Verkeersprojecten Oudwijkerdwarsstraat: onderhoud en opnieuw inrichten

Fase project
In voorbereiding

Geplande uitvoering
Begin 2020

De Oudwijkerdwarsstraat is toe aan onderhoud. Het gaat om het stuk tussen de Burgemeester Reigerstraat en Homeruslaan. En we willen de straat aantrekkelijker en verkeersveiliger maken voor bewoners, met meer ruimte voor voetgangers en fietsers. 

Wat komt er?

  • nieuw wegdek in asfalt
  • de rijbaan wordt 6.50 meter, met aan beide kanten een smalle klinkerstrook
  • op sommige plekken wordt de rijbaan extra versmald, om gemotoriseerd verkeer af te remmen
  • geen plateaus of drempels
  • meer stroken met groen
  • vervangen riolering en leidingen van de openbare verlichting
  • Vitens vervangt de asbestcement leidingen en Stedin de gasleidingen

Meedenken

De Wijkraad Oost, bewonersvereniging de Goede Buur en een aantal bewoners hebben gevraagd om tegelijk met het onderhoud te kijken naar een andere inrichting van de straat met oog voor veiligheid voor fietsers, meer ruimte voor fiets(parkeren), groen en betere oversteekplekken. Op basis van deze wensen hebben we op 7 mei een eerste schetsontwerp (IPvE/FO) gepresenteerd aan de buurt. Alle reacties, suggesties en wensen hebben wij verzameld in een reactienota (pdf, 188 kB).

Daarna zijn we teruggegaan naar de tekentafel om van een schetsontwerp een ontwerp te maken. De suggesties van bewoners zijn hier waar mogelijk in verwerkt. Dit ontwerp is gepresenteerd aan de buurt op donderdag 3 oktober 2019. Op dit momemt bekijken we welke wensen we nog kunnen verwerken in het definitieve ontwerp. Het ontwerp wordt daarna vastgesteld door het college van B en W.

Ondergrondse containers

In het definitieve ontwerp zijn ook de voorlopige plekken van ondergrondse containers voor restafval aangegeven. We willen de plaatsing van deze containers zoveel mogelijk combineren met de herinrichting van de straat. Dat hebben we tijdens de eerste buurtbijeenkomst gemeld.
Bewoners ontvangen een aparte brief hierover. Er komt ook een aparte bijeenkomst om over de locaties van de containers mee te denken. De plekken die nu in het ontwerp voor de herinrichting staan, zijn dus nog niet definitief.

Wilt u op de hoogte blijven of meedenken?

Stuur dan een mail naar oudwijkerdwarsstraat@utrecht.nl.

Documenten

Planning
WanneerWat
Begin 2020Start werkzaamheden Vitens en Stedin
Begin 2020Start uitvoering

Wat is al gedaan?

WanneerWat
3 oktober 2019Buurtbijeenkomst ontwerp
Zomer 2019Opstellen ontwerp
voor zomer 2019Afmaken IPvE/FO met bijdrage bewonersavond
7 mei 2019Buurtbijeenkomt over concet IPvE/Fo. Wensen ophalen.
April, mei 2019Gesprek tussen gemeente, De Goede buur en een aantal ondernemers uit de straat over hun wensen voor verbetering van de straat.
Eind 2018 – mei 2019Concept schetsontwerp (IPvE/FO) gemaakt
2018 
  • Ophalen wensen en ideeën voor de herinrichting van bewonerscomité De Goede Buur en (een aantal) bewoners van de Oudwijkerdwarsstraat.
  • Wijkraad Oost stuurde een advies aan het college van B en W over het combineren van onderhoud met inrichting van de straat.
 

Hulp en contact Oudwijkerdwarsstraat

Uw mening