Verkeersprojecten Nobelstraat: verbeteren straat

Fase project
In voorbereiding

Afgerond
Nog niet bekend

De Nobelstraat is een levendige stadsstraat. Er rijden dagelijks flink wat bussen en nog veel meer fietsers doorheen. Vooral ‘s nachts komt daar nog het uitgaanspubliek bij. We willen daarom de buitenruimte verbeteren en veiliger maken voor de gebruikers. De busbaan kunnen we niet smaller maken. De breedte van de busbaan, fietspaden en voetpaden ligt vast. Maar we kunnen wel andere verbeteringen doen.

Wat gaan we doen?

We hebben een plan gemaakt met maatregelen om de Nobelstraat te verbeteren. De maatregelen hebben we besproken met omwonenden. Dat leverde diverse reacties en suggesties op. Het grootste deel hebben we meegenomen. In de reactienota (pdf, 1,2 MB) vindt u alle ingebrachte punten én wat we hiermee gaan doen. Door de Coronaperiode is de planning voor uitvoering iets vertraagd.

  • Er komen ongeveer 100 extra fietsparkeerplaatsen op het Janskerkhof en aan de kop van de Keizerstraat ongeveer 10. We onderzoeken nog of er meer bij kunnen komen. Denk hierbij aan een buurtstalling en nachtfietsparkeerplaatsen voor uitgaanspubliek. Deze laatste eerst als proef, bij het Lucasbolwerk én op de laad-en losstrook in de Nobelstraat. We starten met de proef als het uitgaansleven toeneemt en het ’s nachts weer wat drukker wordt.
  • In 2021 gaan we strenger vaker handhaven op weesfietsen. Eerst als proef voor de periode van 1 jaar.
  • De kop van de Keizerstraat richten we opnieuw in met een betere looproute over de stoep, meer fietsparkeerplekken, een plantenbak voor groen én een oplossing voor de bezorgfietsen van New York Pizza. Dat laatste eerst als proef, op een vlonder. Die komt er zodra New York Pizza weer open is, naar verwachting komend najaar.
  • De stoep van de Nobelstraat gaan we verbeteren met aandacht voor bereikbaarheid van rolstoelgebruikers door een veiligere kruising met de zijstraten en zonder de gladde stoepranden tussen voetpad en fietspad. Uitvoering is gepland begin 2021, zodra de aanpassing van de Voorstraat – Witte Vrouwenstraat af is. Dit in verband met een goede omrijdroute voor fietsers.
  • Als bewoners graag klein groen in hun straat willen en als hier voor ruimte is, leggen we deze aan in de zijstraten, tegen enkele gevels.
  • We verzoeken ondernemers geen uitstallingen meer te plaatsen. Zo bieden we voetgangers meer ruimte om anderhalve meter afstand te kunnen houden.
  • Zodra we weten wanneer de proef nachtfietsparkeren kan starten en we weer een bijeenkomst kunnen organiseren volgt er een een inloop-buurtavond. Daarbij zijn ook vakcollega’s aanwezig die meer kunnen vertellen over de andere zaken waarover bewoners zorgen over hebben zoals de drukte door uitgaansleven, de verkeersveiligheid, busverkeer en  luchtkwaliteit.
  • Onderwerpen als verkeersveiligheid, drukke buslijnen, luchtkwaliteit en hinder van horeca leven sterk in de buurt. Aan die zaken werken we in verschillende andere programma’s en projecten. Lees hierover meer in de reactienota (pdf, 1,2 MB)

Vervolgstappen: inspraak en vaststelling plan

Zodra meer bekend is over hoe en wanneer inspraak én vaststelling van het plan verlopen, houden we u daarover natuurlijk op de hoogte. Houd deze webpagina in de gaten voor meer informatie.

Hulp en contact

E-mail

nobelstraat@utrecht.nl

Telefoon

14 030