Verkeersprojecten Nieuwe fietsroute door Rijnsweerd-Noord

We willen het fietsverkeer vanuit de stad richting Utrecht Science Park meer spreiden. Zo worden bepaalde punten niet te druk. Nu zijn er vooral op het kruispunt Platolaan/Weg tot de Wetenschap veel fietsers.  

Wat gaan we doen?

  • We leggen op de Platolaan een tweerichtingsfietspad aan. Dit is voor de kruising met de Weg tot de Wetenschap.
  • We leiden fietsers vanaf de Platolaan naar het fietspad aan de noordzijde van de Weg tot de Wetenschap. We maken dit fietspad breder. Zo is het in 2 richtingen te gebruiken.

Rijdt u vanaf de Platolaan richting het Utrecht Science park? Dan komt de afslag van het nieuwe fietspad links op het kruispunt op de Platolaan voor de stoplichten.
We hebben deze fietsroute samen met bewoners in een klankbordgroep bedacht.

Waarom

  • minder drukte op het kruispunt Platolaan
  • sneller doorfietsen op het kruispunt
  • minder drukte bij de oversteek van de trambaan

Locatie fietspad

Het fietspad loopt langs de noordzijde van de Weg tot de Wetenschap. Het gaat onder het viaduct van de A27 door.

Hoe nu verder?

We onderzoeken hoe we de route kunnen aanleggen. We kijken:

  • of we kabels en leidingen moeten verleggen
  • waar we vanaf de Sorbonnelaan extra planten kunnen zetten om de laan zo groen mogelijk te maken
  • hoe de bestaande bomen zoveel mogelijk kunnen blijven staan of dat het nodig is er enkele te verplaatsen.  

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
tot zomer 2021opstellen Integraal Programma van Eisen (IPvE) en uitwerken Voorlopig Ontwerp (VO)
zomer 2021ophalen wensen en aandachtspunten in de buurt
najaar 2021

vaststelling Integraal Programma van Eisen (IPVE) en Voorlopig Ontwerp (VO)

eind 2021

voorbereiding uitvoering

voorjaar 2022afronding

Wat is er al gebeurd?


2019: onderzoek naar meerdere varianten voor fietsroutes

De voorkeursvariant voor een nieuwe fietsroute ging in eerste instantie over de Cicerolaan. Hier hebben we het over gehad in oktober 2019 tijdens een bewonersavond. Het idee was om over die weg een gedeelte van de fietsers naar Utrecht Science Park te laten rijden. Tijdens een bewonersavond hebben we uitgebreid gesproken met verschillende bewoners in de buurt. Er werd een klankbordgroep met buurtbewoners gevormd. Bewoners hadden vragen en bezwaren. Dit ging ook over de veiligheid op Platolaan/Cicerolaan/Weg tot de Wetenschap. Met de klankbordgroep spraken we af dat we samen meerdere varianten voor het spreiden van fietsverkeer en het ontlasten van het kruispunt onderzoeken. We gaven onderzoeksbureau Sweco de opdracht om de beoordeling van de varianten uit te voeren. Sweco heeft een rapport opgesteld en dit gepresenteerd aan de gemeente en de klankbordgroep.

2017: onderzoek naar hoe we het kruispunt kunnen ontlasten

We bekeken in 2017 een aantal varianten. De beste variant was een route door Rijnsweerd-Noord. We hebben op het kruispunt verschillende maatregelen genomen om de doorstroming en het gebruik te verbeteren. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het kruispunt voldoet aan de veiligheidscriteria. Toch is het er druk en mensen hadden soms een gevoel van onveiligheid.
Er zijn meerdere schouws (bezoeken) op het kruispunt geweest. Er waren experts bij, onder andere van de Fietsersbond en Kampong en met enkele bewoners.
We hebben in het voorjaar 2020 een fietsverkeerslicht geplaatst. Deze is voor de fietsers bij de opstelplaats ter hoogte van de Weg naar Rhijnauwen. Het voordeel hiervan is dat fietsers die deze route nemen, groen licht krijgen. Kruisend fietsverkeer moet dan wachten voor rood licht. Door het coronavirus is het kruispunt een stuk rustiger geworden.

Fietsspreiding en fietsnetwerk

Deze route draagt bij aan de uitbreiding van het fietsnetwerk in Utrecht. Zo blijft Utrecht goed bereikbaar en spreidt het fietsverkeer zich tussen Utrecht CS, de binnenstad en het Utrecht Science Park.

Hulp en contact Kruispunt Platolaan

Telefoon

14 030

E-mail

kruispuntplatolaan@utrecht.nl