Ooster- en Westerkade: opnieuw inrichten

Fase project
In voorbereiding

Geplande uitvoering
Augustus 2022 tot en met september 2023

De Ooster- en Westerkade krijgen een nieuwe inrichting. Samen met bewoners en ondernemers hebben we een plan gemaakt voor verbetering van de Ooster- en Westerkade. We willen de straten tussen het Ledig Erf en station Vaartsche Rijn aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers.

Wat gaat er gebeuren?

In het nieuwe ontwerp is meer ruimte voor fietsers, voetgangers en groen. Ook worden de kades een fijne plaats om te zijn.

Bekijk het Voorlopig Ontwerp opnieuw inrichten Ooster- en Westerkade (pdf, 15 MB)

Bekijk plankaart van het Definitief Ontwerp opnieuw inrichten Ooster- en Westerkade (pdf, 928 kB)

Bekijk de raadsbrief Start werkzaamheden herinrichting Moldaudreef en Ooster- en Westerkade

Bomen

De bestaande essen en amberbomen kunnen niet blijven staan. Dit heeft 2 redenen:

 1. alle essen op de Oosterkade hebben de ziekte essentaksterfte
 2. beide boomsoorten vormen in de toekomst een risico voor de bestaande kademuur. Dit blijkt uit het onderzoek. De bomen worden te groot. We planten nieuwe inheemse bomensoorten (linde, iep, esdoorn en blazenboom). De amberbomen in de Westerkade hebben een nieuwe plek gekregen in het project Leeuwesteyn

Groenere kades

Een van de doelen van het opnieuw inrichten is het verder groener maken van de kades. Ook geveltuinen vallen hieronder. Woont  u aan de Oosterkade en wilt u een geveltuin? Als het werk het toelaat kunnen we een geveltuin voor u aanleggen. U kunt zich aanmelden via oosterwesterkade@utrecht.nl. We nemen het aanleggen van de geveltuinen mee in de werkzaamheden voor de groene kades. De beplanting moet u zelf aanschaffen. Langs de Westerkade zijn de eerste geveltuinen gemaakt. 

In mei 2023 organiseren we een buren(plant)dag om de inrichting van de geveltuinen goed te starten. Die dag bieden wij de nieuwe geveltuineigenaren/beheerders een klein startpakket met de 1e beplanting aan. Hierover volgt in april nog bericht.

Klimplanten

We gaan ook aan de slag met klimplanten. Deze klimplanten komen aan palen langs de gevelzijde en maken de kades nog groener en aantrekkelijker. De soorten klimplanten hebben we voor een groot deel samen met bewoners gekozen.

Minder parkeren op straat

Woont of onderneemt u in de parkeerzone A2? Dan kunt u een garageabonnement nemen voor een gemeentelijke parkeergarage. Bijvoorbeeld voor parkeergarage Vaartsche Rijn. U levert hiervoor uw straatvergunning in. Zo helpt u de parkeerdruk op straat te verminderen en maken we de kades mooier.

Eind 2022 is een nieuw tarief vastgesteld voor vergunninghouders in zone A2. Bewoners die hun parkeervergunning inleveren voor een garageabonnement betalen € 43,67 per maand. Bedrijven betalen € 87,30.

Dit is 1 van de aanpassingen die we doorvoerden om de overstap van straatparkeren naar parkeren in een garage (of P+R) aantrekkelijker te maken. Er zijn en komen meer maatregelen voor het verminderen van de parkeerdruk, zoals:

Parkeren tijdens de werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden zijn er minder parkeerplaatsen aan de kades. Parkeervergunninghouders uit deze buurt kunnen tijdelijk parkeren in garage Vaartsche Rijn of garage Malba. Hier reserveren we een bepaald aantal plekken voor. De parkeervergunninghouders kunnen in deze garages parkeren zonder extra te betalen. Daarnaast kunt u als parkeervergunninghouder in het gebied van de Westerkade tot en met de Bleekstraat ook in gebied Watervogelbuurt (parkeerrayon) parkeren.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Half augustus 2022Start opnieuw inrichten kades
4e kwartaal 2022 - eerste kwartaal 2023Werkzaamheden door Stedin aan gasleiding Oosterkade
Midden 2023Groen planten en herstel hekwerken langs de kades
Midden 2023Aanleg extra versteviging begin Westerkade

Wat is al gedaan?

 • 1 februari 2023: start werkzaamheden Oosterkade
 •  Januari/februari 2023: bomen geplant op de Westerkade
 • 12 december 2022: Informatieavond realisatie Oosterkade
 • 15 augustus 2022: start werkzaamheden Westerkade
 • Augustus 2022: werkzaamheden door Stedin aan middenspanningskabel Westerkade
 • 4 Juli 2022: Informatieavond realisatie Westerkade
 • Juli 2022: aanbrengen parkeerplaatsen en groenvakken Vaartsestraat
 • 13 april 2022: informatiebijeenkomst groen aan de kades
 • Voorjaar 2022: aanbesteden en gunnen werkzaamheden
 • 2e helft maart 2022: verplanten van de 11 amberbomen Westerkade
 • Begin 2022: uitwerken voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp en uitvoeringsplan
 • Maart - mei 2021: voorlopig ontwerp aangepast en besluit genomen
 • 7 en 8 april 2021: online spreekuren voor vragen over het ontwerp
 • 24 maart - 23 april 2021: reageren op het voorlopig ontwerp. Lees de reacties bij voorlopig ontwerp Oosterkade en Westerkade (pdf, 317 kB)
 • Voorjaar 2020: buurt informeren over tussenstand ontwerp, (informele) mogelijkheid tot meedenken, stellen van vragen en geven van reactie
 • Zomer 2019 - voorjaar 2020: technische uitwerking van het inrichtingsplan en uitvoeren van onderzoeken
 • 2019: overleg met aantal bewoners, ondernemers en betrokkenen over het uitwerken van uitgangspunten voor verkeer en inrichting openbare ruimte naar een voorlopig inrichtingsplan
 • December 2018: aangepaste uitgangspunten voor verkeer en inrichting openbare ruimte en de reactienota vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders
 • 1 december 2017-14 januari 2018: bekijken en reageren (31 reacties) op de voorgenomen afsluiting voor autoverkeer van de spooronderdoorgang Westerkade, bekijk de overzichtskaart (pdf, 247 kB)
 • Februari 2016 -oktober 2017: omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden meegedacht bij maken van uitgangspunten voor verkeer en inrichting openbare ruimte

Hulp en contact Ooster- en Westerkade

E-mail

oosterwesterkade@utrecht.nl

Telefoon

14 030