Verkeersprojecten Werkzaamheden fietsroute Overvecht-Utrecht Science Park

Een groot deel van de route Overvecht tot Utrecht Science Park wordt een fietsstraat.

 • Er komt rood asfalt
 • De fietser heeft hier voorrang, de auto is te gast
 • Er geldt straks een maximale snelheid van 30 kilometer per uur

Op andere delen van de route doen we het volgende:

 • we verbeteren het asfalt
 • we verbreden of verplaatsen het fietspad
 • we zorgen dat verkeerslichten slimmer afgesteld worden (voorrang geven aan de grootste groep verkeer op dat moment)

Werkzaamheden per straat

Kruising Kardinaal de Jong weg - Mr. Tripkade

Wij maken voor fietsers de oversteek van de Kardinaal de Jongweg aan beide kanten in 2 richtingen.

Adriaen Beyerkade 

Deze straat wordt een fietsstraat.

Daarnaast doen we het volgende:

 • Parkeerplaatsen krijgen een in/uitstapstrook.
 • Extra fietsparkeerplaatsen en meer groen aanleggen.
 • Verbeteren fietsoversteek van de Kardinaal de Jongweg naar de Mr Tripkade.

Bekijk het ontwerp (pdf, 645 kB)

Omleiding

Tijdens de werkzaamheden worden fietsers omgeleid over de Antonius Matthaeuslaan en de Mr Sickeszlaan.

Bekijk de omleidingsroute op kaart (pdf, 145 kB)

Planning werkzaamheden: Vanaf 19 maart tot en met 8 juni 2018.


Pieter Nieuwlandstraat

De Pieter Nieuwlandstraat verandert rond het Shell tankstation in een fietsstraat. Deze fietsstraat sluit via een fietspad in de groenstrook direct aan op het fietspad langs de Kardinaal de Jongweg. Dit verandert er:

 • De klinkers van de weg achter de Shell vervangen we door rood asfalt.*
 • Er komen 5 parkeerplaatsen bij en alle parkeerplaatsen worden opnieuw ingericht. Het deel haaksparkeren (schuin parkeren) ligt apart van de fietsstraat en er komt groen omheen.
 • Er komen meer fietsenrekken.
 • De rijbaan van de Pieter Nieuwland wordt smaller en er komt een drempel.
 • Bestaande groenvakken worden groter en we planten extra bomen en planten.

* Eerder is voorgesteld om klinkers aan te leggen op het deel vanaf de Kardinaal de Jongweg tot de bocht van de Pieter Nieuwlandstraat. Uit nader onderzoek blijkt dat dit tot een te grote geluidstoename zal leiden. Hierom blijft het asfalt liggen.

Omleiding

De Pieter Nieuwlandstraat is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Fietsers kunnen net als voetgangers langs het werk over vlonders, met de fiets aan de hand. Fietsers kunnen ook een andere route kiezen. Bekijk hiervoor de adviesroute op de kaart. Het tankstation blijft bereikbaar tijdens het werk, alleen vanaf de Kardinaal de Jongweg.

Bekijk de omleidingsroutes op de kaart (pdf, 5,1 MB)

Planning en ontwerp

Het ontwerp hebben we aangepast naar aanleiding van reacties van omwonenden.

Planning werkzaamheden Pieter Nieuwlandstraat: vanaf 15 januari tot ongeveer half maart 2018

Bekijk het ontwerp van de Pieter Nieuwlandstraat (pdf, 605 kB)


Van Esveldstraat

Ook de Van Esveldstraat wordt een fietsstraat. Deze fietsstraat sluit aan op het bestaande fietspad langs Nieuw Bleyenburg (appartementengebouw 55+).

Planning en ontwerp

Het ontwerp hebben we aangepast naar aanleiding van reacties van omwonenden.

Planning werkzaamheden Van Esveldstraat

De werkzaamheden waren in mei al gestart, toen bleek dat de hoofdwaterleiding onder de Van Esveldstraat lekt. De hele leiding moet vervangen worden. De stoepen van de nieuwe fietsstraat worden wel alvast aangelegd. Vanaf 1 juni ligt er tijdelijke bestrating op de weg en kan verkeer er weer overheen. Rond oktober gaat Vitens de waterleiding vervangen. Als het werk aan de waterleiding klaar is, wordt de fietsstraat afgemaakt.
Bekijk het ontwerp van de Van Esveldstraat (pdf, 10,6 MB)


Huizingalaan

Werkzaamheden Huizingalaan (15 augustus tot en met eind oktober 2018)
Aan de Huizingalaan wordt gewerkt aan de doorfietsroute  vanaf de Oortlaan tot aan de Van Ginnekenlaan. Het werkvak wordt helemaal afgezet en er is geen verkeer mogelijk.

