Verkeersprojecten Overvecht Stationsgebied, opnieuw inrichten

Het station van Overvecht willen we beter bereikbaar maken voor voetgangers en fietsers.

Wat komt er?

Bij het station Overvecht zijn aan beide zijden extra fietsparkeerplekken nodig. Op stationsplein aan de Overvechtzijde zijn al 150 extra rekken geplaatst. Aan de Tuindorpzijde van het station krijgt de gemeente regelmatig klachten over te weinig rekken of verkeerd gestalde fietsen. Door ProRail zijn in 2016 tellingen en schattingen (pdf, 718 kB) gedaan. Ook hebben we een enquête (pdf, 1,1 MB) gehouden onder de fietsers die stallen bij het station, om te kijken uit welke buurten of wijken zij kwamen.

442 extra fietsparkeerplekken Tuindorpzijde

Eind 2019 komen er 442 fietsparkeerplekken bij aan de Albrecht Thaerlaan, de Tuindorpzijde van het station. De rekken komen tussen het spoor en de Albrecht Thaerlaan en krijgen 2 lagen. Na de uitbreiding staan er straks zo'n 1.000 rekken aan de Tuindorpzijde. De werkzaamheden starten eind 2019. We verwachten dat de uitbreiding van de stalling uiterlijk in juni 2020 klaar is.

Leibomen planten

De bestaande haag langs de Albrecht Thaerlaan blijft. We planten een rij leibomen langs de haag. Dit versterkt het groene karakter van de straat. Ook zijn de fietsenrekken vanuit de woningen en vanaf de straat dan minder zichtbaar. Bewoners van de Albrecht Thaerlaan die direct uitkijken op het station, hebben in 2018 hun voorkeur kunnen uitspreken voor het soort leiboom dat geplant gaat worden. Er was keuze uit 4 soorten bomen (pdf, 760 kB). De haagbeuk heeft de meeste stemmen gekregen. We planten daarom 45 haagbeuken.

Bomen vellen

Om de uitbreiding mogelijk te maken, worden 16 bomen (prunussen) die nu tussen de rekken staan weggehaald. De vergunning om de bomen te vellen is aangevraagd. De aanvraag staat gepubliceerd op www.overheid.nl (ga direct naar Gemeenteblad en zoek op uw straatnaam). U kunt hiertegen een zienswijze indienen door een e-mail te sturen naar vooroverleg@utrecht.nl

Reactienota en ontwerp

Alle opmerkingen, vragen en antwoorden op het ontwerpvoorstel dat in september 2017 is gepresenteerd, staan in een zogenoemde reactienota.

Bekijk de reactienota (pdf, 1,6 MB)

Bekijk het Ontwerp voor de uitbreiding van de stalling (pdf, 2,3 MB)

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

stationsgebiedovervecht@utrecht.nl