Verkeersprojecten Oosterspoorbaan

Fase project
Uitvoering

Planning
Januari: start aansluiting Maliesingel

Park Oosterspoorbaan ligt tussen de Koningsweg en Abstederdijk. Het park is aangelegd op een vroegere spoorbaan. Door het park loopt een fietspad en een wandelpad. Het laatste deel van het park Oosterspoorbaan is bijna klaar. Hiermee sluit het bestaande fiets- en wandelpad vanaf de Abstederdijk straks aan op de Maliesingel en wordt de aansluiting van de binnenstad via een doorgaand wandel- en fietspad richting het buitengebied een feit.

Wat gaan we doen?

  • Het fietspad wordt 3,5 meter breed en komt direct tegen de spoordijk.
  • Langs de westzijde van het spoor sluit het fiets- en voetpad aan op de Maliesingel.
  • Het wandelpad komt tegen de achtertuinen van de Maliesingel. De nieuwe woningen op het Hieronymuserf gebruiken dit pad ook.
  • In het nieuwe deel van het park komen 11 nieuwe bomen.
  • Direct naast de spoorbrug komt een nieuwe fiets-/voetgangersbrug over de Minstroom.  Deze vervangt de houten voetgangersbrug.  
Planning
WanneerWat
Januari 2020start aansluiting Maliesingel
15 juli 2020

opening Park Oosterspoorbaan

November 2020bomen en groen planten

Vergunning definitief verleend

We hebben een paar zienswijzen ontvangen nadat bewoners de omgevingsvergunning hebben bekeken. Door deze zienswijzen is het ontwerp op enkele details aangepast en nu definitief verleend. Aanpassingen:

  • de bocht vlakbij de aansluiting op de Maliesingel wordt verbreed
  • er komt een extra boom aan de achterzijde van de woningen aan de Maliesingel

Definitief Ontwerp Abstederdijk-Maliesingel

Voor de inrichting van het laatste deel van het park is een ontwerp gemaakt. Tijdens een informatieavond op 16 oktober 2018 is dit ontwerp gepresenteerd aan de buurt. Op 9 juli 2019 stelde het college het definitief ontwerp vast.

Bekijk het Definitief Ontwerp Oosterspoorbaan (pdf, 1,1 MB) met de aansluiting van het Park Oosterspoorbaan op de Maliesingel

Bekijk de variantenstudie Abstederdijk - Zonstraat (pdf, 7 MB)

Bekijk het Voorlopig Ontwerp (pdf, 493 kB).

Wat is er al gebeurd?

Op 7 juli 2015 heeft het college van B en W het Integraal Programma van Eisen bepaald voor het gedeelte Abstederdijk-Koningsweg. Hierin staat hoe het gebied eruit moest komen te zien.
Na de zomer van 2017 is het ontwerp verder uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (let op: groot bestand, pdf, 23,3 MB) van het fietspad, het wandelpad, en het groen en de bomen. Bekijk het ontwerp voor de Oosterspoorbaan (pdf, 1,69 MB).
Op 13 maart 2018 stelde het college van B en W het Definitief Ontwerp vast voor de vernieuwing van de Oosterspoorbaan tussen de Koningsweg en de Uithoflijn. Dit Definitief Ontwerp is in overleg met bewoners ontwikkeld. Bekijk het Definitief Ontwerp van het tracédeel A.

Bewonersinitiatieven in het park

In het park is ruimte voor initiatieven van bewoners. De bewoners werken samen in  de kerngroep Oosterspoorbaan. Deze kerngroep bespreekt regelmatig bestaande en nieuwe initiatieven. Wilt u meer informatie over de bewonersinitiatieven en wilt u meedenken over de invulling van het park? Dan kunt u zich bij de kerngroep aansluiten. Stuur een e-mail naar initiatieven@oosterspoorbaan.nl. De kerngroep heeft een eigen website, Facebook en Instagram.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

oost@utrecht.nl