Omleiding

Fietsers worden omgeleid via de Admiraal van Gentstraat
Overig verkeer wordt omgeleid via de Van Ginnekenlaan, Zeemanlaan, Oortlaan.

Bekijk de omleidingsroute op de kaart (pdf, 1,2 MB)

Afval aanbieden

Bewoners die wonen aan het werkvak in de Huizingalaan kunnen hun afval aanbieden in de Van Ginnekenlaan, Zeemanlaan, De Sitterlaan of de Oortlaan.

Parkeren

 • Bewoners die hun auto op eigen terrein parkeren kunnen binnen dit werkvak tijdens de werkzaamheden niet parkeren. Zij kunnen hun auto parkeren in het rayon.  Daarvoor kan een parkeervergunning worden aangevraagd op www.utrecht.nl/parkeren onder Parkeren bewoner. Om in aanmerking te komen voor een parkeervergunning gelden de normale voorwaarden. Zo moet bijvoorbeeld de eigenaar van de auto ingeschreven staan zijn op het adres en kan per adres maximaal 2 vergunningen worden aangevraagd.  De kosten voor de tijdelijke vergunning worden, zolang de werkzaamheden dit nodig maken, door het project vergoed. Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen kunnen bewoners zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar overvechtusp@utrecht.nl
 • Bewoners die hun auto niet op het eigen terrein parkeren en in het bezit zijn van een vergunning verzoeken wij ook de auto elders te parkeren in het rayon.

Vragen?

De projectleider is bereikbaar via telefoon 14 030 of overvechtusp@utrecht.nl.

Wat gaat er gebeuren?

Deze straat wordt een fietsstraat. Het ontwerp is toegelicht op 2 inloopbijeenkomsten en er is uitgelegd dat door de aanleg van de fietsstraat niet meer mag worden geparkeerd aan de noordzijde van de Huizingalaan. Door de reacties die we op het aangepaste ontwerp kregen, hebben we deze nog aangepast.

Bekijk het ontwerp (pdf, 9 MB)

27 november 2017 is het werk gestart. We hebben het werk helaas na 2 weken stil moeten leggen. Energieleverancier Stedin heeft een gaslek ontdekt tijdens het werk. Daarom moesten zij de hele gasleiding vervangen. Stedin heeft het eerste deel van de gasleiding klaar. Nu kan het werk aan de fietsstraat starten.

Planning werkzaamheden gasleiding door Stedin: vanaf maart 2018
Planning werkzaamheden fietsstraat: vanaf half mei – december 2018

Omleidingsroute fase 1: 28 mei - half juli (pdf, 1MB)

We starten met de noordkant (kant waar de scholen liggen) van de Huizingalaan, van de Ariënslaan tot en met de Oortlaan.
Daarna, tot begin september, gaan we met de andere helft (kant van de huizen) aan de slag. Op deze manier blijft de straat altijd in één richting bereikbaar voor verkeer.


Karel Doormanlaan

Deze straat is ingericht als fietsstraat. Ook hebben we het volgende gedaan:

 • de kruising met het fietspad op de Biltstraat verbeterd
 • extra aandacht gegeven aan de parkeersituatie (op verzoek van bewoners)
 • extra fietsenrekken in de straat geplaatst
 • betere straatverlichting bij de parkeervakken aan de Ariënslaan geplaatst
 • de wateroverlast in de wijk aangepakt (op verzoek van bewoners)

De straat is zo aangelegd dat het water naar de groenstrook stroomt. Het water komt dan terecht in een zogenoemde wadi (droge sloot) achter de huidige parkeervakken en zakt weer snel de grond in.

Bekijk het ontwerp (zonder wadi) (pdf, 4 MB)


Hulp en contact Utrecht Science Park

Telefoon

14 030 

E-mail

overvechtusp@utrecht.nl