Verkeersprojecten Oosterspoorbaan

Artist impression Oosterspoorbaan

Het zuidelijke deel van de Oosterspoorbaan krijgt een nieuwe bestemming. Tussen de Koningsweg en Maliesingel is op de vroegere spoorbaan nieuw park ontstaan. Door het park loopt een fiets- en wandelpad.

Aan beide kanten van dit pad is ruimte voor bewonersinitiatieven. Denk aan een streekmarkt, een speeltuin of stadslandbouw. Tussen de Koningsweg en treinsporen/toekomstige Uithoflijn komt een pad voor calamiteiten en een wandelpad. Ook daar is ruimte voor initiatieven.

Definitief ontwerp inrichting Abstederdijk-Maliesingel

Bekijk het Definitief Ontwerp Oosterspoorbaan (pdf, 1,1 MB) van de aansluiting van het park Oosterspoorbaan op de Maliesingel. Dit plan is op 16 oktober 2018 gepresenteerd tijdens een informatieavond. Op dit moment wordt het Definitief Ontwerp uitgewerkt naar een meer gedetailleerd ontwerp (bestek). Na selectie van een aannemer verwachten we in het najaar van 2019 te kunnen starten met de aanleg van het fietspad en de nieuwe brug. Bekijk ook de de variantenstudie Abstederdijk - Zonstraat (pdf, 7 MB) en het Voorlopig Ontwerp (493 kB).

Definitief Ontwerp Oosterspoorbaan in tekst

Het betreft hier de aansluiting van het park Oosterspoorbaan vanaf de Abstederdijk op de Maliesingel.

Het ontwerp ligt aan de westzijde van het spoor met een directe aansluiting op de Maliesingel en een nieuwe gecombineerde fiets-/voetgangersbrug over de Minstroom. Het fietspad wordt 350 cm breed en komt direct tegen de spoordijk te liggen. De aansluiting op de Maliesingel is verkeersveilig ingepast door middel van een inritconstructie. Het wandelpad ligt aan de andere zijde en dient tevens als ontsluiting voor de achtertuinen van de Maliesingel en de nieuwe woningen op het Hieronymuserf.

Dit deel van het park Oosterspoorbaan wordt vanuit de binnenstad de entree van het park Oosterspoorbaan. De inrichting sluit aan op het  bestaande park Oosterspoorbaan (van de Koningsweg tot aan de Abstederdijk). Tussen het fiets- en voetpad komen 11 nieuwe bomen.

Naast de bestaande spoorbrug komt een nieuwe fiets- en voetbrug te liggen ter vervanging van de bestaande houten voetgangersbrug. Het huidige gebruik van het voetpad Parallelweg door fietsers wordt verleden tijd zodra de gescheiden routes voor voetgangers en fietsers zijn aangelegd.

Ruimtelijke procedure

Er is inmiddels een omgevingsvergunning voor een project afwijkingsbesluit aangevraagd. Een project afwijkingsbesluit is nodig vanwege afwijking van de huidige bestemming (recreatie) op het deel tussen de Abstederdijk en de Minstroom. Dit wordt bestemming verkeer. Na interne toetsing bij de verschillende vak afdelingen wordt het plan ter inzage gelegd via het omgevingsloket.

Bouwweg Hieronymuserf

De tijdelijke bouwweg is voor het vervoer van (zware) bouwmaterialen voor de ontwikkeling van het Hieronymuserf. Dit is het terrein achter Maliesingel 74, waar 9 woningen komen. Na de bouw vormt deze bouwweg (deels) de fundering voor het nieuw aan te leggen fietspad van de Oosterspoorbaan. Het gaat hier om het laatste deel van dit fietspad, tussen Abstederdijk en Maliesingel. Door dit werk te combineren, zorgen we ervoor dat omwonenden zo min mogelijk overlast van het bouwverkeer hebben. De bouwweg zal tot in het najaar van 2019 in gebruik zijn.  

Tekening van de bouwweg, het bouwplan Hieronymuserf en het fietspad Oosterspoorbaan
Tekening van de bouwweg, het bouwplan Hieronymuserf en het fietspad Oosterspoorbaan.

Aansluiting op kruising met Koningsweg/Gansstraat

Het kruispunt Koningsweg/Gansstraat is in december 2017 aangesloten op de Oosterspoorbaan. Fietsers vanaf de Oosterspoorbaan hebben hier nu voorrang en het kruispunt heeft nu dezelfde stijl als de Oosterspoorbaan. Verder is de bocht vanaf de Oosterspoorbaan richting de Gansstraat minder scherp gemaakt.

Tussen Koningsweg en treinsporen/toekomstige Uithoflijn

Dinsdag 13 maart 2018 heeft het college van B en W het Definitief Ontwerp voor de herinrichting van de Oosterspoorbaan tussen de Koningsweg en de Uithoflijn vastgesteld. Dit Definitief Ontwerp is in overleg met bewoners tot stand gekomen. Er komt een calamiteiten- en onderhoudsweg naar de tram- en treinsporen. Daarnaast komt er een recreatieve wandelroute. Het ontwerp bevat ook een groenplan en er is ruimte voor bewonersinitiatieven.

Begin september 2018 zijn we met de aanleg van het Park Oosterspoorbaan Zuid begonnen. Bij de voorbereidende werkzaamheden is asbest gevonden. Het asbest vormt op dit afgesloten terrein geen gevaar voor de omgeving. Het moet wel worden opgeruimd voordat de aannemer verder kan werken. De aanleg van het park is daarom uitgesteld totdat het asbest is opgeruimd.

Bekijk het Definitief Ontwerp

Initiatieven van bewoners

Bewoners bekijken het ontwerp voor de Oosterspoorbaan (klik voor een grotere afbeelding)

De bewoners hebben een kerngroep opgericht die nadenkt over de initiatieven die mogelijk zijn aan de Oosterspoorbaan.

De kerngroep Oosterspoorbaan vergadert regelmatig over bestaande en nieuwe initiatieven. Wilt u meer informatie over de bewonersinitiatieven en wilt u meedenken over de invulling van het park, dan kunt u zich bij de kerngroep aansluiten. U kunt ook een keer vrijblijvend komen. Stuur  een e-mail naar initiatieven@oosterspoorbaan.nl. U krijgt dan meer informatie over waar en wanneer de volgende vergadering is.

De kerngroep heeft ook een eigen website: www.oosterspoorbaan.nl.

Definitief Ontwerp en plankaart gedeelte Abstederdijk - Koningsweg

Op 7 juli 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders het Integraal Programma van Eisen vastgelegd. Het gaat hier om het gedeelte Abstederdijk-Koningsweg. Hierin staat waar de inrichting van het gebied aan moet voldoen. Na de zomer is het ontwerp verder uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (let op: groot bestand, pdf, 23,3 MB) van het fietspad, het wandelpad, en het groen en de bomen. Bekijk het ontwerp voor de Oosterspoorbaan (pdf, 1,69 MB).

Meer informatie

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen rond de Oosterspoorbaan.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

oost@utrecht.nl