Noordelijke Randweg Utrecht Advies vanuit de wijk over verbetering NRU

De gemeente Utrecht gaat de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) vernieuwen. Hierdoor moet het verkeer beter doorstromen. Een adviesgroep van bewoners, ondernemers en belangengroepen denkt actief mee over de nieuwe inrichting en de keuzes die we nog moeten maken. Leefbaarheid staat hierbij voorop.

Samenstelling adviesgroep NRU

De adviesgroep bestaat uit: 

Vervolg

De komende tijd onderzoekt de gemeente, samen met de adviesgroep:

  • onder welk verkeersplein (Dunantplein, Gandhiplein of Kochplein) de NRU heen kan lopen
    bij welke twee andere verkeerspleinen (Dunantplein, Gandhiplein of Kochplein) de NRU er het beste overheen kan 
  • wat de alternatieven zijn als we de Moldaudreef (geheel of gedeeltelijk) afsluiten van de NRU.

Bijeenkomsten adviesgroep NRU

De adviesgroep is al een aantal keer samen gekomen:

  • Op 20 september 2016 zijn belangrijke uitgangspunten voor het ontwerp van de NRU besproken.
  • In april 2016 heeft de adviesgroep in een gesprek met de wethouder Verkeer aandacht gevraagd voor de gevolgen van een mogelijke afsluiting van de Moldaudreef voor de omgeving van de Einsteindreef en winkelcentrum Overkapel.
  • Op 17 maart 2016 is gesproken over de verschillende varianten voor de afsluiting van de Moldaudreef. 
  • Op 29 september 2015 is gesproken over de voorwaarden voor de beoordeling van verschillende varianten voor de afsluiting van de Moldaudreef. 
  • Op dinsdag 30 juni 2015 is besproken wat de gemeente aan de adviesgroep gaat vragen, en  over hoe de gemeente omgaat met de adviezen van de adviesgroep.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

nru@utrecht.nl