Orinocodreef: nieuwe inrichting

Fase project
In uitvoering

Geplande afronding
Februari - maart 2023

De Orinocodreef is opnieuw ingericht om de straat veiliger te maken voor voetgangers en fietsers. De maximale snelheid is omlaag gegaan van 50 naar 30 kilometer per uur en er zijn drempels aangelegd. Ook is er meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Tegelijk met deze werkzaamheden is riool vervangen en is er een apart riool aangelegd voor het opvangen van regenwater. Zodra het weer het toelaat, worden de nieuwe planten en bomen geplaatst.

Wat is er veranderd?

 • De maximale snelheid is 30 kilometer per uur (eerder 50 kilometer per uur).
 • De rijbaan is smaller en er zijn verkeersdrempels aangelegd. Er is meerruimte voor groen en bredere stoepen.
 • Het grijze asfalt is vervangen door rood asfalt. De hele Orinocodreef is een fietsstraat.
 • De voorrangssituatie bij het fietspad langs de Klopvaart is veranderd. Fietsers kunnen doorfietsen op een verhoogd plateau (eerder hadden auto’s voorrang).

Fietsstraat

Fietsers moeten prettig en veilig kunnen fietsen in de Orinocodreef. Ook tijdens de informatieavond is hiervoor aandacht gevraagd. We willen de herkenbaarheid voor fietsers meer aandacht geven omdat de Orinocodreef onderdeel is van een hoofdfietsroute. We gaan de Orinocodreef daarom inrichten als een fietsstraat waarbij de auto te gast is. We verwachten dat dit ook meehelpt aan de leefbaarheid en de oversteekbaarheid omdat er dan rustiger wordt gereden.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
wanneerwat
Februari – maart 2023 Plaatsen planten en bomen
Januari 2023Orinocodreef is weer bereikbaar
Juni 2022Start werkzaamheden riolering en nieuwe inrichting.

Wat is al gedaan?

 • 2e helft 2022: werkzaamheden nieuwe inrichting en riolering
 • Najaar/winter 2021: kiezen van aannemer en voorbereiding uitvoering
 • Zomer/najaar 2021: uitwerken van definitief ontwerp.
 • September 2021: vaststellen voorontwerp door college van B en W en informeren gemeenteraad.
 • Zomer 2021: ontwerp wijzigen naar een fietsstraat
 • Maart 2021: informatieavond voorontwerp (online) en reactiemogelijkheid.
 • Najaar 2020/voorjaar 2021: uitwerken schetsontwerp tot een voorontwerp.
 • Najaar 2020: wijkbericht over de voortgang, aankondiging informatieavond.
 • Voorjaar/zomer 2020: uitbreiding project met rioleringswerkzaamheden.
 • Oktober 2019: kap 22 bomen vanwege essentaksterfte.
 • Najaar/winter 2019: Verwerken reacties informatieavond in de plannen.
 • 24 september 2019: inloopavond over het schetsontwerp.
 • Zomer 2019: uitwerken plannen in een schetsontwerp.

Hulp en contact Orinocodreef

E-mail

orinocodreef@utrecht.nl

Telefoon

14 030