Verkeersprojecten Ondiep: repareren riool

Fase project
In uitvoering

Geplande uitvoering
3 november - 17 december 2021

Het riool in de wijk Ondiep is versleten en krijgt vanaf 3 november een opknapbeurt. Het gaat om de Anton Geesinkstraat, Omloop, Nijenoord, Ahornstraat, Tichelaarslaan en Leliestraat.

Wat gaan we doen en waarom?

Het riool is 80 jaar oud en versleten. Daarom repareren we het riool. We doen dit met de zogenaamde kousmethode. We versterken dan de oude rioolbuis door een soort kous aan de binnenwand aan te brengen. Die kous is gevuld met vloeibare hars die we uitharden. Zo ontstaat een stevige buis die weer jaren mee kan. Bij deze methode hoeft de straat niet open. We werken via de rioolput.

Let op! Bij het uitharden van de hars komt een sterke geur vrij die lijkt op een gaslucht. Het is geen prettige geur maar is niet schadelijk.

Planning

De werkzaamheden beginnen op woensdag 3 november en duren tot en met vrijdag 17 december 2021. We werken op werkdagen van 7.00 tot 19.00 uur. Het uitharden van de hars gaat in de nacht door. We voeren de werkzaamheden in fases uit:

Fase 1: voorbereiden 3 – 12 november 2021

Vooraf vervangen we oude rioolputdeksels. We plaatsen verkeersborden en zorgen dat het riool goed te bereiken is. U ziet af en toe blauwe bussen in de straat staan.

Fase 2: riool opknappen 15 november – 10 december 2021

Vanaf 15 november brengen we de kousen in het riool aan. We starten bij Nijenoord en werken dan tegelijk in 2 richtingen naar de Leliestraat en Hogelanden Westzijde. Aannemer GMB informeert u per brief, wanneer uw straat aan de beurt is met verdere informatie. De precieze planning vindt u op www.gmbinuwbuurt.eu.

Fase 3: afronden 13 – 17 december 2021

We verwijderen de verkeersborden en repareren de weg weer in de oorspronkelijke staat waar nodig.

Bereikbaarheid

Fiets- en autoverkeer

De Ahornstraat en Omloop worden tijdelijk eenrichtingsverkeer:

  • verkeer vanaf Oudenoord kan alleen rechtsaf naar de Omloop
  • verkeer vanaf de Rodebrug richting Oudenoord moet omrijden via de Marnixlaan en de Ahornstraat

Op de Hogelanden Westzijde met kruising Anton Geesinkstraat sluiten we een klein deel af voor alle verkeer:

  • fietsers: er geldt een omleiding via het Zandpad
  • autoverkeer: minimale omleiding via Okkernootstraat en Meloenstraat

Openbaar vervoer

Een aantal bushaltes kunt u tijdens de werkzaamheden niet gebruiken omdat de bus omrijdt. Het gaat om bushalte Loevenhoutsedijk en Anton Geesinkstraat (buslijn 7 en 27). Dit geldt alleen voor de bushalte richting het centrum. Hetzelfde geldt voor de bushalte (buslijn 6) richting het centrum op de Nijenoord. Kijk voor meer informatie op www.u-ov.info.

Aanbieden afval

In de Leliestraat en bij de Hogelanden W.Z. kunt u uw huisvuil tijdelijk op een andere plek aanbieden. Bij de Leliestraat kunt u uw afval aanbieden op de kruising met de Schutstraat en de Amsterdamsestraatweg. Op de Hogelande Westzijde is het tijdelijke inzamelpunt in de buurt van de Okkernootstraat. Zie kaartje voor deze tijdelijke afval verzamelpunten.

Parkeren

Tijdens de werkzaamheden zetten we parkeerplekken in de straat af voor onze wagens. We vragen u om uw auto tijdelijk ergens anders te parkeren. 2 weken voor de werkzaamheden plaatsen we parkeerverbod borden. Vooral in de Leliestraat zal de parkeerdruk hoger zijn. Een andere mogelijkheid voor parkeren is de Tichelaarslaan. Op www.gmbinuwbuurt.eu ziet u precies welke parkeerplekken u niet kunt gebruiken.

Hulp en contact Ondiep riool repareren