Verkeersprojecten Orinocodreef: herinrichting

Fase project
In voorbereiding

Geplande uitvoering
Zomer/Najaar 2020

De gemeente gaat de Orinocodreef herinrichten om de straat veiliger te maken voor voetgangers en fietsers. Bij de inrichting houden we goed rekening met de kinderen en hun veiligheid in de straat. De auto blijft welkom, maar bij de inrichting zorgen we ervoor dat ook ander verkeer er goed gebruik van kan maken. Ook wordt een aantal zieke bomen gekapt, waarvoor nieuwe bomen in de plaats komen.

Wat komt er?

  • Bij de nieuwe inrichting willen we de straat veiliger maken voor voetgangers, fietsers en kinderen.
  • Na de herinrichting is het een 30 km/u straat in plaats van 50 km/u.
  • We passen de inrichting van de straat aan door onder andere de rijbaan te versmallen.
  • De ruimte voor parkeren van auto’s wordt anders ingericht. Hoe dat er precies uitkomt te zien, is nog niet bekend.
  • Er komen een aantal nieuwe bomen die de zieke bomen vervangen. Waar die precies komen te staan, is nog niet bekend.

We hebben hiervoor een concept schetsontwerp gemaakt en we hebben de eisen bepaald.

Meedenken

Wilt u het schetsontwerp en de eisen voor het ontwerp opvragen? Of uw mening en wensen doorgeven? Stuur dan een e-mail naar orinocodreef@utrecht.nl.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
wanneerwat
24 september 2019Inloopavond over de plannen
Najaar 2019Verwerken reacties inloopavond in de plannen
Najaar  2019Opstellen definitief ontwerp en besluit over ontwerp door college van B en W
Zomer/Najaar 2020Start uitvoering herinrichting

Wat is al gedaan?

  • April 2018: Wijkbericht verstuurd over noodkap en snoeionderhoud wilgen in de Orinocodreef
  • Januari-augustus 2019: concept schetsontwerp opgesteld en eisen bepaald

Hulp en contact Orinocodreef

E-mail

orinocodreef@utrecht.nl

Telefoon

14 030