Verkeersprojecten Werkzaamheden Oudwijkerdwarsstraat

We werken tot juni 2021 aan de Oudwijkerdwarsstraat. Lees meer over de werkzaamheden en de bereikbaarheid.

Wat gaan we doen?

In de laatste periode zijn er onder andere herstel- en asfalteringswerkzaamheden in de Oudwijkerdwarsstraat. In de Burgermeester Reigerstraat vervangen we vanaf half mei de warmteleidingen. Het werk in de Oudwijkerdwarsstraat moet daarom eerder klaar zijn, zodat hier een omleiding kan zijn op het moment dat er in de Burgemeester Reigerstraat werkzaamheden zijn . We werken dus sneller. Daardoor zullen wel meer bewoners tegelijkertijd meer overlast hebben. Halverwege mei krijgt u hier een nieuwe straat voor terug.

Tussen kruising Bolstraat-Eikstraat

Start en klaar: 6 april 

Het gedeelte tussen de Bolstraat en de Eikstraat krijgt een tweede asfaltlaag.

Tussen kruising Bloemstraat-Baanstraat

Start: 15 maart - klaar: 12 mei

Deze werkzaamheden zijn tegelijk met de werkzaamheden tussen de kruising Bolstraat en de Bloemstraat. We vervangen het riool en leggen de eerste asfaltlagen en trottoirs aan. De invulling van de groenvakken is in april, in het plantseizoen.

Tussen kruising Baanstraat-Eikstraat

Start en klaar: 3 mei

Vooruitlopend op de laatste asfaltwerkzaamheden aan de Oudwijkerdwarsstraat herstellen we de goten en inritten. De Oudwijkerdwarsstraat is in deze fase van de Baanstraat tot de Eikstraat afgesloten voor verkeer.

Tussen kruising Eikstraat en Homeruslaan

Start: 4/5 mei – klaar: 7 mei

Aansluitend starten wij op 4 of 5 mei vanaf de kruising Eikstraat tot en met de Homeruslaan (open voor verkeer). De werkzaamheden vinden per rijstrook plaats, waardoor de andere rijstrook toegankelijk blijft voor verkeer. Deze werkzaamheden lopen tot en met vrijdag 7 mei.

Let op

Tijdens de werkzaamheden van 3 mei tot en met 14 mei kunt u uw auto niet parkeren in de Oudwijkerdwarsstraat. Staan ze hier wel geparkeerd, dan worden ze weggesleept. De parkeervergunninghouders met een geldige vergunning kunnen in Oudwijk-Noord parkeren.

Gehele Oudwijkerdwarsstraat

Start: 10 mei - klaar: 11 mei

Op maandag 10 mei starten we met asfalteren van de Oudwijkerdwarsstraat. Van 7.00 uur tot 12.00 uur beginnen we met de onderlaag en de tussenlaag vanaf de Bloemstraat tot de Burgemeester Reigersstraat. Tussen de Wagendwarsstraat en de Baanstraat brengen we tijdelijk asfalt aan. Dit stukje Oudwijkerdwarsstraat krijgt een definitieve inrichting tijdens de herinrichting van de Burgermeester Reigerstraat.

Van 12.00 uur tot 17.00 uur brengen we vervolgens de kleeflaag aan vanaf Burgemeester Reigersstraat tot de Eikstraat (kruising Eikstraat blijft open) en na de kruising Eikstraat tot de Homeruslaan. Tijdens de werkzaamheden zetten we deze dag op elke hoek en bij elke zijstraat verkeersregelaars in. Dit doen we om de doorgang van verkeer uit de zijstraten naar de Oudwijkerdwarsstraat te voorkomen.

Op dinsdag 11 mei van 7.00 uur tot 17.00 uur brengen we de deklaag aan op de gehele Oudwijkerdwarsstraat. Deze straat is dan niet toegankelijk voor verkeer. Tijdens de werkzaamheden zetten we deze dag op elke hoek en bij elke zijstraat verkeersregelaars in. Dit doen we om de doorgang van verkeer uit de zijstraten naar de Oudwijkerdwarsstraat te voorkomen. Bij de kruising van de Eikstraat leidt de verkeersregelaar het verkeer om via:

Eikstraat – Bloesemstraat – Bolstraat – Wagenstraat – Burg. Reigerstraat.

