Verkeersprojecten Ooster- en Westerkade: opnieuw inrichten

artist impressie van de Westerkade

Samen met bewoners en ondernemers heeft de gemeente Utrecht een plan gemaakt voor verbetering van de Ooster- en Westerkade. We willen de straten tussen het Ledig Erf en station Vaartsche Rijn aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers met meer ruimte voor voetgangers en fietsers.

Wat komt er?

  • De kades krijgen nieuwe bestrating en straatlantaarns.
  • De kades worden groener met meer bomen.
  • Enkele parkeerplaatsen verdwijnen (meer ruimte voor voetgangers en fietsers).
  • Er komen maatregelen voor het verminderen van de parkeerdruk.

Bekijk het Integraal Programma van Eisen (IPvE) en Functioneel Ontwerp (FO) (pdf, 2,9 MB)

Bekijk de ontwerptekening (pdf, 1,1 MB)

Besluitvorming college

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders gaat het besluit nemen over het aangepaste IPvE/FO en de reactienota. Op welke datum het nieuwe college geïnstalleerd wordt en ze een besluit hierover kunnen nemen is nog niet bekend. Na het besluit informeren we iedereen die een reactie heeft ingediend en vindt u hieronder de actuele documenten en een aangepaste planning. Daarna werken we het herinrichtingsplan voor de Ooster- en Westerkade verder uit. Dit doen we samen met omwonenden en ondernemers.

Wat is al gedaan?
WanneerWat
April 2018IPvE/FO is aangepast. Klaar voor een besluit door het college van B en W.
April 2018Reacties consultatie zijn verwerkt in een reactienota met antwoorden. Klaar voor een besluit door het college van B en W.
Tot en met 13 januari 2018Inzien van en reageren op het IPvE/FO
Tot en met 13 januari 2018Reageren op de voorgenomen afsluiting voor autoverkeer van de spooronderdoorgang Westerkade. Bekijk de overzichtskaart (pdf, 247 kB)
Februari 2016 - oktober 2017Omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden meegedacht bij maken van het IPvE/FO

Hulp en contact

Telefoon
14 030

E-mail
verkeer.en.vervoer@utrecht.nl