Verkeersprojecten Oosterspoorbaan

Artist impression Oosterspoorbaan

Het zuidelijke deel van de Oosterspoorbaan krijgt een nieuwe bestemming. Tussen de Koningsweg en Maliesingel is op de vroegere spoorbaan nieuw park ontstaan. Door het park loopt een fiets- en wandelpad.

Aan beide kanten van dit pad is ruimte voor bewonersinitiatieven. Denk aan een streekmarkt, een speeltuin of stadslandbouw. Tussen de Koningsweg en treinsporen/toekomstige Uithoflijn komt een pad voor calamiteiten en een wandelpad. Ook daar is ruimte voor initiatieven.

Aansluiting op kruising met Koningsweg/Gansstraat

Het kruispunt Koningsweg/Gansstraat is in december 2017 aangesloten op de Oosterspoorbaan. Fietsers vanaf de Oosterspoorbaan hebben hier nu voorrang en het kruispunt heeft nu dezelfde stijl als de Oosterspoorbaan. Verder is de bocht vanaf de Oosterspoorbaan richting de Gansstraat minder scherp gemaakt.

Voorlopig ontwerp inrichting Abstederdijk-Maliesingel

De gemeente heeft verschillende varianten onderzocht voor de inrichting van de Oosterspoorbaan tussen Abstederdijk en Zonstraat. Uiteindelijk bleek de best uitvoerbare optie om het fiets- en wandelpad aan de westkant van het spoor aan te leggen. Bekijk de variantenstudie Abstederdijk - Zonstraat (pdf, 7 MB). Inmiddels is deze variant uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp (493 kB).

Door een fiets- en wandelpad aan de westkant aan te leggen sluit het pad mooi aan op de Maliesingel. In deze gekozen variant maken we het beste gebruik van de ruimte die er is. Er komt een nieuwe brug voor voetgangers en fietsers over de Minstroom. Een aansluiting op het Spoorwegmuseum komt er niet. Er wordt afstand bewaard tussen de bestaande spoorwegovergang en het fiets- en voetpad. Het rangeren van treinen door het Spoorwegmuseum blijft zoals het is.

Bouwweg Hieronymuserf

De fundering van het fietspad wordt binnenkort al aangelegd. Dit wordt ook (deels) gebruikt als bouwweg voor de sanering en ontwikkeling van het Hieronymuserf, het terrein achter Maliesingel 74, waar 9 woningen komen. Vanaf april 2018 wordt de bouwweg aangelegd langs het spoor. Door het werk te combineren wordt de overlast van bouwverkeer voor omwonenden tot een minimum beperkt.

Deze bouwweg wordt tijdens de sanering en bouw van het Hieronymuserf gebruikt voor het (zware) vrachtverkeer. Wanneer de bouw klaar is, vormt de bouwweg (deels) de fundering voor het nieuw aan te leggen fietspad van de Oosterspoorbaan. Het gaat hier om het laatste deel van het fietspad tussen Maliesingel en Abstederdijk. Het fietspad is naar verwachting eind 2019 gebruiksklaar.

Tekening van de bouwweg, het bouwplan Hieronymuserf en het fietspad Oosterspoorbaan
Tekening van de bouwweg, het bouwplan Hieronymuserf en het fietspad Oosterspoorbaan.

Tussen Koningsweg en treinsporen/toekomstige Uithoflijn

Dinsdag 13 maart heeft het college van B en W het Definitief Ontwerp voor de herinrichting van de Oosterspoorbaan tussen de Koningsweg en de Uithoflijn vastgesteld. Dit Definitief Ontwerp is in overleg met bewoners tot stand gekomen. Er komt een calamiteiten- en onderhoudsweg naar de tram- en treinsporen. Daarnaast komt er een recreatieve wandelroute. Het ontwerp bevat ook een groenplan en er is ruimte voor bewonersinitiatieven. Na de zomer 2018 starten de werkzaamheden en aansluitend daarop wordt het groen geplant.

Bekijk het Definitief Ontwerp en lees meer over de Oosterspoorbaan Zuid  

Initiatieven van bewoners

Bewoners bekijken het ontwerp voor de Oosterspoorbaan (klik voor een grotere afbeelding)

De bewoners hebben een kerngroep opgericht die nadenkt over de initiatieven die mogelijk zijn aan de Oosterspoorbaan.

De kerngroep Oosterspoorbaan vergadert regelmatig over bestaande en nieuwe initiatieven. Wilt u meer informatie over de bewonersinitiatieven en wilt u meedenken over de invulling van het park, dan kunt u zich bij de kerngroep aansluiten. U kunt ook een keer vrijblijvend komen. Stuur  een e-mail naar initiatieven@oosterspoorbaan.nl. U krijgt dan meer informatie over waar en wanneer de volgende vergadering is.

De kerngroep heeft ook een eigen website: www.oosterspoorbaan.nl.

Definitief Ontwerp en plankaart gedeelte Abstederdijk - Koningsweg

Op 7 juli 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders het Integraal Programma van Eisen vastgelegd. Het gaat hier om het gedeelte Abstederdijk-Koningsweg. Hierin staat waar de inrichting van het gebied aan moet voldoen. Na de zomer is het ontwerp verder uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (let op: groot bestand, pdf, 23,3 MB) van het fietspad, het wandelpad, en het groen en de bomen. Bekijk het ontwerp voor de Oosterspoorbaan (pdf, 1,69 MB).

Meer informatie

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen rond de Oosterspoorbaan.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

oost@utrecht.nl