Nieuwe fietsroute door Rijnsweerd-Noord

Fase project
In voorbereiding

Project klaar
Eind 2023

We willen de drukte op het kruispunt Platolaan en bij de oversteek van de trambaan verminderen en het fietsverkeer hier sneller laten doorfietsen. Daarom leggen we een nieuwe fietsroute aan tussen de Platolaan en de Padualaan.

Wat gaan we doen?

 • We leggen op de Platolaan een 2-richtingsfietspad aan. Dit is voor de kruising met de Weg tot de Wetenschap.
 • We leiden fietsers vanaf de Platolaan naar het fietspad aan de noordzijde van de Weg tot de Wetenschap. We maken dit fietspad breder. Zo is het in 2 richtingen te gebruiken. Rijdt u vanaf de Platolaan richting het Utrecht Science Park? Dan komt de afslag van het nieuwe fietspad links op het kruispunt op de Platolaan voor de stoplichten.
 • We leggen op de oude busbaan tussen Sorbonnelaan en Padualaan een gecombineerd fietspad en een route voor nood- en hulpdiensten aan.
 • We richten de kruising Sorbonnelaan en kruising Padualaan zo in dat de fietspaden beter op elkaar aansluiten. Zo maken we een snellere fietsroute.
 • Er komen meer voetpaden tussen Rijnsweerd en Utrecht Science Park.

Uitvoering laatste deel van de nieuwe fietsroute: de Platolaan

Kruising Platolaan-Weg tot de Wetenschap weer open

De fietsroute Platolaan Padualaan die aan de noordkant van de Weg tot de Wetenschap tot in het Utrecht Science Park loopt is bijna helemaal klaar. In de zomervakantie is hard gewerkt aan de nieuwe route. Sinds 1 september is de nieuwe kruising Platolaan Weg tot de Wetenschap weer open.

Werk aan kruising Sorbonnelaan-Padualaan

Helaas zijn de verkeerslichten voor de kruising Sorbonnelaan-Padualaan nog niet klaar. De verkeerslichten zijn gekoppeld aan de oversteekbeveiliging van de tram. Dat betekent dat er dicht bij het tramspoor gewerkt moet worden. Voor het werken aan verkeerslichten dicht bij het spoor gelden regels. Werken mag alleen:  

 • In het weekend
 • Als de verkeerslichten uit staan
 • Als het stroom van de leidingen af is

Voor het uitvoeren van het werk zijn verschillende aannemers met veel verschillende werknemers nodig. Het eerste weekend dat iedereen kan, is het weekend van 16 en 17 september. 

Begin oktober nieuwe fietsroute klaar

Om veilig over te kunnen steken is het nodig dat de verkeerslichten werken. Omdat de verkeerslichten nog niet werken blijft de nieuwe fietsroute daarom dicht. De andere wegen blijven gewoon open. 

Het duurt nu in ieder geval tot 2 oktober voor we de nieuwe fietsroute kunnen gebruiken. Dat is een maand later dan we eerst hadden bedacht. Fietsers die van en naar het Utrechts Science Park rijden moeten daarom nog even de route via kruising Platolaan en Weg tot de Wetenschap volgen. 

Ontwerp van het nieuwe fietspad

In de zomer van 2022 deden we extra onderzoek en werkten we het ontwerp. Bewoners rondom de nieuwe route dachten mee over het ontwerp. Ze konden ook reageren op de plannen tijdens de reactieperiode en informatieavond op 6 juli 2022. In het onderzoek stonden veiligheid, doorstroom van verkeer en behoud van bomen centraal. In het nieuwe ontwerp voldoen we aan al deze eisen.

Op 17 januari 2023 stelden het we het Voorlopig Ontwerp na het verwerken van de reacties vast.

