Verkeersprojecten Ooster- en Westerkade: opnieuw inrichten

Fase project
In voorbereiding

Geplande uitvoering
1e kwartaal 2022

Samen met bewoners en ondernemers hebben we een plan gemaakt voor verbetering van de Ooster- en Westerkade. We willen de straten tussen het Ledig Erf en station Vaartsche Rijn aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers met meer ruimte voor voetgangers en fietsers.

Wat komt er?

  • De kades krijgen nieuwe bestrating en straatlantaarns en meubilair.
  • De kades worden groener met bomen, een groenvak, geveltuintjes en gevelgroen.
  • Minimaal 35 parkeerplaatsen verdwijnen (meer ruimte voor voetgangers en fietsers).
  • Er komen maatregelen voor het verminderen van de parkeerdruk (bijvoorbeeld: bewonerskorting op een garage-abonnement, proef- en probeerregelingen voor parkeergarages en deelgebruik). Lees meer over deze maatregelen.
  • Uiteindelijke doel is dat er helemaal geen auto’s meer aan de waterkant staan en hier voldoende ruimte ontstaat voor voetgangers, fietsers, verblijven en ontmoeten.

IPvE-FO

Het Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp (IPvE-FO) voor de herinrichting is in december 2018 vastgesteld. In dit IPvE staan voorstellen voor het verkeer en de inrichting van de openbare ruimte.

Bekijk het Integraal Programma van Eisen (IPVE/FO) en het ontwerp voor de kades

Meedenken

Tijdens de informatiebijeenkomst van 13 juli konden bewoners vragen stellen. Ook konden zij hun mening geven over de plannen rondom groen, afval, parkeren voor auto en fiets en bijzondere elementen in het ontwerp, zoals de trappen.

Daarnaast hebben veel bewoners/ondernemers gereageerd door het invullen van het reactieformulier en het sturen van een mail (24 reacties). Een groot aantal mensen was positief over het concept ontwerp en zien graag de plannen snel uitgevoerd worden. Daarnaast zijn aandachtspunten, zorgen en ideeën meegegeven. De reacties zijn in het voorlopig onderwerp meegenomen.

Binnen de ruimte die het plan biedt, proberen we zoveel mogelijk de reacties te verwerken. Soms betreft dat concrete wijzigingen in het ontwerp. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om wensen en zorgen op gebied van handhaving en overlast mee te nemen en stappen hierin te zetten, die aansluiten bij de bestaande en de toekomstige herinrichting.

Voor de reactieperiode van het aangepaste ontwerp informeren wij u over de verwerking van de reacties en de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpvoorstel van juli 2020.

Terugblik informatiebijeenkomsten 13 juli

Wilt u nogmaals bekijken hoe de plannen op 13 juli gepresenteerd werden? Hieronder vindt u alle informatie. Voor vragen en reacties kunt u mailen naar oosterwesterkade@utrecht.nl .

We leggen in de video uit wat u op deze kaarten ziet.

Video presentatie (concept) voorlopig ontwerp

Bestaande situatie en impressies uit voorlopig ontwerp

Wilt u ook meedenken?

Hebt u vragen en/of hebt u interesse in de vragen van anderen en de antwoorden daarop? Stuur dan een e-mail naar oosterwesterkade@utrecht.nl.

Planning
WanneerWat
Maart 2021Online spreekuur over concept Voorlopig Ontwerp
1e kwartaal 2021Aanpassen en besluitvorming voorlopig ontwerp (VO)
2e kwartaal 2021Uitwerken voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp en bestek
3e kwartaal 2021Aanbesteding en gunning werkzaamheden
1e kwartaal 2022Start uitvoering en fasering van werkzaamheden in afstemming met omwonenden en ondernemers
Wat is al gedaan?
WanneerWat
4e kwartaal 2020Aanpassen voorlopig ontwerp, formele reactieperiode en besluitvorming voorlopig ontwerp 
3e kwartaal 2020Technische uitwerking van het inrichtingsplan
3e kwartaal 2019 t/m 2e kwartaal 2020Aandachtspunten voor het VO bespreken met betrokkenen
1e en 2e kwartaal 2019Overleg met bewoners en betrokkenen over de uitwerking IPvE/FO tot het inrichtingsplan
December 2018Het aangepaste IPvE/FO en de reactienota vastgesteld door het college van B en W
1 december tot en met 14 januari 2018Inzien van en reageren (31 reacties) op de voorgenomen afsluiting voor autoverkeer van de spooronderdoorgang Westerkade. Bekijk de overzichtskaart (pdf, 247 kB)
Februari 2016 - oktober 2017Omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden meegedacht bij maken van het IPvE/FO

Hulp en contact Ooster- en Westerkade

E-mail

oosterwesterkade@utrecht.nl

Telefoon

14 030