Verkeersprojecten Nieuwe inrichting kruispunt Oudenoord - Kaatstraat

Fase project
Voorbereiding

Uitvoering
Vanaf najaar 2021

De gemeente wil de Oudenoord en de route vanaf de Kaatstraat richting Kardinaal de Jongweg (Votulastroute) aantrekkelijker en veiliger maken voor voetgangers en fietsers. Daarnaast willen we dat het een prettigere omgeving wordt voor de bewoners. We gaan hierin nu een eerste stap zetten: een nieuwe inrichting van het kruispunt Oudenoord-Kaatstraat.

Wat gaat er gebeuren?

De Votulastroute (van de Kaatstraat tot en met de Antonius Matthaeuslaan, Juliusstraat/ Ingenhouszstraat en Pieter Nieuwlandstraat) is een veel gebruikte route voor auto’s om vanaf de binnenstad naar de Kardinaal de Jongweg te gaan. Deze straten zijn niet bedoeld voor doorgaand autoverkeer. Daarom willen we het kruispunt Oudenoord-Kaatstraat opnieuw inrichten waarbij:

  • auto’s niet meer af kunnen slaan vanaf de Oudenoord richting de Kaatstraat. Fietsers, openbaar vervoer en nood- en hulpdiensten kunnen nog wel rechtsaf slaan.
  • er een groene middenberm komt op de Oudenoord.

Bekijk het concept schetsontwerp (pdf, 589 kB)

Een nieuwe inrichting van dit kruispunt mag niet leiden tot gevaarlijke situaties op andere routes of te veel sluipverkeer door de buurten eromheen. Daarom onderzoeken we de komende periode of deze situatie ontstaat en zo ja, welke maatregelen dan nodig zijn dit tegen te gaan. Dat bespreken we ook met bewoners(comités) van de betreffende straten. We leggen een voorstel van deze maatregelen voor bij het college van B en W. Daar hoort ook het aangepast schetsontwerp op basis van de binnengekomen reacties bij.

Wat is er gebeurd?

U kon reageren op het concept schetsontwerp tijdens een inloopavond op 3 december 2019 en daarna via een online reactieformulier. Er zijn heel veel reacties binnengekomen. We bekijken ze goed en gebruiken uw opmerkingen waar kan in het ontwerp of nemen ze mee bij de extra maatregelen. We laten u weten wat we met uw opmerkingen hebben gedaan.

Korte samenvatting reactienota

In totaal zijn er 162 reacties binnengekomen. Uit de reacties blijkt dat er vooral veel zorgen zijn over de invloed van de maatregelen op de omliggende straten. Hieronder een korte samenvatting van de meest genoemde punten. De hele reactienota is op te vragen via oudenoordkaatstraat@utrecht.nl

Lees hieronder de reacties op het concept schetsontwerp.

Er zijn 68 reacties binnengekomen over invloed op andere wegen. Met name de mogelijke (negatieve) gevolgden op de David van Mollemstraat, de Draaiweg en de Talmalaan worden hierbij vaak genoemd.

We gaan na of er maatregelen nodig zijn om de verkeerssituatie op andere wegen niet te benadelen.

Er zijn 42 reacties binnengekomen over sluipverkeer. Bewoners maken zich met name zorgen over het mogelijke sluipverkeer in de nieuwe wijk Zijdebalen.

We gaan mogelijke sluiproutes in beeld brengen en we denken na hoe we kunnen voorkomen dat het verkeer gebruikmaakt van deze sluiproutes. Daarbij kijken we onder andere naar de rijrichting van de Zeedijk.

Er zijn 19 reacties binnengekomen met opmerkingen op het ontwerp van de nieuwe inrichting van het kruispunt. Meerdere reacties hiervan gaan over het nog groenen maken van de kruising en de Oudenoord en over de veiligheid van fietsers.

Het schetsontwerp betreft de eerste fase van de aanpassingen voor de Oudenoord. In het eindbeeld is er meer ruimte voor groen en verbeteren we de fietsroutes.

Er zijn 10 reacties binnengekomen over andere oplossingen. Daarbij noemden de bewoners een volledige knip bij de Monicabrug of een knip op het Willem van Noortplein.

De knip bij de Monicabrug hebben we eerder besproken en leidde tot een knijp. De maatregel aan de Kaatstraat kan, mocht de knip er in de toekomst toch komen in samenhang met de knip worden uitgevoerd.

Een knip op het Willem van Noortplein is geen optie, omdat dit negatieve gevolgen heeft voor de straten daaromheen. Het doorgaande verkeer gaat dan via de Van Swindenstraat en de Pieter Nieuwlandstraat naar de Kardinaal de Jongweg rijden. Ook ligt daarmee de knip te ver, waardoor er nog steeds doorgaande verkeer de route door Votulast rijdt.

Er zijn 23 reacties binnengekomen over overige verschillende onderwerpen. Hierbij gaven de bewoners een aantal keer aan dat er meer nodig is voor het verbeteren van de As Votulast. 

Het opnieuw inrichten van het kruispunt gaat over de eerste fase van de aanpassingen voor de As Votulast. Jaarlijks reserveren we een bedrag om verdere stappen te kunnen ondernemen.

Wat willen we bereiken?

In 2017 is samen met bewoners de ‘Verkenning verkeersroute Votulast’ uitgevoerd. Volgens het rapport moet in de toekomst:

  • meer ruimte komen voor fietsers en voetgangers
  • minder doorgaand autoverkeer over de route rijden
  • de snelheid van autos worden verlaagd

Ook voor de Oudenoord zijn er toekomstplannen vastgelegd, namelijk in de Ontwikkelkoers Oudenoord/Nijenoord (2016). Deze plannen gaan uit van:

  • meer groen  
  • beter oversteken  
  • minder doorgaand autoverkeer

Er is op dit moment te weinig geld om beide routes helemaal opnieuw in te richten. Het  opnieuw inrichten van het kruispunt Oudenoord – Kaatstraat is een eerste stap.

Planning
WanneerWat
Eind 2020Besluit college B en W over functioneel ontwerp en te nemen maatregelen
Eind 2020Inloopavond of een online mogelijkheid om vragen te stellen over het aangepaste schetsontwerp en maatregelen in de wijk
Begin 2021Maken voorlopig en definitief ontwerp en besluitvorming hierover
Voorjaar 2021Publicatie benodigde verkeersbesluiten, het is mogelijk om hierop bezwaar te maken
Najaar 2021Start uitvoering

Hulp en contact Verkeersroute Votulast

Telefoon

14 030

E-mail

oudenoordkaatstraat@utrecht.nl