Noordelijke Randweg Utrecht NRU nieuws

Voorbereidingsbesluit NRU

Op 2 november 2017 heeft de raad een voorbereidingsbesluit genomen voor enkele locaties in de omgeving van de NRU. Dit besluit houdt in dat het verboden is om het gebruik van deze locaties te wijzigen: hier mag geen geluidsgevoelige bestemming op basis van de Wet geluidhinder komen. In het voorbereidingsbesluit vindt u meer informatie, zoals een kaart met de locaties waarvoor het besluit geldt.

Hulp en contact NRU

Telefoon

14 030

E-mail

nru@utrecht.nl