Verkeersprojecten Ooster- en Westerkade: opnieuw inrichten

Fase project
In voorbereiding

Geplande uitvoering
Half 2022

De Ooster- en Westerkade krijgen een nieuwe inrichting. Samen met bewoners en ondernemers hebben we een plan gemaakt voor verbetering van de Ooster- en Westerkade. We willen de straten tussen het Ledig Erf en station Vaartsche Rijn aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers.

Het college heeft het plan voor de herinrichting van de kades vastgesteld. Nu het plan definitief is kunnen we begin 2022 aan de slag gaan met de uitvoering.

Wat komt er?

In het nieuwe ontwerp is meer ruimte voor fietsers, voetgangers en groen. Ook worden de kades een fijne plaats om te zijn.

Voorlopig ontwerp

In het voorlopig ontwerp staat bijvoorbeeld bestrating, groen, verlichting en straatmeubilair.

Bekijk het voorlopig ontwerp opnieuw inrichten Ooster- en Westerkade (pdf, 15,4 MB)

Bekijk de plankaart bij het voorlopig ontwerp Ooster- en Westerkade (pdf, 1,1 MB)

Video's over voorlopig ontwerp

Ooster- en Westerkade opnieuw inrichten, voorlopig ontwerp (korte versie)

Deze video presenteert alleen het ontwerp.

Ooster- en Westerkade opnieuw inrichten, voorlopig ontwerp (lange versie)

Deze video vertelt meer over hoe het ontwerp tot stand is gekomen, de verwerking van binnengekomen reacties en het ontwerp zelf.

Belangrijkste punten voorlopig ontwerp

 • De kades krijgen nieuwe bestrating en (historische) straatlantaarns en meubilair.
 • Zowel de Ooster- als Westerkade krijgt een nieuwe indeling met:
  • een functiestrook (stoep) met een vrije doorloop en onder andere parkeermogelijkheden voor auto en fiets
  • een rijstrook (fiets en auto)
  • een kadestrook voor wandelen, verblijven en ontmoeten
 • De kades worden groener met nieuwe en meer bomen, groenvakken, geveltuintjes en klimgroen.
 • Er komen nieuwe brede trappen aan het water, 2 per kade. Door de trappen is het makkelijker om bij het water te komen. Op de trappen kan je ook gezellig zitten.
 • Er verdwijnen er 59 parkeerplaatsen. Zo komt er voldoende ruimte voor voetgangers, fietsen en mensen die willen zitten. Het weghalen van parkeerplaatsen gaat in fases. In de eerste uitvoeringsfase verdwijnen er 35. Het doel is dat er uiteindelijk helemaal geen auto’s meer aan de waterkant staan.

Aanpassingen van het ontwerp na reacties

Van woensdag 24 maart tot en met vrijdag 23 april 2021 konden belanghebbenden reageren op de eerdere conceptversie van het plan. In totaal zijn 27 reacties binnengekomen. Een groot aantal mensen kijkt positief naar de kwaliteitsverbetering voor de kades en ook naar de veranderingen die in het ontwerp zijn doorgevoerd. De reacties hebben gezorgd voor een aantal veranderingen in het plan. De belangrijkste veranderingen zijn:

 • de parkeerplaatsen in de Vaartsestraat combineren we met meer groen
 • het fietsparkeren is op een aantal plekken verschoven en meer gekoppeld aan de horeca
 • de koppen van stegen en zijwegen krijgen een accent met meer groen, passende bestrating en verlichting. De stegen zijn hierdoor meer bij de kades betrokken.

De binnengekomen reacties, de antwoorden van de gemeente en de aanpassingen van het ontwerp staan in de reactienota.

Bekijk de reactienota bij voorlopig ontwerp Oosterkade en Westerkade (pdf, 317 kB)

Minder parkeren op straat

Bewoners en bedrijven in parkeerzone A2 kunnen ervoor kiezen om een garageabonnement te nemen voor een gemeentelijke parkeergarage. Bijvoorbeeld voor parkeergarage Vaartsche Rijn. Zij leveren dan hun straatvergunning in. Eind 2020 is er een nieuw tarief vastgesteld voor vergunninghouders in zone A2. Voor bewoners die hun parkeervergunning inleveren voor een garageabonnement is het tarief gehalveerd naar € 40,84 per maand. Voor bedrijven is dit € 79,35.

Dit is 1 van de aanpassingen die we hebben doorgevoerd om de overstap van straatparkeren naar parkeren in een garage (of P+R) aantrekkelijker te maken. Er zijn en komen meer maatregelen voor het verminderen van de parkeerdruk. Zoals extra parkeerplekken in de Vaartsestraat, bewonerskorting op een garage-abonnement, proef- en probeerregelingen voor parkeergarages en deelgebruik. Lees meer over deze maatregelen.

Aanmelden geveltuin

U kunt zich nog steeds aanmelden voor een geveltuin. In het voorlopig ontwerp en in de video hierboven (lange versie) geven we meer informatie over de geveltuinen. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar oosterwesterkade@utrecht.nl.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
voorjaar 2021Uitwerken voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp en bestek
zomer 2021Aanbesteden en gunnen werkzaamheden
begin 2022Begin werkzaamheden

Wat is al gedaan?

 • Maart - mei 2021: voorlopig ontwerp aangepast en besluit genomen 
 • 7 en 8 april 2021: online spreekuren voor vragen over het ontwerp
 • 24 maart - 23 april 2021: reageren op het voorlopig ontwerp
 • Voorjaar 2020: buurt informeren over tussenstand ontwerp, (informele) mogelijkheid tot meedenken, stellen van vragen en geven van reactie.
 • Zomer 2019 - voorjaar 2020: technische uitwerking van het inrichtingsplan en uitvoeren van onderzoeken.
 • 2019: overleg met aantal bewoners, ondernemers en betrokkenen over het uitwerken van uitgangspunten voor verkeer en inrichting openbare ruimte naar een voorlopig inrichtingsplan.
 • December 2018: aangepaste uitgangspunten voor verkeer en inrichting openbare ruimte en de reactienota vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders.
 • 1 december 2017-14 januari 2018: bekijken en reageren (31 reacties) op de voorgenomen afsluiting voor autoverkeer van de spooronderdoorgang Westerkade. Bekijk de overzichtskaart (pdf, 247 kB).
 • Februari 2016 -oktober 2017: omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden meegedacht bij maken van uitgangspunten voor verkeer en inrichting openbare ruimte.

Hulp en contact Ooster- en Westerkade

E-mail

oosterwesterkade@utrecht.nl

Telefoon

14 030