Oudegracht, Janskerkhof en Stadhuisplein: autoluw maken

Fase project
In voorbereiding

Geplande start
2021

We willen de Oudegracht en het Janskerkhof stap voor stap parkeervrij maken. Ook willen we dat er minder auto’s in het gebied gaan rijden (autoluw). Zo willen we de kwaliteit van de openbare ruimte in de binnenstad verbeteren en maken we de leefomgeving gezonder. Er komt meer ruimte voor voetgangers, fietsers en voor groen. Bewoners en bezoekers zien ons historisch erfgoed beter.

Wat gaan we doen (en waarom)?

De stad groeit maar de ruimte blijft hetzelfde. Daarom kiezen we voor schone manieren van vervoer die zo min mogelijk ruimte innemen. In totaal zetten we de komende jaren stap voor stap 267 parkeerplekken om in verblijfsruimte en groen: ongeveer 110 op het Janskerkhof en ongeveer 157 op de Oudegracht. Dat doen we door minder nieuwe vergunningen uit te geven. Bestaande vergunninghouders houden gewoon hun parkeervergunning zolang ze dat willen. Parkeerplaatsen voor mensen met een beperking en voor laden en lossen blijven.

De vrijgekomen ruimte in de binnenstad vullen we samen met de buurt in. Daarbij zoeken we de samenwerking met de Omgevingsvisie Binnenstad.

Opheffen eerste deel parkeerplaatsen

We starten in de tweede helft van 2021 met het opheffen van de eerste 40 tot 50 parkeerplaatsen. We heffen ongeveer 13 parkeerplekken op aan de oostkant van het Janskerkhof. In overleg met betrokkenen kijken we wat maximaal kan aan de Oudegracht Noord en Zuid. De precieze locaties bespreken we met directe bewoners, winkeliers en eventueel anderen. Parkeerplaatsen voor minder validen blijven bestaan.

Wanneer overige parkeerplaatsen opheffen

Door het opheffen van parkeerplaatsen hebben we gemiste parkeeropbrengsten. We bekijken daarom elk jaar hoeveel geld er is vrij te maken om parkeerplekken op te heffen en hoeveel dan. Ook kijken we welke rol de Springweggarage kan spelen bij het parkeervrij maken van de Oudegracht

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Zomer 2021In gesprek met direct omwonenden van op te heffen parkeerplekken in 2021
Derde kwartaal 2021Maken uitvoeringsontwerp op basis van de gesprekken
Tweede helft 2021Opheffen 40 á 50 parkeerplekken Oudegracht en Janskerkhof
2020 en verderStap voor stap opnieuw inrichten Oudegracht en Janskerkhof

Hulp en contact Oudegracht, Janskerkhof en Stadhuisplein: autoluw maken

Telefoon

14 030

E-mail

parkeervisie@utrecht.nl