Verkeersprojecten Oosterspoorbaan

Artist impression Oosterspoorbaan

Fase project
Voorbereiding

Planning
November: start uitvoering aansluiting Maliesingel.

Park Oosterspoorbaan ligt tussen de Koningsweg en Abstederdijk. Het park is aangelegd op een vroegere spoorbaan. Door het park loopt een fietspad en een wandelpad. Het laatste deel van het park moet nog aangelegd worden. Dat deel sluit aan op de Maliesingel.

Wijzigen bestemming deel nabij Abstederdijk - Maliesingel

Om het laatste deel van het park aan te mogen leggen moet de bestemming daarvan wijzigen. Nu is dat recreatie en dit wordt verkeer. De omgevingsvergunning voor het project afwijkingsbesluit lag tot 6 september 2019 ter inzage. Na behandeling van de zienswijzen kan de definitieve vergunning verleend worden.

Definitief Ontwerp Abstederdijk-Maliesingel vastgesteld

Voor de inrichting van het nieuwe deel van het park is een ontwerp gemaakt. Tijdens een informatieavond op 16 oktober 2018 is dit ontwerp gepresenteerd aan de buurt. Op 9 juli 2019 stelde het college het plan vast. We werken nu het Definitief Ontwerp uit naar een meer gedetailleerd ontwerp.

Bekijk het Definitief Ontwerp Oosterspoorbaan (pdf, 1,1 MB) met de aansluiting van het Park Oosterspoorbaan op de Maliesingel

Bekijk de variantenstudie Abstederdijk - Zonstraat (pdf, 7 MB)

Bekijk het Voorlopig Ontwerp (pdf, 493 kB).

Wat gaan we doen?

  • Het fietspad wordt 3,5 meter breed en komt direct tegen de spoordijk.
  • Langs de westzijde van het spoor sluit het fiets- en voetpad aan op de Maliesingel.
  • Het wandelpad komt tegen de achtertuinen van de Maliesingel. De nieuwe woningen op het Hieronymuserf gebruiken dit pad ook.
  • In het nieuwe deel van het park komen 11 nieuwe bomen.
  • Direct naast de spoorbrug komt een nieuwe fiets-/voetgangersbrug over de Minstroom.  Deze vervangt de houten voetgangersbrug.  

Na selectie van een aannemer, verwachten we in november 2019 te kunnen starten met de uitvoering.

Bouwweg Hieronymuserf

Voor de ontwikkeling van het Hieronymuserf is een tijdelijke bouwweg nodig. Deze weg is voor het vervoer van (zware) bouwmaterialen. Een deel van de bouwweg is de basis voor het fietspad van het nieuwe deel van het Oosterspoorbaan park. Door dit werk te combineren, zorgen we ervoor dat omwonenden zo min mogelijk overlast van het bouwverkeer hebben. De bouwweg is tot in het najaar van 2019 in gebruik.

Van spoor naar park: hoe het allemaal begon

Op 7 juli 2015 heeft het college van B en W het Integraal Programma van Eisen bepaald voor het gedeelte Abstederdijk-Koningsweg. Hierin staat hoe het gebied eruit moest komen te zien. Na de zomer van 2017 is het ontwerp verder uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (let op: groot bestand, pdf, 23,3 MB) van het fietspad, het wandelpad, en het groen en de bomen. Bekijk het ontwerp voor de Oosterspoorbaan (pdf, 1,69 MB).

Op 13 maart 2018 stelde het college van B en W het Definitief Ontwerp vast voor de vernieuwing van de Oosterspoorbaan tussen de Koningsweg en de Uithoflijn. Dit Definitief Ontwerp is in overleg met bewoners ontwikkeld. Bekijk het Definitief Ontwerp van het tracédeel A.

Bewonersinitiatieven in het park

In het park is ruimte voor initiatieven van bewoners. De bewoners werken samen in  de kerngroep Oosterspoorbaan. Deze kerngroep bespreekt regelmatig bestaande en nieuwe initiatieven. Wilt u meer informatie over de bewonersinitiatieven en wilt u meedenken over de invulling van het park? Dan kunt u zich bij de kerngroep aansluiten. Stuur een e-mail naar initiatieven@oosterspoorbaan.nl. De kerngroep heeft een eigen website, Facebook en Instagram.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

oost@utrecht.nl

Uw mening