Verkeersprojecten Nieuwe inrichting kruispunt Oudenoord - Kaatstraat

Fase project
Voorbereiding

Uitvoering
Vanaf eind 2021

De Oudenoord en de route vanaf de Kaatstraat richting Kardinaal de Jongweg (Votulastroute) wil de gemeente aantrekkelijker en veiliger maken voor voetgangers en fietsers. We willen er ook een prettigere omgeving maken voor de bewoners. We gaan hierin nu een eerste stap zetten: het kruispunt Oudenoord-Kaatstraat opnieuw inrichten.

Wat gaat er gebeuren en waarom?

 • Auto’s kunnen straks niet meer afslaan vanaf de Oudenoord richting de Kaatstraat. Fietsers, openbaar vervoer en nood- en hulpdiensten kunnen nog wel rechtsaf slaan.
 • Om de veiligheid op de David van Mollemstraat en de Draaiweg te verbeteren gaan we daar fietsstroken verbreden of toevoegen. Ook komen er nieuwe oversteekplaatsen.
 • Op de Zeedijk draait de rijrichting om. Hiermee ontmoedigen we dat doorgaand deze route neemt.

Bekijk het programma van eisen nieuwe inrichting kruispunt Oudenoord-Kaatstraat (pdf, 960 kB)

Wat willen we bereiken?

De Votulastroute is een veel gebruikte route voor auto’s om vanaf de binnenstad naar de Kardinaal de Jongweg te gaan. Het gaat hier om de Kaatstraat tot en met de Antonius Matthaeuslaan, Juliusstraat/ Ingenhouszstraat en Pieter Nieuwlandstraat. Deze straten zijn niet bedoeld voor doorgaand autoverkeer.

Daarom hebben we in 2017 is samen met bewoners de 'Verkenning verkeersroute Votulast' uitgevoerd. Volgens het rapport moet in de toekomst:

 • meer ruimte komen voor fietsers en voetgangers
 • minder doorgaand autoverkeer over de route rijden
 • de snelheid van auto’s verlagen

Ook voor de Oudenoord zijn er toekomstplannen vastgelegd, namelijk in de Ontwikkelkoers Oudenoord/Nijenoord (2016). Deze plannen gaan uit van:

 • meer groen 
 • beter oversteken
 • minder doorgaand autoverkeer

Er is op dit moment te weinig geld om beide routes helemaal opnieuw in te richten. Het opnieuw inrichten van het kruispunt Oudenoord–Kaatstraat is een eerste stap.

Opmerkingen op het Programma van Eisen

Tot en met 4 februari 2021 was het mogelijk om via de website of tijdens een inloopspreekuur vragen over en opmerkingen op het programma van eisen aan ons door te geven. In maart 2021 koppelen we terug wat we met de binnengekomen opmerkingen doen. 

Planning
WanneerWat
Eerste helft 2021Maken voorlopig en definitief ontwerp en hierover een besluit nemen
Zomer 2021Publiceren nodige verkeersbesluiten, het is mogelijk om hierop bezwaar te maken
Eind 2021Begin uitvoeren project

Wat is al gebeurd?

 • Januari 2021: inloopspreekuren over programma van eisen
 • Eind 2020: besluit college over programma van eisen
 • December 2019: presentatie eerste ontwerp (pdf, 589 kB). Er zijn veel reacties binnengekomen die we meenamen bij het opstellen van het programma van eisen. Uit de reacties blijkt dat er vooral veel zorgen zijn over de invloed van de maatregelen op de omliggende straten. Hieronder een korte samenvatting van de meest genoemde punten:

Er zijn 68 reacties binnengekomen over invloed op andere wegen. Met name de mogelijke (negatieve) gevolgden op de David van Mollemstraat, de Draaiweg en de Talmalaan worden hierbij vaak genoemd.

We gaan na of er maatregelen nodig zijn om de verkeerssituatie op andere wegen niet te benadelen.

Er zijn 42 reacties binnengekomen over sluipverkeer. Bewoners maken zich met name zorgen over het mogelijke sluipverkeer in de nieuwe wijk Zijdebalen.

We gaan mogelijke sluiproutes in beeld brengen en we denken na hoe we kunnen voorkomen dat het verkeer gebruikmaakt van deze sluiproutes. Daarbij kijken we onder andere naar de rijrichting van de Zeedijk.

Er zijn 19 reacties binnengekomen met opmerkingen op het ontwerp van de nieuwe inrichting van het kruispunt. Meerdere reacties hiervan gaan over het nog groenen maken van de kruising en de Oudenoord en over de veiligheid van fietsers.

Het schetsontwerp betreft de eerste fase van de aanpassingen voor de Oudenoord. In het eindbeeld is er meer ruimte voor groen en verbeteren we de fietsroutes.

Er zijn 10 reacties binnengekomen over andere oplossingen. Daarbij noemden de bewoners een volledige knip bij de Monicabrug of een knip op het Willem van Noortplein.

De knip bij de Monicabrug hebben we eerder besproken en leidde tot een knijp. De maatregel aan de Kaatstraat kan, mocht de knip er in de toekomst toch komen in samenhang met de knip worden uitgevoerd.

Een knip op het Willem van Noortplein is geen optie, omdat dit negatieve gevolgen heeft voor de straten daaromheen. Het doorgaande verkeer gaat dan via de Van Swindenstraat en de Pieter Nieuwlandstraat naar de Kardinaal de Jongweg rijden. Ook ligt daarmee de knip te ver, waardoor er nog steeds doorgaande verkeer de route door Votulast rijdt.

Er zijn 23 reacties binnengekomen over overige verschillende onderwerpen. Hierbij gaven de bewoners een aantal keer aan dat er meer nodig is voor het verbeteren van de As Votulast. 

Het opnieuw inrichten van het kruispunt gaat over de eerste fase van de aanpassingen voor de As Votulast. Jaarlijks reserveren we een bedrag om verdere stappen te kunnen ondernemen.

Hulp en contact Verkeersroute Votulast

Telefoon

14 030

E-mail

oudenoordkaatstraat@utrecht.nl