Bekijk de toelichting en de vastgestelde ontwerpen van de route

 • Het ontwerp van de Platolaan is nu compacter. Fietsers slaan pas na de Cicerolaan af naar het USP. Hiermee behouden we een boom en parkeerplaatsen.
 • Samen met de Universiteit Utrecht en de brandweer ontwierpen we een gecombineerde fiets- en calamiteitenroute. Deze komt op de voormalige busbaan tussen de Sorbonnelaan en Padualaan te liggen. Een deel van de busbaan is niet meer nodig. Dit asfalt graven we af om ruimte te maken voor groen en wandelpaden. Dit asfalt graven we af om ruimte te maken voor groen en wandelpaden. Met de uitvoering kunnen we een wandelroute van en naar het USP maken.
 • Rond de Wim Sonneveldlaan maken we ruimte voor het fietspad en leggen we de voetpaden opnieuw aan. Fraaier ingepast in het park waardoor we ook de voetgangersroute tussen de wijk en het USP verbeteren. De weg versmallen we, waardoor het groen van het park uitbreidt en makkelijker kan worden overgestoken.
 • Op de Platolaan vervallen 5 parkeerplaatsen door de nieuwe inrichting. En we heffen nog 8 parkeerplaatsen op in de Wim Sonneveldlaan om ruimte te maken voor de inrit, uitbreiding fiets- en voetpaden en extra groen.     

Opheffen parkeren

Om ruimte te maken voor de nieuwe inrichting vervallen in totaal 13 parkeerplaatsen. Vanaf 1 april 2020 geldt betaald parkeren in Rijnsweerd. We onderzoeken het invoeren van betaald parkeren nog, maar het beeld is dat het rustiger is geworden omdat forenzen elders parkeren. Het opheffen de parkeerplaatsen heeft hierdoor maar beperkt invloed op de parkeerdruk. Er is geen wachtlijst parkeervergunningen in dit rayon.

Meer bomen en groen

Volgens het ontwerp is het nodig om op de Platolaan 3 jonge bomen en bij het viaduct A27 nog 1 jonge boom te verwijderen. Deze 4 bomen compenseren we langs de route in het park bij de Wim Sonneveldlaan. Alle andere bomen langs de route blijven staan.

Naast dat het park rond de Wim Sonneveldlaan groener wordt, willen we op het USP-terrein extra bomen toevoegen. Dit bepalen we nog samen met de Universiteit Utrecht als grondeigenaar.

Waar loopt het nieuwe fietspad?

Hierboven op het plaatje ziet u waar het nieuwe 2-richtingsfietspad komt te liggen. U kunt ook de ontwerpen terugzien. Met nummers aangegeven:

 • 1. Platolaan en tramhalte Krommerijn
 • 2. Noordzijde Weg tot de Wetenschap
 • 3. Wim Sonneveldlaan
 • 4. Viaduct A27
 • 5. Sorbonnelaan (kruising)
 • 6. Voormalig busbaan naast trambaan
 • 7. Schapenweide
 • 8. Padualaan en parkeerterrein
 • 9. Kruising Padualaan

Het fietspad loopt langs de noordzijde van de Weg tot de Wetenschap. Het begint op de kruising met de Platolaan. Vanaf daar gaat het onder het viaduct van de A27 door.

Daarna volgt het de Weg tot de Wetenschap tot aan de Padualaan. Tussen de Sorbonnelaan en de Padualaan combineren we de fietsroute met een nieuwe route voor nood- en hulpdiensten.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
1e kwartaal 2023

Vaststellen ontwerp en start uitvoering

2e kwartaal 2023Werkzaamheden af

Wat is er al gebeurd?

 • Najaar 2022 maakten we een definitief ontwerp en bereidden we de uitvoeringb voor.
 • Zomer 2022 haalden we wensen en aandachtspunten op in de buurt (informatieavond).
 • Tot eind 2e kwartaal 2022 werkten we de voorlopige versie van het Voorlopig Ontwerp (VO) uit.
 • In het voorjaar van 2020 plaatsten we een verkeerslicht voor fietsers. Deze staat bij de kruising met de Weg naar Rhijnauwen.
 • In 2019 keken we samen met buurtbewoners naar meerdere mogelijkheden voor fietsroutes. De bewoners hadden met name vragen over de veiligheid op de Platolaan/Cicerolaan/Weg tot de Wetenschap. Onderzoeksbureau Sweco beoordeelde deze mogelijkheden.
 • In 2017 namen we al maatregelen om de doorstroom van verkeer op het kruispunt te verbeteren.
 • We onderzochten de doorstroming van het verkeer en hoe we de bomen langs de route gezond houden.

Fietsspreiding en fietsnetwerk

Deze route draagt bij aan de uitbreiding van het fietsnetwerk in Utrecht. Zo blijft Utrecht goed bereikbaar en spreidt het fietsverkeer zich tussen Utrecht CS, de binnenstad en het Utrecht Science Park.

Hulp en contact Kruispunt Platolaan

Telefoon

14 030

E-mail

kruisingplatolaan@utrecht.nl