Verkeersprojecten Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat: nieuwe inrichting

Nachtagaalstraat en Burgemeester Reigerstraat straatbeeld

Utrecht groeit snel. De druk op de Nachtegaalstraat en de Burgemeester Reigerstraat neemt daardoor toe. De gemeente wil de straten zo inrichten dat het prettiger wordt om er te wonen, winkelen en verblijven. En dat de doorgaande route voor fietsers beter wordt.  Samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden denken we na over de nieuwe inrichting.

Reageren op het ontwerp

U kunt tot en met 24 april 2018 reageren op het ontwerp. Dit kan via nachtegaalreiger@utrecht.nl óf tijdens een van de inloopbijeenkomsten op 28 en 29 maart. Alle reacties en antwoorden komen in een reactienota. Deze reactienota plaatsen we rond mei/juni op deze pagina.

Het ontwerp

Op bijeenkomsten in januari 2018 werden de eerste schetsen voor de nieuwe inrichting besproken. De reacties die hierop kwamen, zijn voor zover mogelijk verwerkt in het zogenoemde Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp (IPvE/FO).

Inloopbijeenkomsten

Hebt u na het lezen van het IPvE/FO nog vragen of wilt u uw reactie liever mondeling bespreken? Kom dan langs op één van de inloopbijeenkomsten.
Wanneer: woensdag 28 of donderdag 29 maart.
Waar:  Wijkbureau Oost, F.C. Dondersstraat 1
Tijd: u kunt binnenlopen tussen 19.30 en 21.00 uur

Welke functie hebben de straten?

  • de straten verbinden het centrum met Utrecht Oost
  • de straten zijn belangrijk voor de omliggende wijken
  • het zijn aantrekkelijke winkelstraten voor bijvoorbeeld toeristen en inwoners uit andere delen van de stad.
  • ze zijn een belangrijke schakel in de fietsverbinding tussen Leidsche Rijn, Utrecht centrum en Utrecht Sciencepark
  • er is doorgaand autoverkeer en bestemmingsverkeer
  • buslijn 8 rijdt erdoor

Hoe is de situatie nu?

De straten zijn op dit moment vooral ingericht op doorstroming van het verkeer. En nauwelijks op een prettig verblijf. Met de verwachte groei van de stad neemt de druk op deze straten alleen maar toe. Voor de toekomst is het de uitdaging om beide straten zo in te richten dat wonen, winkelen en verblijven versterkt worden en de doorgaande route voor fietsers wordt verbeterd.

Planning

We verwachten dat we in 2020 kunnen beginnen met de nieuwe inrichting. Met de reacties uit de bijeenkomsten in januari 2018 is er een programma van eisen en een functioneel ontwerp gemaakt. Hierin staat waaraan de plannen voor een nieuwe inrichting  moeten voldoen. Hierop kunt u ook reageren tot en met 24 april 2018. Dit werken we later uit in een voorlopig en definitief ontwerp. Tijdens deze stappen kunt u regelmatig meedenken over de plannen.

Lees ook

Hieronder vindt u artikelen of documenten die te maken hebben met dit project. We vullen deze regelmatig aan. Hebt u nog tips? Laat het ons weten.

Feiten en cijfers Burgemeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat

De bus

Autoverkeer

Fiets

Bevoorrading

Detailhandel en Horeca

Bewoners wijk Oost

Op de hoogte blijven?

Wilt u uitnodigingen voor bijeenkomsten en verslagen via e-mail ontvangen? En een seintje krijgen als er nieuwe documenten op de website staan? Geef dan uw e-mailadres aan ons door via nachtegaalreiger@utrecht.nl.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

nachtegaalreiger@utrecht.nl