Verkeersprojecten Ooster- en Westerkade: opnieuw inrichten

artist impressie van de Westerkade

Fase project
In voorbereiding

Geplande uitvoering
1e kwartaal 2021

Samen met bewoners en ondernemers heeft de gemeente Utrecht een plan gemaakt voor verbetering van de Ooster- en Westerkade. We willen de straten tussen het Ledig Erf en station Vaartsche Rijn aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers met meer ruimte voor voetgangers en fietsers.

Wat komt er?

  • De kades krijgen nieuwe bestrating en straatlantaarns en meubilair.
  • De kades worden groener met meer bomen.
  • De spooronderdoorgang op de Westerkade gaat dicht voor autoverkeer. Bekijk de overzichtskaart (pdf, 247 kB)
  • Minimaal 11 parkeerplaatsen verdwijnen (meer ruimte voor voetgangers en fietsers).
  • Er komen maatregelen voor het verminderen van de parkeerdruk (bijvoorbeeld: bewonerskorting op een garage-abonnement).
  • Uiteindelijke doel is dat er helemaal geen auto’s meer aan de waterkant staan.

Bekijk het Integraal Programma van Eisen (IPVE/FO) en het ontwerp voor de kades

Meedenken

In de reactienota staat welke binnengekomen reacties op het ontwerp worden meegenomen in de verdere uitwerking en uitvoering. Omwonenden en ondernemers worden bij deze uitwerking betrokken. We benaderen hiervoor in ieder geval de mensen die we al eerder gesproken hebben over het ontwerp.

Wilt u ook meedenken?

Stuur dan een mail naar ooster-westerkade@utrecht.nl

Planning
WanneerWat
Eerste/tweede kwartaal 2019Overleg met bewoners en betrokkenen over de uitwerking IPvE/FO tot het inrichtingsplan
Derde/vierde kwartaal 2019Technische uitwerking van het inrichtingsplan
2020Start uitvoering
Wat is al gedaan?
WanneerWat
December 2018Het aangepaste IPvE/FO en de reactienota vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders
1 december tot en met 14 januari 2018Inzien van en reageren (31 reacties) op de voorgenomen afsluiting voor autoverkeer van de spooronderdoorgang Westerkade. Bekijk de overzichtskaart (pdf, 247 kB)
Februari 2016 - oktober 2017Omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden meegedacht bij maken van het IPvE/FO

Hulp en contact Verkeer en vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl

Uw mening