Oudwijkerdwarsstraat: onderhoud en opnieuw inrichten

Fase project
In afronding

We hebben de Oudwijkerdwarsstraat opnieuw ingericht en extra verkeersveiligheidsmaatregelen genomen. De evaluatie start in september/oktober 2022

Wat hebben we na de inrichting gedaan?

 • We hebben een zebrapad geplaatst ter hoogte van de Beukstraat. U kunt hier nu veiliger oversteken. Bij het zebrapad staan rode en gele paaltjes.
 • Om ruimte te maken voor het zebrapad, hebben we het fietsenrek en de fietstrommel ter hoogte van de Beukstraat verplaatst.
 • Aan het begin van de Oudwijkerdwarsstraat staat aan beide zijden een 30 km/uur teken op de rijbaan.
 • Er staat meer groen op de kruising van de Oudwijkerdwarsstraat met de Homeruslaan. Naast de bushalte hebben we plantvakken gemaakt.
 • We hebben wegversmallingen aangebracht in de vorm van plantvakken.
 • Omdat de planten in de wegversmallingen nog klein zijn, hebben we aan de voorkant ook grotere planten van ongeveer 50 centimeter hoog geplaatst. Hierdoor zijn de versmallingen beter zichtbaar.
 • We hebben de oprit aangepast voor betere bereikbaarheid van de sportschool. In het gebouw waar de sportschool zit, hebben we de fietsenstalling aangepast.
 • Op 2 plekken in de straat staan stippen op de straat, zodat automobilisten minder hard gaan rijden.  
 • Dankzij een extra patroon in het asfalt komt er extra ruimte voor de bus in de bocht van de Burgemeester Reigerstraat naar de Oudwijkerdwarsstraat. Ook wordt de bocht scherper voor automobilisten zodat zij extra goed moet letten op hun snelheid.

Beoordelen maatregelen

Met deze maatregelen willen we de verkeersveiligheid verbeteren. We hielden daarbij rekening met belangen van bewoners, busmaatschappij, nood- en hulpdiensten en de Fietsersbond. In juni 2022 zou de evaluatie starten, maar die is verplaatst naar september/oktober 2022. Tijdens de evaluatie bekijken we of het verkeer in de straat veiliger rijdt. We voeren bijvoorbeeld metingen uit en gaan in gesprek met bewoners in de buurt.  

Wat hebben we eerder al gedaan?

Tijdens de eerdere werkzaamheden hebben we het volgende gedaan:

 • Maximumsnelheid verlaagd van 50km/uur naar 30km/uur.
 • Nieuw wegdek van zwart asfalt aangelegd.
 • 5,50 meter brede rijbaan voor al het verkeer gemaakt. Op 4 plaatsen hebben we de rijbaan nog breder gemaakt met een klinkerstrook.
 • Nieuwe riolering en de leidingen van de openbare verlichting aangelegd.
 • Meer groen: grotere vakken rond de bomen en op een aantal plekken meer groenvakken naast de rijbaan. Het duurt nog wel even voordat al dit groen zichtbaar is.
 • Geveltuinen gemaakt, daar waar de stoep breed genoeg is.
 • Geen drempels of andere verhogingen aangelegd, in overleg met bewoners en andere partijen.
 • Meer ruimte voor fietsparkeren gemaakt.
 • Ondergrondse leidingen aangelegd: water, gas, kabels voor lichtmasten en riool.
 • Ondergrondse afvalcontainers in verband met het Het Nieuwe Inzamelen, waarbij we meer afval gescheiden ophalen.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
september/oktober 2022Evaluatie van de maatregelen
oktober-april 2022Aanvullende maatregelen
augustus-oktober 2021Onderzoeken naar aanvullende maatregelen en aanpassen ontwerp
september 2021Bewonersbijeenkomst over zorgen en wensen voor aanvullende maatregelen
september 2020 tot mei 2021Herinrichting van de straat
februari-augustus 2020Onderhoudswerkzaamheden Vitens en Stedin
februari 2020Definitief ontwerp klaar. Bekijk het definitief ontwerp
november 2019Reacties buurtbijeenkomst verwerkt
oktober 2019Buurtbijeenkomst over tweede schetsontwerp. Bekijk reacties buurtbijeenkomst (pdf, 182 kB).
juni-augustus 2019Verwerken opgehaalde reacties in IPvE/FO, uitwerken nieuw schetsontwerp.
Bekijk het IPvE (pdf, 4,2 MB)
Bekijk de reacties van de buurtbijeenkomst(pdf, 188 kB)
mei 2019Buurtbijeenkomst over het eerste schetsontwerp (IPvE/FO).
eind 2018 – mei 2019Concept-schetsontwerp (IPvE/FO) gemaakt
maart 2018Omwonenden hebben wensen en ideeën gedeeld  wensen met de gemeente over verbetering van de Oudwijkerdwarsstraat.

Hulp en contact Oudwijkerdwarsstraat

Verkeerskundige

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl

Wijkbureau Oost

oost@utrecht.nl