Verkeersprojecten Neckardreef: opnieuw inrichten bocht

Fase project
In voorbereiding

Geplande uitvoering
Begin 2021

De gemeente en bewoners willen de bocht Neckardreef – Theemsdreef veiliger maken voor voetgangers en fietsers.

Wat gaan we doen? 

Bewoners vinden dat automobilisten hier te hard rijden. Dit geeft een onveilig gevoel. Ook waren hier in 2019 en 2020 3 ongevallen. We hebben samen met mensen uit de omgeving gekeken hoe het beter kan.

  • Begin 2021 passen we de bushaltes aan zodat deze toegankelijk zijn voor mindervaliden. De bus richting het centrum stopt straks op de weg. De weg daar is dan smaller en hierdoor neemt de snelheid van het verkeer af.

Ontwerp nieuwe situatie

Bekijk hieronder het ontwerp van de nieuwe situatie en hoe de bocht er straks uit ziet.

Wat is er al gedaan?

  • In december 2020 zijn er 2 plateaudrempels aangelegd bij de kruisingen met de Rapenburchdreef en de Hogenhorstdreef. Voetgangers kunnen hier de weg met een middeneiland oversteken.
  • Tussen de wegversmallingen mogen auto's nog maximaal 30 kilometer per uur rijden.

 

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Begin 2021verkeersbesluit, aanpassen bushalte, wennen aan situatie, daarna evaluatie
Wat is er al gedaan?
Wanneer

Wat

Voorjaar/zomer 2020Opstellen schetsontwerp, gesprekken met vertegenwoordigers wijk
(Bewonerscommissie LVOZ, Wijkplatform en Bewonersplatform Overvecht en Fietsersbond)
November 2020Wijkbericht en online informatieavond, betrokken bewoners bellen bij mensen in de omgeving aan om om plan en avond aan te kondigen
Eind 2020Uitwerken en voorbereiden maatregelen
Eind 2020uitvoeren werkzaamheden aan de 2 plateaudrempels

Hulp en contact Neckardreef

Telefoon

14 030