Verkeersprojecten Nieuwe fietsroute door Rijnsweerd-Noord

Om het kruispunt Platolaan – Weg tot de Wetenschap te ontlasten, zijn we op zoek naar een nieuwe fietsroute door Rijnsweerd-Noord.

Waarom een nieuwe fietsroute?

Steeds meer fietsers (vooral in de spits) gebruiken het kruispunt Platolaan-Weg tot de Wetenschap. Hierdoor wordt de doorstroming van het verkeer op het kruispunt steeds lastiger. Ook wordt de oversteek bij de nieuwe trambaan drukker. Om ervoor te zorgen dat iedereen goed kan doorfietsen, zijn we op zoek naar een nieuwe fietsroute. De route door de Cicerolaan blijkt uit onderzoek de beste route.

Variant Cicerolaan

Op een bewonersavond in oktober 2019 spraken we over deze variant. Bewoners van de Cicerolaan stelden voor een aantal andere varianten nog te onderzoeken voordat de gemeente een definitieve keuze maakt. De gemeente stemde daarmee in. Er is een bewonerswerkgroep samengesteld die meekijkt met de varianten en het proces.

Meer weten over het voorstel voor de Cicerolaan?

Planning

Najaar 2019: onderzoeken alternatieve varianten samen met de werkgroep
Begin 2020: bewonersavond over alternatieve varianten

Wat is er al gebeurd?

We onderzochten in 2017 hoe we het kruispunt kunnen ontlasten. Hierbij zijn een aantal varianten bekeken. De beste variant was een route door Rijnsweerd-Noord.

Benieuwd naar de onderzochte varianten?

Hulp en contact Kruispunt Platolaan

Telefoon

14 030

E-mail

kruispuntplatolaan@utrecht.nl

Uw mening