Verkeersprojecten Oudwijkerdwarsstraat: onderhoud en opnieuw inrichten

We hebben de Oudwijkerdwarsstraat opnieuw ingericht. Ook hebben we ondergrondse leidingen vernieuwd. Omdat er zorgen van bewoners zijn over de verkeersveiligheid van de straat, onderzoeken we de komende tijd of we aanvullende maatregelen nemen. Op donderdag 15 september is er een informatiebijeenkomst voor bewoners.

Zorgen over verkeersveiligheid

Meerdere bewoners vinden dat er met de nieuwe inrichting een onveilige verkeerssituatie is ontstaan. De gemeente is in gesprek geweest met een aantal bewoners. Er zijn vooral zorgen over de snelheid van het autoverkeer. We nemen deze zorgen serieus.

Wat gaan we de komende tijd doen?

De komende tijd onderzoeken we welke aanvullende maatregelen we kunnen nemen. We hebben al een eerste afstemming gehad met de busmaatschappij en de nood- en hulpdiensten. Daar zijn wegversmallingen en markeringen op het wegdek als mogelijke maatregelen naar voren komen. Er is ook gebleken dat de maatregelen mogelijk trillingen of geluidshinder kunnen veroorzaken. In de week van 23 augustus doen we een proef waarbij we de mogelijke versmallingen nabootsen. De bus rijdt dan meerdere keren door de straat om te kijken of hierbij trillingen ontstaan. Zodra we meer weten over de mogelijkheden, kijken we opnieuw naar het ontwerp.

Informatiebijeenkomst 15 september

We gaan graag met u in gesprek tijdens een informatiebijeenkomst op donderdagavond 15 september. We kunnen u dan ook beter uitleggen wat de gevolgen zijn van bepaalde maatregelen en samen met u kijken naar de mogelijkheden.

Aanmelden kan via oudwijkerdwarsstraat@utrecht.nl. U krijgt dan meer informatie over de bijeenkomst, zoals tijd en locatie (online of live, afhankelijk van de coronamaatregelen).

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
augustus en september 2021aanpassen ontwerp op basis van uitkomsten onderzoek
15 september 2021bewonersbijeenkomst over verkeersveiligheid en
aanvullende maatregelen

Wat is er nieuw?

 • Nieuw wegdek van zwart asfalt.
 • 5,50 meter brede rijbaan voor al het verkeer. Op 4 plaatsen hebben we de rijbaan nog breder gemaakt met een klinkerstrook.
 • Nieuwe riolering en de leidingen van de openbare verlichting.
 • Meer groen: grotere vakken rond de bomen en op een aantal plekken meer groenvakken naast de rijbaan. Het duurt nog wel even voordat al dit groen zichtbaar is.
 • Geveltuinen, daar waar de stoep breed genoeg is.
 • Geen drempels of andere verhogingen.
 • Meer ruimte voor fietsparkeren.
 • Ondergrondse leidingen: water, gas, kabels voor lichtmasten en riool.
 • Ondergrondse afvalcontainers in verband met het Het Nieuwe Inzamelen, waarbij we meer afval gescheiden ophalen. Het onderhoud aan de leidingen combineren we met het plaatsen van de ondergrondse containers.

Bekijk het definitieve ontwerp van de herinrichting Oudwijkerdwarsstraat

 

Ten opzichte van het 2e Functionele Ontwerp zijn een aantal punten verder in detail uitgewerkt. Hieronder kunt u lezen hoe de Oudwijkerdwarsstraat er straks uit gaat zien.

Inrichting van de rijbaan

 • Rijbaan van 5,50 meter breed voor alle verkeer, uitgevoerd in zwart asfalt.
 • Verbreding van de rijbaan aan beide kanten met een klinkerstrook op 4 locaties. Deze verbredingen hebben gemiddeld een lengte van 55 meter.
 • De straatgedeeltes zonder verbreding variëren in lengte tussen 24meter en 40 meter.
 • Verkeer op de Oudwijkerdwarsstraat heeft voorrang op verkeer uit de zijstraten. Dit wordt geregeld door het toepassen een uitritconstructie bij de zijstraten.
 • Er worden geen drempels of plateaus aangelegd. De kans op overlast en schade door trillingen is te groot.
 • Tussen de Homeruslaan/Oosterstraat en Oudwijkerdwarsstraat 42 wordt de rijbaan van 6.50 meter geheel in asfalt uitgevoerd om schade en/of trillingshinder van in- en uitdraaiende bussen te voorkomen.
 • Tussen de Burgemeester Reigerstraat en Oudwijkerdwarsstraat 182 wordt de totale rijbaan 6.00 meter breed, geheel in asfalt. Dit is gelijk aan de bestaande breedte. Dit gedeelte van de Oudwijkerdwarsstraat is onderdeel van het project Nachtegaal- en Burgemeester Reigerstraat.
 • Parkeren in de langsparkeervakken aan 1 zijde van de straat. Deze worden uitgevoerd in gebakken klinkers.