Afrondende werkzaamheden

Op woensdag 12 mei brengen we in de gehele Oudwijkerdwarsstraat nieuwe putafdekkingen aan. We zetten verkeersregelaars in bij de werkzaamheden.

Op donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei voeren we afrondende opruimings- en herstelwerkzaamheden uit.

De Oudwijkerdwarsstraat kan op 15 mei weer open voor verkeer. De planning is wel afhankelijk van het weer. Als het weer tegenzit, kunnen we iets uitlopen.

Bereikbaarheid en overlast

De aannemer (Pauw Dodewaard) werkt van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 19.00 uur.

  • We sluiten de weg af voor gemotoriseerd verkeer. Doorgaande fietsers, auto’s, bevoorradingsverkeer en openbaar vervoer leiden we om met borden. De bevoorrading van bedrijven kan vanaf het einde van het werkvak. Het laatste stukje moeten ze lopen.
  • Voetgangers kunnen altijd langs het werk lopen zodat de woningen, winkels en voorzieningen in de straat bereikbaar blijven. Woningen, winkels zorgvoorzieningen en het buurthuis blijven bereikbaar via looppaden. Fietsers moeten hier afstappen.

Autoparkeren

In de Oudwijkerdwarsstraat zijn vanaf 3 mei alle parkeervakken afgesloten met verkeersborden. Let op: Tijdens de werkzaamheden van 3 mei tot en met 14 mei kunt u uw auto niet parkeren in de Oudwijkerdwarsstraat. Staan ze hier wel geparkeerd, dan worden ze weggesleept.

In een aantal zijstraten zijn een aantal parkeerplaatsen afgesloten met verkeersverboden. Deze kunt u wel tijdens de werkzaamheden gebruiken om te keren en makkelijk de wijk in en uit te komen. De parkeervergunninghouders met een geldige vergunning kunnen in Oudwijk-Noord parkeren.

Fietsparkeren

De tijdelijke fietsenstallingen in de zijstraten blijven bestaan. Als het straatwerk tussen de Bolstraat en de Bloemstraat klaar is, plaatsen we definitieve fietsrekken.

Openbaar vervoer

Lijn 8 rijdt sinds begin maart een andere route. Dit komt door de werkzaamheden in de Nachtegaalstraat en de Oudwijkerdwarsstraat. Bij de Homeruslaan (en omgeving) is de andere route te smal om met gewone bussen in beide richtingen te rijden. Vervoerder U-OV heeft daarom een (kleine) pendelbus ingezet, zodat reizigers ook vervoer hebben tussen Homeruslaan, Oosterstraat, Maliebaan en Oorsprongpark/Snellenlaan.

Provincie, U-OV en gemeente hebben naar een andere oplossing gezocht. Lijn 8 gaat voortaan een rondje in eenrichting doen door wijk Oost in Utrecht. Door deze aangepaste route kan de pendelbus komen te vervallen.

Houdt u hiervoor de website van U-OV in de gaten.

Hinder

De werkzaamheden hebben invloed op de leefbaarheid in uw wijk. U kunt overlast ervaren door de werkzaamheden. Denk aan geluidsoverlast, toename van parkeerdruk en bouwverkeer. We proberen de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Afval

Alleen voor de bewoners tussen de Bloemstraat en de Baanstraat verandert de afvalplek. Zij kunnen hun afval vanaf 15 maart op de kruising met de Baanstraat aanbieden.

Andere werkzaamheden in uw buurt

De komende periode zijn er veel werkzaamheden in deze buurt. Dit is nodig om de Nachtegaal- en Burgemeester Reigerstraat, het Malieblad en de Oudwijkerdwarsstraat opnieuw in te richten. Om zo meer ruimte voor fietsers en voetgangers en meer groen te maken. Al deze werkzaamheden proberen we zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Informatie over deze projecten kunt u terugvinden op www.utrecht.nl/verkeersprojecten.

Hulp en contact Oudwijkerdwarsstraat