Verkeersprojecten Ooster- en Westerkade: opnieuw inrichten

Fase project
In voorbereiding

Geplande uitvoering
1e kwartaal 2022

Samen met bewoners en ondernemers hebben we een plan gemaakt voor verbetering van de Ooster- en Westerkade. We willen de straten tussen het Ledig Erf en station Vaartsche Rijn aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers met meer ruimte voor voetgangers en fietsers.

Wat komt er?

  • De kades krijgen nieuwe bestrating en straatlantaarns en meubilair.
  • De kades worden groener met bomen, een groenvak, geveltuintjes en gevelgroen.
  • Minimaal 35 parkeerplaatsen verdwijnen (meer ruimte voor voetgangers en fietsers).
  • Er komen maatregelen voor het verminderen van de parkeerdruk (bijvoorbeeld: bewonerskorting op een garage-abonnement, proef- en probeerregelingen voor parkeergarages en deelgebruik).
  • Uiteindelijke doel is dat er helemaal geen auto’s meer aan de waterkant staan en hier voldoende ruimte ontstaat voor voetgangers, fietsers, verblijven en ontmoeten.

IPvE-FO

Het Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp (IPvE-FO) voor de herinrichting is in december 2018 vastgesteld. We bespreken in juli 2020 met de buurt een eerste versie van het voorlopig ontwerp.

Bekijk het Integraal Programma van Eisen (IPVE/FO) en het ontwerp voor de kades

Meedenken

Ook bij het opstellen van het (concept) voorlopig ontwerp betrekken we de omwonenden. We praten de buurt voor de zomervakantie van 2020 bij over het ontwerp voor de kades. Dat kan gaan over groen, afval, parkeren voor auto en fiets en bijzondere elementen in het ontwerp, zoals de trappen. In het (concept) voorlopig ontwerp hebben we ook de reacties van omwonenden en ondernemers uit de reactienota meegenomen.

Informatiebijeenkomsten 13 juli

Op 13 juli 2020 zijn er meerdere informatiebijeenkomsten. Omwonenden hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Tijdens de informatiebijeenkomsten proberen we zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. De bijeenkomsten hebben hetzelfde programma.

We leggen in de video uit wat u op deze kaarten ziet.

Video presentatie (concept) voorlopig ontwerp

Bestaande situatie en impressies uit voorlopig ontwerp

Wilt u ook meedenken?

Wilt u bij een van de bijeenkomsten op 13 juli zijn? Hebt u vragen en/of hebt u interesse in de vragen van anderen en de antwoorden daarop? Stuur dan een e-mail naar oosterwesterkade@utrecht.nl.

Planning
WanneerWat
8 juli 2020Presentatie over het voorlopig ontwerp, mogelijkheid voor reactie
13 juli 2020Bijeenkomsten over het (concept) voorlopig ontwerp, mogelijkheid voor reactie
tot oktober 2020Aanpassen voorlopig ontwerp, formele reactieperiode en besluitvorming voorlopig ontwerp 
1e helft 2021Uitwerken voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp en bestek
2e helft 2021Aanbesteding en gunning werk
Eerste kwartaal 2022Start werkzaamheden
Wat is al gedaan?
WanneerWat
3e kwartaal 2019 t/m 2e kwartaal 2020Technische uitwerking van het inrichtingsplan
1e en 2e kwartaal 2019Overleg met bewoners en betrokkenen over de uitwerking IPvE/FO tot het inrichtingsplan
December 2018Het aangepaste IPvE/FO en de reactienota vastgesteld door het college van B en W
1 december tot en met 14 januari 2018Inzien van en reageren (31 reacties) op de voorgenomen afsluiting voor autoverkeer van de spooronderdoorgang Westerkade. Bekijk de overzichtskaart (pdf, 247 kB)
Februari 2016 - oktober 2017Omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden meegedacht bij maken van het IPvE/FO

Hulp en contact Ooster- en Westerkade

E-mail

oosterwesterkade@utrecht.nl

Telefoon

14 030