Verkeersprojecten Oudwijkerdwarsstraat: onderhoud en opnieuw inrichten

Fase project
In voorbereiding

Geplande uitvoering
Begin 2020

We hebben een eerste schets gemaakt voor de verbetering van de Oudwijkerdwarsstraat. Het gaat om het stuk tussen de Burgemeester Reigerstraat en Homeruslaan. De straat is toe aan een opknapbeurt. En we willen de straat aantrekkelijker en verkeersveiliger maken voor bewoners, met meer ruimte voor voetgangers en fietsers. 

Wat komt er?

We kijken hoe we de straat beter kunnen inrichten voor de bewoners en fietsers. Wat er precies anders wordt is nu nog niet besloten.

Wat al wel bekend is:

  • er komt een nieuw wegdek in asfalt of klinkers
  • we vervangen de riolering en de leidingen van de openbare verlichting
  • Vitens vervangt de asbestcement leidingen en Stedin de gasleidingen.

Meedenken

De Wijkraad Oost, bewonersvereniging de Goede Buur en een aantal bewoners hebben gevraagd om tegelijk met het onderhoud te kijken naar een andere inrichting van de straat.
Hun wensen zijn:

  • de straat veiliger maken voor fietsers
  • meer ruimte voor fiets(parkeren)
  • meer groen
  • betere oversteekplekken.

Deze wensen en die van enkele ondernemers uit de Oudwijkerdwarsstraat hebben we, waar dat mogelijk was, alvast meegenomen bij het maken van een eerste schetsontwerp (IPvE/FO) voor de herinrichting.

Documenten

Wilt u op de hoogte blijven of meedenken?

Stuur dan een mail naar oudwijkerdwarsstraat@utrecht.nl.

Planning
WanneerWat
7 mei 2019Buurtbijeenkomt over concet IPvE/Fo. Wensen ophalen.
voor zomer 2019Afmaken IPvE/FO met bijdrage bewonersavond

Zomer 2019

Opstellen Definitief Ontwerp
Begin 2020Start werkzaamheden Vitens en Stedin
Begin 2020Start uitvoering
Wat is al gedaan?
WanneerWat
April, mei 2019Gesprek tussen gemeente, De Goede buur en een aantal ondernemers uit de straat over hun wensen voor verbetering van de straat.
Eind 2018 – mei 2019Concept schetsontwerp (IPvE/FO) gemaakt
2018
  • Ophalen wensen en ideeën voor de herinrichting van bewonerscomité De Goede Buur en (een aantal) bewoners van de Oudwijkerdwarsstraat.
  • Wijkraad Oost stuurde een advies aan het college van B en W over het combineren van onderhoud met inrichting van de straat.

Hulp en contact Oudwijkerdwarsstraat

Uw mening