Noordelijke Randweg Utrecht Achtergrond Noordelijke Randweg Utrecht

In 2013 is de verbetering van de NRU uitgesteld vanwege bezuinigingen van het Rijk. Het project is toen stilgelegd. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft eind 2014 besloten de eerder vastgestelde rijksbijdrage weer naar voren te halen. Daarom is het project weer gestart.

Het Rijk levert een belangrijke financiële bijdrage van € 130 miljoen exclusief btw (€ 165 inclusief btw) aan de opwaardering van de NRU (circa 70% van het totaal benodigde budget. De regio (provincie en gemeente) financiert € 50 miljoen exclusief btw. De rijksbijdrage komt beschikbaar in 2020.

In maart 2014 heeft de gemeenteraad de voorkeursvariant voor de NRU vastgesteld. De voorkeursvariant is het uitgangspunt bij de herstart van het project. De Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) krijgt 2 x 2 rijstroken, een maximum snelheid van 80 km/uur en drie ongelijkvloerse kruisingen. Het verkeer van en naar Overvecht en aangrenzende wijken hoeft dan niet meer door de stad en wijken te rijden maar kan er om heen. Zo ontstaat in de stad meer ruimte voor aantrekkelijke netwerken voor fietsers en voetgangers. Het Noorderpark wordt door de ongelijkvloerse kruisingen beter bereikbaar voor fietsers en voetgangers uit Overvecht. De opwaardering van de NRU draagt zo bij aan een gezonde en bereikbare stad.
 
Bij één kruising kan de NRU verdiept onder de rotonde worden aangelegd, bij twee anderen zal de NRU verhoogd over de rotondes gaan. Welk van de drie pleinen verdiept wordt aangelegd is nog niet besloten. Ook is er nog geen definitieve keuze gemaakt over de afkoppeling van de Moldaudreef en de nieuwe route richting de NRU. De gemeente gebruikt de komende periode om hierover, in overleg met bewoners, tot een besluit te komen.
De gemeente streeft er naar om in 2020 te starten met de uitvoering. In de periode tot 2020 werkt de gemeente de voorkeursvariant uit in achtereenvolgens een ontwerp en een bestemmingsplan, waarna in 2020 de uitvoering kan starten.

Hulp en contact NRU

Telefoon

14 030

E-mail

nru@utrecht.nl