Verkeersprojecten Nieuwe fietsroute door Rijnsweerd-Noord

Nieuwe fietsroute Platolaan-Padualaan

We willen het fietsverkeer vanuit de stad richting Utrecht Science Park meer spreiden. Daarom leggen we een nieuwe fietsroute aan tussen de Platolaan en de Padualaan. 

Wat gaan we doen?

 • We leggen op de Platolaan een tweerichtingsfietspad aan. Dit is voor de kruising met de Weg tot de Wetenschap.
 • We leiden fietsers vanaf de Platolaan naar het fietspad aan de noordzijde van de Weg tot de Wetenschap. We maken dit fietspad breder. Zo is het in 2 richtingen te gebruiken. Rijdt u vanaf de Platolaan richting het Utrecht Science Park? Dan komt de afslag van het nieuwe fietspad links op het kruispunt op de Platolaan voor de stoplichten.
 • We leggen op de oude busbaan tussen Sorbonnelaan en Padualaan een gecombineerd fietspad en een route voor nood- en hulpdiensten aan. Hierbij graven we een deel van het asfalt af om ruimte te maken voor gras en wandelpaden.
 • We richten de kruising Sorbonnelaan en kruising Padualaan zo in dat de fietspaden beter op elkaar aansluiten. Zo maken we een snellere fietsroute.
 • Er komen meer voetpaden tussen Rijnsweerd en Utrecht Science Park.

Waarom een nieuwe fietspad?

 • minder drukte op het kruispunt Platolaan
 • sneller doorfietsen op het kruispunt
 • minder drukte bij de oversteek van de trambaan

Locatie fietspad

Bewoners rondom de nieuwe route hebben meegedacht over het ontwerp. Het fietspad loopt langs de noordzijde van de Weg tot de Wetenschap. Het begint op de kruising met de Platolaan. Vanaf daar gaat het onder het viaduct van de A27 door. Daarna volgt het de Weg tot de Wetenschap tot aan de Padualaan. Tussen de Sorbonnelaan en de Padualaan combineren we de fietsroute met een nieuwe route voor nood- en hulpdiensten.

Wat hebben we gedaan?

De afgelopen periode hebben we extra onderzoek gedaan en het ontwerp uitgewerkt. In het onderzoek stonden veiligheid, doorstroom van verkeer en behoud van bomen centraal. In het nieuwe ontwerp voldoen we aan al deze eisen.

 • Het ontwerp van de Platolaan is nu compacter. Fietsers slaan pas na de Cicerolaan af naar het USP. Hiermee behouden we een boom en parkeerplaatsen.
 • Ongeveer 200 meter van het fietspad wordt van beton. De rest wordt asfalt. Het betonnen deel is nodig om de bomen langs het fietspad te behouden.
 • Samen met de Universiteit Utrecht en de brandweer ontwierpen we een gecombineerde fiets- en calamiteitenroute. Deze komt op de voormalige busbaan tussen de Sorbonnelaan en Padualaan te liggen. Een deel van de busbaan is niet meer nodig. Dit asfalt graven we af om ruimte te maken voor groen en wandelpaden. Met de uitvoering verbeteren we ook de wandelroutes van en naar het USP.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
tot eind 2e kwartaal 2022uitwerken Voorlopig Ontwerp (VO)
zomer 2022ophalen wensen en aandachtspunten in de buurt (informatieavond)
najaar 2022

maken definitief ontwerp en voorbereiden uitvoering

begin 2023

start uitvoering

voorjaar 2023afronding

Wat is er al gebeurd?

 • In 2017 hebben we al maatregelen genomen om de doorstroom van verkeer op het kruispunt te verbeteren.
 • In 2019 hebben we samen met buurtbewoners naar meerdere mogelijkheden voor fietsroutes gekeken. De bewoners hadden met name vragen over de veiligheid op de Platolaan/Cicerolaan/Weg tot de Wetenschap. Onderzoeksbureau Sweco heeft deze mogelijkheden beoordeeld.
 • In het voorjaar van 2020 hebben we een verkeerslicht voor fietsers geplaatst. Deze staat bij de kruising met de Weg naar Rhijnauwen.

Fietsspreiding en fietsnetwerk

Deze route draagt bij aan de uitbreiding van het fietsnetwerk in Utrecht. Zo blijft Utrecht goed bereikbaar en spreidt het fietsverkeer zich tussen Utrecht CS, de binnenstad en het Utrecht Science Park.

Hulp en contact Kruispunt Platolaan

Telefoon

14 030

E-mail

kruispuntplatolaan@utrecht.nl