Verkeersprojecten Oosterspoorbaan

Artist impression Oosterspoorbaan

Het zuidelijke deel van de Oosterspoorbaan krijgt een nieuwe bestemming. Tussen de Koningsweg en Maliesingel is op de vroegere spoorbaan nieuw park ontstaan. Door het park loopt een fiets- en wandelpad.

Aan beide kanten van dit pad is ruimte voor bewonersinitiatieven. Denk aan een streekmarkt, een speeltuin of stadslandbouw. Tussen de Koningsweg en treinsporen/toekomstige Uithoflijn komt een pad voor calamiteiten en een wandelpad. Ook daar is ruimte voor initiatieven.

Voorlopig ontwerp inrichting Abstederdijk-Maliesingel

De gemeente heeft verschillende varianten onderzocht voor de inrichting van de Oosterspoorbaan tussen Abstederdijk en Zonstraat. Uiteindelijk bleek de best uitvoerbare optie om het fiets- en wandelpad aan de westkant van het spoor aan te leggen. Bekijk de variantenstudie Abstederdijk - Zonstraat (pdf, 7 MB). Inmiddels is deze variant uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp (493 kB).

Door een fiets- en wandelpad aan de westkant aan te leggen sluit het pad mooi aan op de Maliesingel. In deze gekozen variant maken we het beste gebruik van de ruimte die er is. Er komt een nieuwe brug voor voetgangers en fietsers over de Minstroom. Het rangeren van treinen door het Spoorwegmuseum blijft zoals het is.

Bouwweg Hieronymuserf

De tijdelijke bouwweg is voor het vervoer van (zware) bouwmaterialen voor de ontwikkeling van het Hieronymuserf. Dit is het terrein achter Maliesingel 74, waar 9 woningen komen. Na de bouw vormt deze bouwweg (deels) de fundering voor het nieuw aan te leggen fietspad van de Oosterspoorbaan. Het gaat hier om het laatste deel van dit fietspad, tussen Abstederdijk en Maliesingel. Door dit werk te combineren, zorgen we ervoor dat omwonenden zo min mogelijk overlast van het bouwverkeer hebben. De bouwweg zal tot medio 2019 in gebruik zijn.  

Tekening van de bouwweg, het bouwplan Hieronymuserf en het fietspad Oosterspoorbaan
Tekening van de bouwweg, het bouwplan Hieronymuserf en het fietspad Oosterspoorbaan.

Aansluiting op kruising met Koningsweg/Gansstraat

Het kruispunt Koningsweg/Gansstraat is in december 2017 aangesloten op de Oosterspoorbaan. Fietsers vanaf de Oosterspoorbaan hebben hier nu voorrang en het kruispunt heeft nu dezelfde stijl als de Oosterspoorbaan. Verder is de bocht vanaf de Oosterspoorbaan richting de Gansstraat minder scherp gemaakt.

Tussen Koningsweg en treinsporen/toekomstige Uithoflijn

Dinsdag 13 maart heeft het college van B en W het Definitief Ontwerp voor de herinrichting van de Oosterspoorbaan tussen de Koningsweg en de Uithoflijn vastgesteld. Dit Definitief Ontwerp is in overleg met bewoners tot stand gekomen. Er komt een calamiteiten- en onderhoudsweg naar de tram- en treinsporen. Daarnaast komt er een recreatieve wandelroute. Het ontwerp bevat ook een groenplan en er is ruimte voor bewonersinitiatieven. De aanleg van Park Oosterspoorbaan (zuid) start op 3 september en duurt naar verwachting tot eind november 2018.

Bekijk het Definitief Ontwerp en lees meer over de werkzaamheden  

Initiatieven van bewoners

Bewoners bekijken het ontwerp voor de Oosterspoorbaan (klik voor een grotere afbeelding)

De bewoners hebben een kerngroep opgericht die nadenkt over de initiatieven die mogelijk zijn aan de Oosterspoorbaan.

De kerngroep Oosterspoorbaan vergadert regelmatig over bestaande en nieuwe initiatieven. Wilt u meer informatie over de bewonersinitiatieven en wilt u meedenken over de invulling van het park, dan kunt u zich bij de kerngroep aansluiten. U kunt ook een keer vrijblijvend komen. Stuur  een e-mail naar initiatieven@oosterspoorbaan.nl. U krijgt dan meer informatie over waar en wanneer de volgende vergadering is.

De kerngroep heeft ook een eigen website: www.oosterspoorbaan.nl.

Definitief Ontwerp en plankaart gedeelte Abstederdijk - Koningsweg

Op 7 juli 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders het Integraal Programma van Eisen vastgelegd. Het gaat hier om het gedeelte Abstederdijk-Koningsweg. Hierin staat waar de inrichting van het gebied aan moet voldoen. Na de zomer is het ontwerp verder uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (let op: groot bestand, pdf, 23,3 MB) van het fietspad, het wandelpad, en het groen en de bomen. Bekijk het ontwerp voor de Oosterspoorbaan (pdf, 1,69 MB).

Meer informatie

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen rond de Oosterspoorbaan.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

oost@utrecht.nl