Verkeersprojecten Ooster- en Westerkade: opnieuw inrichten

artist impressie van de Westerkade

Samen met bewoners en ondernemers heeft de gemeente Utrecht een plan gemaakt voor verbetering van de Ooster- en Westerkade. We willen de straten tussen het Ledig Erf en station Vaartsche Rijn aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers met meer ruimte voor voetgangers en fietsers.

Wat komt er?

  • De kades krijgen nieuwe bestrating en straatlantaarns.
  • De kades worden groener met meer bomen.
  • Enkele parkeerplaatsen verdwijnen (meer ruimte voor voetgangers en fietsers).
  • Er komen maatregelen voor het verminderen van de parkeerdruk.

Bekijk het integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp (pdf, 2,9 MB)

Bekijk de ontwerptekening (pdf, 1,1 MB)

Reacties op het plan

Omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden zijn actief betrokken geweest bij het opstellen van het Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp (IPvE/FO) voor de herinrichting. Daarna lag het plan tot en met 13 januari 2018 ter inzage, samen met de voorgenomen afsluiting voor autoverkeer van de spooronderdoorgang Westerkade (bekijk het kaartje, pdf, 247 kB). De binnengekomen reacties zijn verwerkt in een reactienota en voorzien van een antwoord. Het IPvE/FO is op enkele punten aangepast.

Besluitvorming college

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders gaat het besluit nemen over het aangepaste IPvE/FO en de reactienota. Op welke datum het nieuwe college geïnstalleerd wordt en ze een besluit hierover kunnen nemen is nog niet bekend. Na het besluit informeren we iedereen die een reactie heeft ingediend en vindt u hieronder de actuele documenten en een aangepaste planning. Daarna werken we het herinrichtingsplan voor de Ooster- en Westerkade verder uit. Dit doen we samen met omwonenden en ondernemers.

Hulp en contact

Telefoon
14 030

E-mail
verkeer.en.vervoer@utrecht.nl