Verkeersprojecten Nieuwe inrichting kruispunt Oudenoord - Kaatstraat

Fase project
Voorbereiding

Uitvoering
start begin 2021

De gemeente wil de Oudenoord en de route vanaf de Kaatstraat richting Kardinaal de Jongweg (Votulastroute) aantrekkelijker en veiliger maken voor voetgangers en fietsers. Daarnaast willen we dat het een prettigere omgeving wordt voor de bewoners. We gaan hierin nu een eerste stap zetten: een nieuwe inrichting van het kruispunt Oudenoord-Kaatstraat.

Wat gaat er gebeuren?

De Votulastroute (van de Kaatstraat tot en met de Antonius Matthaeuslaan, Juliusstraat/ Ingenhouszstraat en Pieter Nieuwlandstraat) is een veel gebruikte route voor auto’s om vanaf de binnenstad naar de Kardinaal de Jongweg te gaan. Deze straten zijn niet bedoeld voor doorgaand autoverkeer. Daarom willen we het kruispunt Oudenoord-Kaatstraat opnieuw inrichten waarbij:

  • auto’s niet meer af kunnen slaan vanaf de Oudenoord richting de Kaatstraat. Fietsers, openbaar vervoer en nood- en hulpdiensten kunnen nog wel rechtsaf slaan.
  • er een groene middenberm komt op de Oudenoord.

Bekijk het concept schetsontwerp (pdf, 589 kB)

Een nieuwe inrichting van dit kruispunt mag niet leiden tot gevaarlijke situaties op andere routes of te veel sluipverkeer door de buurten eromheen. Daarom onderzoeken we de komende periode of deze situatie ontstaat en zo ja, welke maatregelen dan nodig zijn dit tegen te gaan. Dat bespreken we ook met bewoners(comités) van de betreffende straten. We leggen een voorstel van deze maatregelen voor bij het college van B en W. Daar hoort ook het aangepast schetsontwerp op basis van de binnengekomen reacties bij.

Wat is er gebeurd?

U kon reageren op het concept schetsontwerp tijdens een inloopavond op 3 december 2019 en daarna via een online reactieformulier. Er zijn heel veel reacties binnengekomen. We bekijken ze goed en gebruiken uw opmerkingen waar kan in het ontwerp of nemen ze mee bij de extra maatregelen. We laten u weten wat we met uw opmerkingen hebben gedaan.

Wat willen we bereiken?

In 2017 is samen met bewoners de ‘Verkenning verkeersroute Votulast’ uitgevoerd. Volgens het rapport moet in de toekomst:

  • meer ruimte komen voor fietsers en voetgangers
  • minder doorgaand autoverkeer over de route rijden
  • de snelheid van autos worden verlaagd

Ook voor de Oudenoord zijn er toekomstplannen vastgelegd, namelijk in de Ontwikkelkoers Oudenoord/Nijenoord (2016). Deze plannen gaan uit van:

  • meer groen  
  • beter oversteken  
  • minder doorgaand autoverkeer

Er is op dit moment te weinig geld om beide routes helemaal opnieuw in te richten. Het  opnieuw inrichten van het kruispunt Oudenoord – Kaatstraat is een eerste stap.

Planning
WanneerWat
april/mei 2020Antwoorden op reacties op schetsontwerp.
april/mei 2020Analyse van de gevolgen van het afslagverbod voor verkeer in de wijk. Digitaal in gesprek met bewoners(comités) van de betreffende straten over mogelijke maatregelen om bijvoorbeeld sluipverkeer tegen te gaan of fietsveiligheid te verbeteren. 
rond zomer 2020Besluit college B en W over ontwerp en te nemen maatregelen.
Na zomer 2020Inloopavond (of alternatief als coronamaatregelen een bijeenkomst niet toelaten) over aangepast schetsontwerp en mogelijke extra maatregelen in de wijk om bijvoorbeeld sluipverkeer tegen te gaan.
september/oktober 2020maken definitief ontwerp en besluitvorming hierover.
oktober/november 2020Publicatie benodigde verkeersbesluiten. Het is mogelijk om hierop bezwaar te maken.
Begin 2021Start uitvoering.

Hulp en contact Verkeersroute Votulast

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl