Verkeersprojecten Nobelstraat: verbeteren straat

Fase project
In voorbereiding

Afgerond
Nog niet bekend

De Nobelstraat is een levendige stadsstraat. Er rijden dagelijks flink wat bussen en nog veel meer fietsers doorheen. Vooral ‘s nachts komt daar nog het uitgaanspubliek bij. We willen daarom de buitenruimte verbeteren en veiliger maken voor de gebruikers. De busbaan kunnen we niet smaller maken. De breedte van de busbaan, fietspaden en voetpaden ligt vast. Maar we kunnen wel andere verbeteringen doen.

Wat is het plan?

We hebben een plan gemaakt met maatregelen om de Nobelstraat te verbeteren. De maatregelen hebben we besproken met omwonenden en indien nodig aangepast op basis van de reacties die we kregen. De kernpunten:

  • We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor extra fietsparkeercapaciteit op plaatsen met (naar verwachting) weinig hinder voor omwonenden. Het gaat dan om Janskerkhof, Lucasbolwerk, laad-/losstrook Nobelstraat en zo mogelijk om een buurtfietsenstalling.
  • We gaan strenger handhaven op en rond nachtfietsparkeerplaatsen.
  • Veel buurtbewoners zien graag dat de stoep van de Nobelstraat wordt verbeterd. Het besluit tot uitvoering nemen we zodra bekend is of er voldoende budget beschikbaar is. Dat zal zijn bij afronding van het project Voorstraat – Witte Vrouwenstraat, volgens plan september 2020. Uitvoering kan ook dan pas plaatsvinden, omdat fietsers tijdens uitvoering van het project Voorstraat – Witte Vrouwenstraat voor een groot deel door de toch al drukke Nobelstraat zullen gaan rijden.
  • We werken nu aan de Keizerstraat. Er komen fietsparkeerplaatsen bij en ruimte voor bezorgfietsen. De doorloop voor voetgangers wordt beter en er komt groen bij.
  • Voorstellen voor kleinere acties zoals klein groen en het tegengaan obstakels op stoep Nobelstraat, gaan we komend voorjaar uitvoeren.
  • Onderwerpen als verkeersveiligheid, drukke buslijnen, luchtkwaliteit en hinder van horeca leven sterk in de buurt. Aan die zaken werken we in diverse andere programma’s en projecten. Lees hierover meer in de reactienota (pdf, 1,2 MB).

Meedenken

Het maatregelenplan is samengesteld door deskundigen, aan de hand van veel straatbezoeken en gesprekken met sleutelpersonen uit de wijk. Het beschrijft de maatregelen die de gemeente voorstelt. Dit is besproken met bewoners en ondernemers op een buurtbijeenkomst op 8 oktober. Op deze bijeenkomst hadden aanwezigen heel wat suggesties en vragen. We hebben nu een overzicht van alle reacties en antwoorden, die staan in de reactienota. We betrekken omwonenden en ondernemers bij de uitwerking van onderdelen van het plan. Als er een nieuwe versie ligt, presenteren we dit weer aan de buurt.

Planning

NuOpstellen definitieve Maatregelenplan op basis van de reacties en vervolgonderzoek.
Voorjaar 2020Start uitvoering maatregelen die al duidelijk en onomstreden zijn: aanbrengen klein groen en tegengaan obstakels.
Uiterlijk 3e kwartaal 2020Bewonersavond om het definitieve Maatregelenplan aan de buurt voor te leggen. We kondigen deze avond aan in een wijkbericht.
Uiterlijk 3e kwartaal 2020Voorleggen definitieve Maatregelenplan (met reactie van bewoners) aan de wethouder. De wethouder besluit over de uitvoering.
3e kwartaal 2020 - 1e kwartaal 2021Uitvoering van de uitgewerkte maatregelen.

Lees het Maatregelenplan Nobelstraat (pdf, 1.417 kB)

Bekijk alle reacties van omwonenden in de reactienota (pdf, 1.196 kB)

Hulp en contact

E-mail

nobelstraat@utrecht.nl

Telefoon

14 030