Verkeersprojecten Oudwijkerdwarsstraat: onderhoud en opnieuw inrichten

We hebben de Oudwijkerdwarsstraat opnieuw ingericht. Er zijn zorgen van bewoners over de verkeersveiligheid van de straat. Daarom hebben we verschillende verkeersveiligheidsonderzoeken gedaan. We nemen nu extra maatregelen.

Werkzaamheden door het weer uitgesteld

Door het regenachtige en koude weer moeten we de werkzaamheden helaas uitstellen. Als het weer droog en warmer is gaan we verder met de werkzaamheden.

Zorgen over verkeersveiligheid

Meerdere bewoners vinden dat er met de nieuwe inrichting een onveilige verkeerssituatie is ontstaan. We zijn in gesprek geweest met een aantal bewoners. Er zijn vooral zorgen over de snelheid van het autoverkeer. We nemen deze zorgen serieus.

Onderzoeken

Een extern bureau heeft onderzoek gedaan naar de nieuwe inrichting. Hier kwam uit dat de oude inrichting beter werkte dan de nieuwe inrichting voor het verminderen van de snelheid van autoverkeer. De zorgen over de herinrichting van de bewoners zijn daarmee bevestigd. Met de aanvullende maatregelen maken we de situatie juist veiliger dan de oude situatie. De straat krijgt een veiligere en betere 30 km/u inrichting.

Lees het adviesrapport Movares over de effecten van de herinrichting op trillingen, geluid en klimaat(pdf, 68 kB)

Dit is een samenvatting. Wilt u het hele rapport lezen? Stuur dan een e-mail dan naar oudwijkerdwarsstraat@utrecht.nl.

Wat gaan we doen?

We nemen nog extra maatregelen in de straat. We hebben alle wensen van bewoners goed bekeken. Deze aanpassingen doen we op basis van die wensen, onderzoeken en mogelijkheden binnen het ontwerp:

 • Zebrapad ter hoogte van de Beukstraat.   
 • We plaatsen een fietsenrek op de plek van de fietstrommel ter hoogte van de Beukstraat. De fietstrommel verplaatsen we naar de overkant van de straat.
 • Aan het begin van de straat komt aan beide zijden een 30 km/uur teken op de rijbaan.
 • Aan het begin van de straat komt aan beide zijden een wegversmalling. In het midden van de straat een dubbele wegversmalling. We laten met een puntstuk in het straatwerk zien dat de versmallingen eraan komt.
 • Op 2 plekken maken we stippen op de rijbaan zodat automobilisten minder hard gaan rijden.
 • Er komt extra ruimte voor de bus in de bocht van de Burgemeester Reigerstraat naar de Oudwijkerdwarsstraat. Ook wordt de bocht scherper voor automobilisten. Dit doen we door een patroon te maken in het asfalt.
 • Er komt meer groen op kruising Oudwijkerdwarsstraat met de Homeruslaan.
 • We passen de oprit aan voor betere bereikbaarheid van de sportschool en de fietsenstalling in hun gebouw. Het meest rechtse fietsenrek verwijderen we en de andere vervangen we voor fietsnietjes. Hiermee voorkomen we ook dat mensen op de stoep gaan rijden om de sportschool te bereiken.

Bereikbaarheid

Tijdens het begin van de werkzaamheden is er een verkeersregelaar die het verkeer begeleidt. We zorgen dat verkeer in de straat door kan rijden, langs de werkzaamheden. Op deze manier blijft de straat bereikbaar.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
22 november - 30 novemberWerkzaamheden Oudewijkerdwarsstraat (straat blijft bereikbaar voor verkeer)

Wat is er al nieuw?

 • Nieuw wegdek van zwart asfalt.
 • 5,50 meter brede rijbaan voor al het verkeer. Op 4 plaatsen hebben we de rijbaan nog breder gemaakt met een klinkerstrook.
 • Nieuwe riolering en de leidingen van de openbare verlichting.
 • Meer groen: grotere vakken rond de bomen en op een aantal plekken meer groenvakken naast de rijbaan. Het duurt nog wel even voordat al dit groen zichtbaar is.
 • Geveltuinen, daar waar de stoep breed genoeg is.
 • Geen drempels of andere verhogingen.
 • Meer ruimte voor fietsparkeren.
 • Ondergrondse leidingen: water, gas, kabels voor lichtmasten en riool.
 • Ondergrondse afvalcontainers in verband met het Het Nieuwe Inzamelen, waarbij we meer afval gescheiden ophalen. Het onderhoud aan de leidingen combineren we met het plaatsen van de ondergrondse containers.

Wat is er al gedaan?

Overzicht wat er al gedaan is

WanneerWat
augustus-oktober 2021Onderzoeken en aanpassen ontwerp
september 2021  Bewonersbijeenkomst over zorgen en wensen voor aanvullende maatregelen
februari-augustus 2020onderhoudswerkzaamheden Vitens en Stedin
februari 2020Definitief ontwerp klaar
november 2019Reacties buurtbijeenkomst verwerkt
oktober 2019

Buurtbijeenkomst over tweede schetsontwerp 

Bekijk de reacties van de buurtbijeenkomst  (pdf, 182 kB)

juni-augustus 2019

Verwerken opgehaalde reacties in IPvE/FO, uitwerken nieuw schetsontwerp

Bekijk het IPvE (pdf, 4,2 MB)

Bekijk de reacties van de buurtbijeenkomst (pdf, 188 kB)

mei 2019Buurtbijeenkomst over het eerste schetsontwerp (IPvE/FO).  De gemeente ook  heeft nogmaals met De Goede buur en een aantal ondernemers uit de straat gesproken over hun wensen voor verbetering van de straat.
eind 2018 – mei 2019Concept-schetsontwerp (IPvE/FO) gemaakt
maart 2018Omwonenden hebben via buurtvereniging de Goede Buur hun wensen en ideeën gedeeld met de gemeente (wijkbureau Oost) over wat er aan de straat verbeterd kan worden.

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven of meedenken? Neem dan contact met ons op via oudwijkerdwarsstraat@utrecht.nl.

Hulp en contact Oudwijkerdwarsstraat