Verkeersprojecten Orinocodreef: nieuwe inrichting

Fase project
In voorbereiding

Geplande uitvoering
Begin 2022

De gemeente gaat de Orinocodreef opnieuw inrichten om de straat veiliger te maken voor voetgangers en fietsers. Bij de inrichting houden we goed rekening met kinderen en ouderen en hun veiligheid in de straat. We willen dat de straat niet meer aantrekkelijk is voor mensen die te hard rijden en de straat als sluiproute gebruiken. Het is er straks prettiger wonen.

Wat komt er?

 • Bij de nieuwe inrichting willen we de straat veiliger maken voor voetgangers en fietsers en kinderen. En ook voor ouderen en mensen met een beperking.
 • Na de nieuwe inrichting is het een 30 km/u straat in plaats van 50 km/u.
 • We maken de rijbaan smaller en leggen er verkeersdrempels. Ook komt er ruimte voor meer groen en bredere stoepen.
 • Het asfalt wordt vervangen door stenen (klinkers). Klinkers remmen de snelheid, geven minder hitte af en voeren het regenwater beter af.
 • Er komen een aantal nieuwe bomen die de zieke bomen vervangen.
 • De voorrangssituatie bij het fietspad langs de Klopvaart gaat veranderen: nu krijgen auto’s nog voorrang, in de toekomst kunnen de fietsers hier doorfietsen op een verhoogd plateau.
 • De huidige riolering in de straat wordt vervangen en gesplitst in een vuilwaterriool en een hemelwaterriool. Doordat dit onderdeel later aan het project is toegevoegd heeft dit meer tijd gekost. Maar het voorkomt dat we de weg onnodig meerdere keren moeten afsluiten.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
wanneerwat
Najaar 2020/begin 2021Verder uitwerken schetsontwerp tot een voorontwerp.
Maart 2021Informatieavond voorontwerp (online).
Voorjaar/zomer 2021uitwerken van definitief ontwerp.
Najaar 2021Kiezen van aannemer en voorbereiding uitvoering.
Begin 2022Start werkzaamheden riolering en nieuwe inrichting.

Wat is al gedaan?

 • Zomer 2019: uitwerken plannen in een schetsontwerp.
 • 24 september 2019: inloopavond over het schetsontwerp.
 • Najaar/winter 2019: Verwerken reacties informatieavond in de plannen.
 • Oktober 2019: kap 22 bomen vanwege essentaksterfte.
 • Voorjaar/zomer 2020: uitbreiding project met rioleringswerkzaamheden.
 • Najaar 2020: wijkbericht over de voortgang, aankondiging informatieavond.
 • Najaar 2020/voorjaar 2021: uitwerken schetsontwerp tot een voorontwerp.

Hulp en contact Orinocodreef

E-mail

orinocodreef@utrecht.nl

Telefoon

14 030