blijvende aandacht. Op het gebied van  voor van openbare ruimte, verkeer en bevoorrading.
Het ontwikkelingskader Horeca 2012 laat daarom geen nieuwe horeca toe. De gemeente werkt op dit moment aan nieuw horecabeleid om het beter aan te sluiten bij actuele ontwikkelingen en trends. Het college van B en W stelt nu een aantal aanpassingsrichtingen voor. Deze worden in 2017 verder uitgewerkt. Dit gebeurt in samenwerking met partners en belangenorganisaties, zoals Koninklijke Horeca Nederland, de wijkraden en Centrummanagement Utrecht. De Utrechtse gemeenteraad besluit dan over het nieuwe horecabeleid.

Koopgedrag

In opdracht van de Provincie is het grootschalig Randstad koopstromenonderzoek uitgevoerd (KSO2016). Dit onderzoek geeft inzicht in de ontwikkeling van het koopgedrag in de Randstad. In Utrecht hebben 2.881 huishoudens vragen beantwoord om het koopgedrag in kaart te brengen. De Burgemeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat zijn als één locatie meegenomen in het onderzoek.

Resultaten

Sinds 2011 wordt er in beide straten steeds meer besteed. Zowel aan dagelijkse boodschappen als aan niet-dagelijkse producten (denk aan meubels).

De dagelijkse boodschappen worden vooral door de inwoners uit Oost (72%), Noordoost (10%) en de Binnenstad (10%) en overig Utrecht gedaan. Niet-dagelijkse boodschappen worden voor 87% door Utrechters gedaan. 13% komt van buiten Utrecht. Het winkelgebied krijgt een gemiddeld rapportcijfer van 8. De parkeermogelijkheden en parkeertarieven auto worden een stuk lager beoordeeld. Veel bezoekers komen met de fiets (60%) of lopend (31%). Slechts 5% komt met de auto.

Bekijk het overzicht van alle cijfers (pdf, 290 kB)
Het volledige koopstromenonderzoek leest u op http://kso2016.nl/

Bron: Koopstromenonderzoek 2016

Bewoners wijk Oost

In de wijk Oost wonen ongeveer 33.000 inwoners, waaronder opvallend veel jonge mensen, in het bijzonder studenten en pas afgestudeerden. Bewoners van Oost geven een relatief hoge waardering voor hun wijk en hebben een positieve kijk op de toekomst hun buurt. De Biltstraat, Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat vormen uitlopers van het winkelgebied in de binnenstad.

Bewoners van Oost waarderen hun buurt en de sociale cohesie in hun buurt relatief hoog. De samenhang is wel gedaald. In Oost hebben weinig bewoners een negatieve toekomstverwachting voor hun buurt (7%). De staat van de openbare ruimte in Oost krijgt een 6,8, het hoogste rapportcijfer van de stad. Bewoners zijn minder tevreden dan gemiddeld over de parkeergelegenheid voor auto’s (40%). De tevredenheid over het parkeren van fietsen en de verkeersveiligheid is gedaald.
(Bron: wijkenmonitor 2016 en wijkactieprogramma Oost 2016)

Lees meer over de wijk oost.

Op de hoogte blijven?

Wilt u uitnodigingen voor bijeenkomsten en verslagen via e-mail ontvangen? En een seintje krijgen als er nieuwe documenten op de website staan? Geef dan uw e-mailadres aan ons door via nachtegaalreiger@utrecht.nl.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

nachtegaalreiger@utrecht.nl