Verkeersprojecten Oudegracht, Janskerkhof en Stadhuisplein: autoluw maken

Fase project
In voorbereiding

Geplande start
2020

We willen de Oudegracht, het Janskerkhof en het Stadhuisplein stap voor stap parkeervrij maken. Ook willen we dat er minder auto’s in het gebied gaan rijden (autoluw). Zo willen we de kwaliteit van de openbare ruimte in de binnenstad verbeteren.

  • er komt meer ruimte voor voetgangers en fietsers en voor groen
  • bewoners en bezoekers zien ons historisch erfgoed beter

Wat gaan we doen (en waarom)?

In totaal zetten we 267 parkeerplekken om in ruimte voor voetgangers, fietsers en groen: 110 op het Janskerkhof en 157 op de Oudegracht. Dat doen we door minder nieuwe vergunningen uit te geven. Bestaande vergunninghouders behouden gewoon hun parkeervergunning, als ze dat willen. Parkeerplaatsen voor mensen met een beperking en voor laden en lossen blijven.

De stad groeit maar de ruimte blijft hetzelfde. Daarom kiezen we voor manieren van verplaatsen die zo schoon mogelijk zijn en zo min mogelijk ruimte innemen.

Planning

In het najaar van 2019 informeert het college de gemeenteraad. Dit gaat over hoe en wanneer de parkeerplaatsen kunnen worden opgeheven en wat de voorwaarden en mogelijkheden zijn voor het opnieuw inrichten van de vrijgekomen ruimte. De gemeenteraad besluit hierover in 2020.
Bij de voorjaarsnota van 2016 is geld vrijgemaakt om 100 parkeerplaatsen in de binnenstad op te heffen. Hiervan is nog een deel over. Het college wil hiermee een start maken met het verbeteren van de openbare ruimte in de binnenstad door parkeerplaatsen langs de Oudegracht op te heffen.

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Najaar 2019Scenario’s voor parkeervrij en autoluw maken Oudegracht en Janskerkhof naar gemeenteraad.
Najaar 2019Voorstel voor opheffen eerste parkeerplaatsen en invullen vrijgekomen ruimte op de Oudegracht, in samenwerking met Omgevingsvisie Binnenstad.
Voorjaar 2020De gemeenteraad besluit over financiële dekking voor opheffen parkeerplaatsen en invulling van de vrijgekomen ruimte Oudegracht en Janskerkhof.
2020 en verderStap voor stap opnieuw inrichten Oudegracht en Janskerkhof

Meedenken

De vrijgekomen ruimte in de binnenstad vullen we samen met de buurt in. Daarbij zoeken we de samenwerking met de Omgevingsvisie Binnenstad. Bewoners, ondernemers, bezoekers en gemeente onderzoeken daar samen de mogelijkheden voor een binnenstad waar meer ruimte is voor lopen, verblijven en fietsen.

Hulp en contact Oudegracht, Janskerkhof en Stadhuisplein: autoluw maken

Telefoon

14 030