Verkeersprojecten Ooster- en Westerkade: opnieuw inrichten

Fase project
In voorbereiding

Geplande uitvoering
1e kwartaal 2022

De Ooster- en Westerkade krijgen een nieuwe inrichting. Samen met bewoners en ondernemers hebben we een plan gemaakt voor verbetering van de Ooster- en Westerkade. We willen de straten tussen het Ledig Erf en station Vaartsche Rijn aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers.

Wat komt er?

In het nieuwe ontwerp is meer ruimte voor fietsers, voetgangers en groen. Ook worden de kades een fijne plaats om te zijn.

Belangrijkste punten Voorlopig Ontwerp

 • De kades krijgen nieuwe bestrating en (historische) straatlantaarns en meubilair.
 • Zowel de Ooster- als Westerkade krijgt een nieuwe indeling met:
  • een functiestrook (stoep) met een vrije doorloop en onder andere parkeermogelijkheden voor auto en fiets;
  • een rijstrook (fiets en auto);
  • een kadestrook voor wandelen, verblijven en ontmoeten.
 • De kades worden groener met nieuwe en meer bomen, groenvakken, geveltuintjes en klimgroen.
 • Er komen nieuwe brede trappen aan het water, 2 per kade. Door de trappen is het makkelijker om bij het water te komen. Op de trappen kan je ook gezellig zitten.
 • Er verdwijnen er 59 parkeerplaatsen. Zo komt er voldoende ruimte voor voetgangers, fietsen en mensen die willen zitten. Het weghalen van parkeerplaatsen gaat in fases. In de eerste uitvoeringsfase verdwijnen er 35. Het doel is dat er uiteindelijk helemaal geen auto’s meer aan de waterkant staan.
 • Er zijn en komen maatregelen voor het verminderen van de parkeerdruk. Zoals extra parkeerplekken in de Vaartsestraat, bewonerskorting op een garage-abonnement, proef- en probeerregelingen voor parkeergarages en deelgebruik. Lees meer over deze maatregelen.

Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp

Het Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp (IPvE-FO) voor de herinrichting is in december 2018 vastgesteld. In dit IPvE staan voor het verkeer en de inrichting van de openbare ruimte de belangrijkste uitgangspunten.

Bekijk het Integraal Programma van Eisen (IPVE/FO) en ontwerp voor de kades

Concept Voorlopig Ontwerp

Het Voorlopig Ontwerp is openbaar gemaakt en nu kunnen inwoners reageren. In de periode van woensdag 24 maart tot en met vrijdag 23 april 2021 kunt u reageren op het ontwerp. Onder 'Reageren en Meedenken' staat de link naar het ontwerp en een video waarin het ontwerp wordt gepresenteerd.

Reageren en Meedenken

In juli 2020 en tijdens de informatiebijeenkomsten van 13 juli 2020 kon u reageren en vragen stellen over een tussenversie van het ontwerp. Ook kon u in die periode uw mening geven over de plannen voor groen, afval, parkeren voor auto en fiets en bijzondere elementen in het ontwerp, zoals de trappen. Binnen de ruimte die er in het plan is, probeerden we zoveel mogelijk reacties mee te nemen in het ontwerp.

Bekijk het Voorlopig Ontwerp opnieuw inrichten Ooster- en Westerkade (pdf, 16,4 MB)
Hierop ziet u bijvoorbeeld bestrating, groen, verlichting en straatmeubilair.

Bekijk de plankaart die hoort bij het voorlopig ontwerp opnieuw inrichten Ooster- en Westerkade (pdf, 1,1 MB)

Video's over Voorlopig Ontwerp

Hieronder ziet u 2 video’s:

 • de langere presentatievideo vertelt meer over hoe het ontwerp tot stand is gekomen, de verwerking van binnengekomen reacties en het ontwerp zelf.
 • de kortere video presenteert alleen het ontwerp.

Ooster- en Westerkade opnieuw inrichten - Voorlopig Ontwerp (korte versie)

Ooster- en Westerkade opnieuw inrichten - Voorlopig Ontwerp (lange versie)

Online spreekuur voor vragen 7 en 8 april

Vragen via e-mail

Hebt u nog vragen over het Voorlopig Ontwerp of parkeren? Stel uw vraag via een e-mail: oosterwesterkade@utrecht.nl.

Vragen via online spreekuur

Wilt u met uw vraag deelnemen aan het online spreekuur? Meld u dan aan voor een van onderstaande tijdstippen.

Wanneer: 7 en 8 april

Hoe laat:

 • 15.45u t/m 16.15u
 • 16.30u t/m 17.00u
 • 18.00u t/m 18.30u
 • 18.45u t/m 19.15u
 • 19.30u t/m 20.00u

Waar: online, u ontvangt een bevestiging en een link naar het spreekuur van uw keuze.

Aanmelden: tot en met 30 maart via oosterwesterkade@utrecht.nl. Geef uw voorkeursdag en -tijd en uw vraag aan.

Om iedereen voldoende tijd te kunnen geven, geldt er een maximumaantal deelnemers van 10 per tijdsblok.

Aanmelden geveltuin

U kunt zich nog steeds aanmelden voor een geveltuin. In het planboek en in de presentatievideo wordt uitleg gegeven over de geveltuinen.
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar oosterwesterkade@utrecht.nl

Planning
WanneerWat
Maart - mei 2021Aanpassen en besluit Voorlopig Ontwerp
2e kwartaal 2021Uitwerken Voorlopig Ontwerp naar een definitief ontwerp en bestek
3e kwartaal 2021Aanbesteden en gunnen werkzaamheden
1e kwartaal 2022Begin werkzaamheden
Wat is al gedaan?
WanneerWat
7 en 8 april 2021Online spreekuren voor vragen over het ontwerp
24 maart - 23 april 2021Reageren op het Voorlopig Ontwerp
2e kwartaal 2020Buurt informeren over tussenstand ontwerp, (informele) mogelijkheid tot meedenken, stellen van vragen en geven van reactie.
3e kwartaal 2019 - 2e kwartaal 2020Technische uitwerking van het inrichtingsplan en uitvoeren van onderzoeken.
2019Overleg met aantal bewoners, ondernemers en betrokkenen over het uitwerken van uitgangspunten voor verkeer en inrichting openbare ruimte naar een voorlopig inrichtingsplan.
December 2018Aangepaste uitgangspunten voor verkeer en inrichting openbare ruimte en de reactienota vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders.
1 december - 14 januari 2018Bekijken en reageren (31 reacties) op de voorgenomen afsluiting voor autoverkeer van de spooronderdoorgang Westerkade.
Bekijk de overzichtskaart (pdf, 247 kB).
Februari 2016 - oktober 2017Omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden meegedacht bij maken van uitgangspunten voor verkeer en inrichting openbare ruimte.

Hulp en contact Ooster- en Westerkade

E-mail

oosterwesterkade@utrecht.nl

Telefoon

14 030