Verkeersprojecten Oudegracht, Janskerkhof en Stadhuisplein: autoluw maken

Fase project
In voorbereiding

Geplande start
2020

We willen de Oudegracht, het Janskerkhof en het Stadhuisplein stap voor stap parkeervrij maken. Ook willen we dat er minder auto’s in het gebied gaan rijden (autoluw). Zo willen we de kwaliteit van de openbare ruimte in de binnenstad verbeteren.

  • er komt meer ruimte voor voetgangers en fietsers en voor groen
  • bewoners en bezoekers zien ons historisch erfgoed beter

Wat gaan we doen (en waarom)?

In totaal zetten we stap voor stap 267 parkeerplekken om in ruimte voor voetgangers, fietsers en groen: 110 op het Janskerkhof en 157 op de Oudegracht. Dat doen we door minder nieuwe vergunningen uit te geven. Bestaande vergunninghouders houden gewoon hun parkeervergunning, als ze dat willen. Parkeerplaatsen voor mensen met een beperking en voor laden en lossen blijven.

De stad groeit maar de ruimte blijft hetzelfde. Daarom kiezen we voor manieren van verplaatsen die zo schoon mogelijk zijn en zo min mogelijk ruimte innemen.

Opheffen parkeerplaatsen

We starten in 2020 met het opheffen van de eerste 40 parkeerplaatsen. Van juli tot september is het voetgangersgebied in de binnenstad tijdelijk uitgebreid in verband met het coronavirus. Daardoor verdwijnen er ook tijdelijk parkeerplaatsen aan de Oudegracht. We kijken of het mogelijk en wenselijk is om deze tijdelijke situatie geheel of gedeeltelijk aan te houden. Dit in overleg met bewoners en ondernemers.

Door het coronavirus hebben we gemiste parkeeropbrengsten. Hierdoor is er nog geen geld om de overgebleven 227 parkeerplekken op te heffen. We verwachten dat de crisis ook in 2021 nog (financiële) gevolgen zal hebben. We bekijken daarom elk jaar of het mogelijk is om parkeerplekken op te heffen. Ook kijken we welke rol de Springweggarage kan spelen bij parkeervrij maken van de Oudegracht.

Meedenken

De vrijgekomen ruimte in de binnenstad vullen we samen met de buurt in. Daarbij zoeken we de samenwerking met de Omgevingsvisie Binnenstad. Bewoners, ondernemers, bezoekers en gemeente onderzoeken daar samen de mogelijkheden voor een binnenstad waar meer ruimte is voor lopen, verblijven en fietsen.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Juli 2020Raadsvoorstel voor de financiering van het opheffen van eerste 40 parkeerplaatsen
2020 en verderStap voor stap opnieuw inrichten Oudegracht en Janskerkhof

Hulp en contact Oudegracht, Janskerkhof en Stadhuisplein: autoluw maken

Telefoon

14 030