Noordelijke Randweg Utrecht NRU nieuws

Ontwerpbestemmingsplan Overvecht-Noordelijke stadsrand, 1e herziening ter inzage

04-05-2018 | Voor een aantal locaties in de omgeving van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) is een nieuw  bestemmingsplan gemaakt. Dit ontwerpbestemmingsplan ‘Overvecht-Noordelijke stadsrand, 1e herziening’  voorziet in een definitieve regeling waarbij het verboden is het gebruik van deze percelen te wijzigen voor zover het nieuwe gebruik wordt aangemerkt als geluidsgevoelig.
Bekijk het ontwerpbestemmingsplan Overvecht-Noordelijke stadsrand 1e herziening

Vooraankondiging ontwerpbestemmingsplan Noordelijke Randweg Utrecht

04-05-2018 | Het ontwerpbestemmingsplan ’Noordelijke Randweg Utrecht’ zal, samen met het Milieueffectrapport (MER), naar verwachting in het 4e kwartaal 2018 ter inzage worden gelegd.
Bekijk de vooraankondiging bestemmingsplan Noordelijke Randweg Utrecht

Hulp en contact NRU

Telefoon

14 030

E-mail

nru@utrecht.nl