Orinocodreef: nieuwe inrichting

Fase project
In uitvoering

Geplande bouw
Juni - november 2022

We gaan de Orinocodreef opnieuw inrichten om de straat veiliger te maken voor voetgangers en fietsers. Bij de inrichting houden we goed rekening met kinderen en ouderen en hun veiligheid in de straat. We willen dat de straat niet meer aantrekkelijk is voor mensen die te hard rijden en de straat als sluiproute gebruiken. Het is er straks prettiger wonen.

Wat komt er?

 • Bij de nieuwe inrichting willen we de straat veiliger maken voor voetgangers en fietsers en kinderen. En ook voor ouderen en mensen met een beperking.
 • Na de nieuwe inrichting is het een 30 km/u straat in plaats van 50 km/u.
 • We maken de rijbaan smaller en leggen er verkeersdrempels. Ook komt er ruimte voor meer groen en bredere stoepen.
 • We vervangen het grijze asfalt door rood asfalt en de hele Orinocodreef wordt een fietsstraat.
 • Er komen een aantal nieuwe bomen die de zieke bomen vervangen.
 • De voorrangssituatie bij het fietspad langs de Klopvaart gaat veranderen: nu krijgen auto’s nog voorrang, in de toekomst kunnen de fietsers hier doorfietsen op een verhoogd plateau.
 • Het aantal parkeerplaatsen blijft bijna gelijk (1 plaats minder).
 • De huidige riolering in de straat wordt vervangen en gesplitst in een vuilwaterriool en een hemelwaterriool. Doordat dit onderdeel later aan het project is toegevoegd heeft dit meer tijd gekost. Maar het voorkomt dat we de weg onnodig meerdere keren moeten afsluiten.

Fietsstraat

Fietsers moeten prettig en veilig kunnen fietsen in de Orinocodreef. Ook tijdens de informatieavond is hiervoor aandacht gevraagd. We willen de herkenbaarheid voor fietsers meer aandacht geven omdat de Orinocodreef onderdeel is van een hoofdfietsroute. We gaan de Orinocodreef daarom inrichten als een fietsstraat waarbij de auto te gast is. We verwachten dat dit ook meehelpt aan de leefbaarheid en de oversteekbaarheid omdat er dan rustiger wordt gereden.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
wanneerwat
Juni 2022Start werkzaamheden riolering en nieuwe inrichting.

Wat is al gedaan?

 • Najaar/winter 2021: kiezen van aannemer en voorbereiding uitvoering
 • Zomer/najaar 2021: uitwerken van definitief ontwerp.
 • September 2021: vaststellen voorontwerp door college van B en W en informeren gemeenteraad.
 • Zomer 2021: ontwerp wijzigen naar een fietsstraat
 • Maart 2021: informatieavond voorontwerp (online) en reactiemogelijkheid.
 • Najaar 2020/voorjaar 2021: uitwerken schetsontwerp tot een voorontwerp.
 • Najaar 2020: wijkbericht over de voortgang, aankondiging informatieavond.
 • Voorjaar/zomer 2020: uitbreiding project met rioleringswerkzaamheden.
 • Oktober 2019: kap 22 bomen vanwege essentaksterfte.
 • Najaar/winter 2019: Verwerken reacties informatieavond in de plannen.
 • 24 september 2019: inloopavond over het schetsontwerp.
 • Zomer 2019: uitwerken plannen in een schetsontwerp.

Hulp en contact Orinocodreef

E-mail

orinocodreef@utrecht.nl

Telefoon

14 030