Meer ruimte voor lopen, fietsparkeren en groen

 • Doorlopende trottoirs (uitrit) ter hoogte van de zijstraten.
 • De trottoirs aan beide zijden van de straat hebben vrijwel overal de minimale breedte van 1.80 meter of meer.
 • Er worden tegels in het trottoir gelegd als boodschappenroute voor dementerenden van het Odensehuis naar de supermarkt in de Burgemeester Reigerstraat.
 • Er komen in totaal 225 fietsparkeerplaatsen in de Oudwijkerdwarsstraat in de strook waar ook de autoparkeerplekken worden gerealiseerd en op de koppen in de zijstraten. Dat zijn er 58 meer dan nu. 48 plekken worden geplaatst in de directe omgeving van Podium Oost en 12 extra fietsparkeerplaatsen in de nabijheid van de sportschool. De uitbreiding van het aantal fietsenklemmen zorgt voor meer ruimte op het trottoir voor voetgangers
 • Op 9 plekken, verdeeld over de straat, wordt het oversteken extra makkelijk gemaakt door het verlagen van de trottoirband. Deze plekken worden bovendien voorzien van noppentegels voor mensen met een visuele beperking.
 • De boomspiegels rond de bestaande bomen worden vergroot van 1 x 1 meter naar minimaal 2 x 3 meter; rond de bomen wordt grondverbetering toegepast.
 • Op het trottoir worden waar mogelijk groenvakken ingepast. Deze groenvakken worden beplant met grassen en lage heesters. Het aantal m2 groen (boomspiegels + plantvakken) wordt uitgebreid van 21 m2 naar 315 m2.
 • In de huidige situatie is 55 m2 aan geveltuintjes aanwezig. Er is ruimte om dit uit te breiden naar 112 m2.

Parkeren en bereikbaarheid spoorwegmuseum

 • Het aantal parkeerplaatsen in de Oudwijkerdwarsstraat, inclusief de parkeerplaatsen in de gelijknamige zijstraat, neemt af van 24 naar 20.
 • 1 van de 2 artsenparkeerplaatsen is niet meer nodig en wordt opgeheven.
 • De toegang naar het Spoorwegmuseum wordt ruimer aangesloten op de Oudwijkerdwarsstraat voor grote voertuigen voor het Spoorwegmuseum.

Openbaar vervoer

De haltes komen terug in het ontwerp aangepast aan de huidige uitgangspunten/eisen. De verplaatsing van de halte van de Burgemeester Reigerstraat naar de Oudwijkerdwarsstraat valt onder het project Burgemeester Reigerstraat en staat later gepland.

Straatverlichting, straatmeubilair en ondergrondse afvalcontainers

De bestaande straatlantaarns worden bijna allemaal herplaatst op ongeveer dezelfde locatie. De masten ter hoogte van huisnummers 61,102, 118 en de Eikstraat worden verplaatst naar de overzijde. Het aanwezige straatmeubilair wordt teruggeplaatst. Er komen 4 ondergrondse afvalcontainers in de Oudwijkerdwarsstraat.

Wat is er al gedaan?

Overzicht wat er al gedaan is

WanneerWat
februari-augustus 2020onderhoudswerkzaamheden Vitens en Stedin
november 2019Reacties buurtbijeenkomst verwerkt
oktober 2019

Buurtbijeenkomst over tweede schetsontwerp 

Bekijk de reacties van de buurtbijeenkomst  (pdf, 182 kB)

juni-augustus 2019

Verwerken opgehaalde reacties in IPvE/FO, uitwerken nieuw schetsontwerp

Bekijk het IPvE (pdf, 4,2 MB)

Bekijk de reacties van de buurtbijeenkomst (pdf, 188 kB)

mei 2019Buurt bijeenkomst over het eerste schetsontwerp (IPvE/FO).  De gemeente ook  heeft nogmaals met De Goede buur en een aantal ondernemers uit de straat gesproken over hun wensen voor verbetering van de straat.
eind 2018 – mei 2019Concept schetsontwerp (IPvE/FO) gemaakt
maart 2018Omwonenden hebben via buurtvereniging de Goede Buur hun wensen en ideeën gedeeld met de gemeente (wijkbureau Oost) over wat er aan de straat verbeterd kan worden.

Onderzoek

Lees het Adviesrapport Movares over de effecten van de herinrichting op trillingen, geluid en klimaat (pdf, 68 kB). Dit is een samenvatting. Wilt u het hele rapport lezen? Mail dan naar oudwijkerdwarsstraat@utrecht.nl.

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven of meedenken? Neem dan contact met ons op via oudwijkerdwarsstraat@utrecht.nl.

Hulp en contact Oudwijkerdwarsstraat