Noordelijke Randweg Utrecht Meedenken nieuwe inrichting NRU

Sinds 2015 denkt een adviesgroep van bewoners, ondernemers en belangengroepen, actief mee over de nieuwe inrichting van de NRU. Ook denken werkgroepen met de gemeente na over de inrichting van het groen langs de NRU. Daarnaast zijn er allerlei bijeenkomsten en inloopmomenten op winkelcentra waar omwonenden kunnen meepraten of zich laten informeren over de plannen, bereikbaarheid tijdens de uitvoering, groen enzovoorts.

Adviesgroep NRU

Ook in de komende periode praat de gemeente met bewoners en ondernemers van de adviesgroep NRU over de plannen. Onder andere over de inrichting van de groenstrook langs de NRU en het bereikbaarheidsplan tijdens de uitvoering. De adviesgroep adviseert het college van burgemeester en wethouders over de plannen.

Werkgroepen: groenstrook naast de NRU

Bewoners en vertegenwoordigers van de gemeente zijn sinds 2018 in werkgroepen met elkaar in gesprek over het gebied langs de NRU.  Tijdens deze bijeenkomsten bespraken deze bewoners hun ideeën, aandachtspunten en zorgen over een deel van het gebied rond de NRU met elkaar en met medewerkers van de gemeente.

Het gebied aan beide kanten van de NRU ziet er straks anders uit. Langs het hele traject zullen bomen en groen verdwijnen als gevolg van de aanleg van de nieuwe NRU. Waar mogelijk blijven bomen staan en waar dat niet kan worden nieuwe bomen geplant. In de nieuwe inrichting komen ook de fiets- en voetgangersvoorzieningen langs de NRU terug en komen er dwarsverbindingen over en onder de weg.

Hoe gaat het verder?

Half juni 2019 presenteert de gemeente het aangepaste plan aan de deelnemers van de werkgroepen. Daarna verwerken we het plan voor het groen in een zogenoemd integraal voorontwerp voor de nieuwe NRU. Dit kan leiden tot aanpassingen in de groene inrichting. Het integrale voorontwerp wordt daarom opnieuw aan omwonenden en ondernemers gepresenteerd.

Waar gingen de bijeenkomsten over?

In 3 bijeenkomsten heeft elke werkgroep voor hun deelgebied besproken welke ideeën, aandachtspunten en zorgen er leven. Deze neemt de gemeente mee in haar plannen. De belangrijkste punten zijn:

  • zorgen over het groen dat verdwijnt door de nieuwe weg en door de bouwruimte die nodig is voor de NRU. Dit geldt zowel voor de kant van Overvecht als voor de kant van de Gageldijk.
  • behoud zoveel mogelijk de aanwezige bomen. Vooral door het inpassen van waterberging, op plaatsen waar nu weinig bomen staan. Dit geldt vooral voor het groen rond het fort Blauwkapel.
  • voorkom of beperk het zicht op de weg door het aanbrengen van  beplanting en hoogteverschillen. Houd daarbij wel aandacht voor voldoende overzichtelijkheid, zodat het voldoende sociaal veilig is.
  • geef de groenzones een rustig en natuurlijk karakter, dat vooral uitnodigt om er doorheen te wandelen. Probeer bestaand groen in de omgeving te betrekken in het netwerk van de wandel- en fietsroutes.
  • handhaaf bestaande verblijfs- en speelplekken zoveel mogelijk of pas deze opnieuw in. Dit geldt vooral voor het plantsoen aan de Dommeringdreef en de Centaurusdreef.
  • Let op voldoende sociale veiligheid rond wandel- en fietsroutes, vooral op stille plekken en in onderdoorgangen.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de plannen voor de NRU? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld aan: nru@utrecht.nl

Hulp en contact NRU

Telefoon

14 030

E-mail

nru@utrecht.nl