Nieuwe fietsroute door Rijnsweerd-Noord

Fase project
In voorbereiding

Geplande uitvoering
Begin 2023

We willen de drukte op het kruispunt Platolaan en bij de oversteek van de trambaan verminderen en het fietsverkeer hier sneller laten doorfietsen. Daarom leggen we een nieuwe fietsroute aan tussen de Platolaan en de Padualaan.

Wat gaan we doen?

 • We leggen op de Platolaan een tweerichtingsfietspad aan. Dit is voor de kruising met de Weg tot de Wetenschap.
 • We leiden fietsers vanaf de Platolaan naar het fietspad aan de noordzijde van de Weg tot de Wetenschap. We maken dit fietspad breder. Zo is het in 2 richtingen te gebruiken. Rijdt u vanaf de Platolaan richting het Utrecht Science Park? Dan komt de afslag van het nieuwe fietspad links op het kruispunt op de Platolaan voor de stoplichten.
 • We leggen op de oude busbaan tussen Sorbonnelaan en Padualaan een gecombineerd fietspad en een route voor nood- en hulpdiensten aan.
 • We richten de kruising Sorbonnelaan en kruising Padualaan zo in dat de fietspaden beter op elkaar aansluiten. Zo maken we een snellere fietsroute.
 • Er komen meer voetpaden tussen Rijnsweerd en Utrecht Science Park.

Ontwerp van het nieuwe fietspad

De afgelopen periode hebben we extra onderzoek gedaan en het ontwerp uitgewerkt. Bewoners rondom de nieuwe route dachten mee over het ontwerp. In het onderzoek stonden veiligheid, doorstroom van verkeer en behoud van bomen centraal. In het nieuwe ontwerp voldoen we aan al deze eisen.

 • Het ontwerp van de Platolaan is nu compacter. Fietsers slaan pas na de Cicerolaan af naar het USP. Hiermee behouden we een boom en parkeerplaatsen.
 • Ongeveer 200 meter van het fietspad wordt van beton. De rest wordt asfalt. Het betonnen deel is nodig om de bomen langs het fietspad te behouden.
 • Samen met de Universiteit Utrecht en de brandweer ontwierpen we een gecombineerde fiets- en calamiteitenroute. Deze komt op de voormalige busbaan tussen de Sorbonnelaan en Padualaan te liggen. Een deel van de busbaan is niet meer nodig. Dit asfalt graven we af om ruimte te maken voor groen en wandelpaden. Dit asfalt graven we af om ruimte te maken voor groen en wandelpaden. Met de uitvoering kunnen we een wandelroute van en naar het USP maken.
 • Rond de Wim Sonneveldlaan maken we ruimte voor het fietspad en leggen we de voetpaden opnieuw aan. Fraaier ingepast in het park waardoor we ook de voetgangersroute tussen de wijk en het USP verbeteren. De weg versmallen we, waardoor het groen van het park uitbreidt en makkelijker kan worden overgestoken.
 • Op de Platolaan vervallen 5 parkeerplaatsen door de nieuwe inrichting. En we heffen nog 8 parkeerplaatsen op in de Wim Sonneveldlaan om ruimte te maken voor de inrit, uitbreiding fiets- en voetpaden en extra groen.     

Opheffen parkeren

Om ruimte te maken voor de nieuwe inrichting vervallen in totaal 13 parkeerplaatsen. Vanaf 1 april 2020 geldt betaald parkeren in Rijnsweerd. We onderzoeken het invoeren van betaald parkeren nog, maar het beeld is dat het rustiger is geworden omdat forenzen elders parkeren. Het opheffen de parkeerplaatsen heeft hierdoor maar beperkt invloed op de parkeerdruk. Er is geen wachtlijst parkeervergunningen in dit rayon.

Meer bomen en groen

Naast dat het park rond de Wim Sonneveldlaan groener wordt, willen we op het USP terrein extra bomen toevoegen. Dit bepalen we nog samen met de Universiteit Utrecht als grondeigenaar. Volgens het ontwerp is het nodig om op de Platolaan 3 jonge bomen en bij het viaduct A27 nog 1 jonge boom te verwijderen. Deze verplanten we langs de route, waarschijnlijk rond de kruising Sorbonnelaan en de Padualaan, ook in overleg met de Universiteit Utrecht. Alle andere bomen langs de route blijven staan.

Waar loopt de nieuwe fietspad?

Hierboven op het plaatje ziet u waar het nieuwe tweerichtingsfietspad komt te liggen. Met nummers aangegeven:

 • 1. Platolaan en tramhalte Krommerijn
 • 2. Noordzijde Weg tot de Wetenschap
 • 3. Wim Sonneveldlaan
 • 4. Viaduct A27
 • 5. Sorbonnelaan (kruising)
 • 6. Voormalig busbaan naast trambaan
 • 7. Schapenweide
 • 8. Padualaan en parkeerterrein
 • 9. Kruising Padualaan

Het fietspad loopt langs de noordzijde van de Weg tot de Wetenschap. Het begint op de kruising met de Platolaan. Vanaf daar gaat het onder het viaduct van de A27 door. Daarna volgt het de Weg tot de Wetenschap tot aan de Padualaan. Tussen de Sorbonnelaan en de Padualaan combineren we de fietsroute met een nieuwe route voor nood- en hulpdiensten.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Tot eind 2e kwartaal 2022Uitwerken voorlopige versie van Voorlopig Ontwerp (VO)
Zomer 2022Ophalen wensen en aandachtspunten in de buurt (informatieavond)
Najaar 2022

Maken definitief ontwerp en voorbereiden uitvoering

Begin 2023

Begin uitvoering

2e kwartaal 2023Werkzaamheden af

Wat is er al gebeurd?

 • In 2017 namen we al maatregelen om de doorstroom van verkeer op het kruispunt te verbeteren.
 • In 2019 keken we samen met buurtbewoners naar meerdere mogelijkheden voor fietsroutes. De bewoners hadden met name vragen over de veiligheid op de Platolaan/Cicerolaan/Weg tot de Wetenschap. Onderzoeksbureau Sweco beoordeelde deze mogelijkheden.
 • In het voorjaar van 2020 plaatsten we een verkeerslicht voor fietsers. Deze staat bij de kruising met de Weg naar Rhijnauwen.
 • We onderzochten de doorstroming van het verkeer en hoe we de bomen langs de route gezond houden.

Fietsspreiding en fietsnetwerk

Deze route draagt bij aan de uitbreiding van het fietsnetwerk in Utrecht. Zo blijft Utrecht goed bereikbaar en spreidt het fietsverkeer zich tussen Utrecht CS, de binnenstad en het Utrecht Science Park.

Hulp en contact Kruispunt Platolaan

Telefoon

14 030

E-mail

kruispuntplatolaan@utrecht.nl