Verkeersprojecten Werkzaamheden fietsroute Overvecht-Utrecht Science Park

Een groot deel van de route Overvecht tot Utrecht Science Park wordt een fietsstraat.

 • Er komt rood asfalt
 • De fietser heeft hier voorrang, de auto is te gast
 • Er geldt straks een maximale snelheid van 30 kilometer per uur

Op andere delen van de route doen we het volgende:

 • we verbeteren het asfalt
 • we verbreden of verplaatsen het fietspad
 • we zorgen dat verkeerslichten slimmer afgesteld worden (voorrang geven aan de grootste groep verkeer op dat moment)

Werkzaamheden per straat

Kruising Kardinaal de Jong weg - Mr. Tripkade

Wij maken voor fietsers de oversteek van de Kardinaal de Jongweg aan beide kanten in 2 richtingen.

Adriaen Beyerkade 

Deze straat is ingericht als een fietsstraat.

Daarnaast hebben we het volgende gedaan:

 • parkeerplaatsen hebben een in/uitstapstrook
 • er zijn extra fietsparkeerplaatsen en er is meer groen
 • de fietsoversteek van de Kardinaal de Jongweg naar de Mr Tripkade is verbeterd

Bekijk het ontwerp (pdf, 645 kB)


Pieter Nieuwlandstraat

De Pieter Nieuwlandstraat is rond het Shell tankstation veranderd in een fietsstraat. Deze fietsstraat sluit via een fietspad in de groenstrook direct aan op het fietspad langs de Kardinaal de Jongweg. Dit is aangepast:

 • De klinkers van de weg achter de Shell zijn vervangen door rood asfalt.
 • Er zijn 5 parkeerplaatsen bijgekomen en alle parkeerplaatsen zijn opnieuw ingericht. Het deel haaksparkeren (schuin parkeren) ligt apart van de fietsstraat en er is nu groen omheen.
 • Er zijn meer fietsenrekken.
 • De rijbaan van de Pieter Nieuwland is smaller en er is een drempel.
 • Bestaande groenvakken zijn groter geworden en we hebben extra bomen geplant.

Ontwerp

Het ontwerp hebben we aangepast naar aanleiding van reacties van omwonenden.

Bekijk het ontwerp van de Pieter Nieuwlandstraat (pdf, 605 kB)


Van Esveldstraat

Ook de Van Esveldstraat wordt een fietsstraat. Deze fietsstraat sluit aan op het bestaande fietspad langs Nieuw Bleyenburg (appartementengebouw 55+).

Planning en ontwerp

Het ontwerp hebben we aangepast naar aanleiding van reacties van omwonenden.

Planning werkzaamheden Van Esveldstraat

De werkzaamheden waren in mei al gestart, toen bleek dat de hoofdwaterleiding onder de Van Esveldstraat lekt. De hele leiding moet vervangen worden. De stoepen van de nieuwe fietsstraat worden wel alvast aangelegd. Vanaf 1 juni ligt er tijdelijke bestrating op de weg en kan verkeer er weer overheen. Rond oktober gaat Vitens de waterleiding vervangen. Als het werk aan de waterleiding klaar is, wordt de fietsstraat afgemaakt. Dit duurt tot begin november 2018.
Bekijk het ontwerp van de Van Esveldstraat (pdf, 10,6 MB)


Huizingalaan

Werkzaamheden Huizingalaan (15 augustus tot en met eind oktober 2018)
Aan de Huizingalaan wordt gewerkt aan de doorfietsroute vanaf de Oortlaan tot aan de Jan van Galenstraat. Het werkvak wordt helemaal afgezet. Er is geen verkeer mogelijk.

Omleiding

Fietsers worden omgeleid via de Admiraal van Gentstraat.
Overig verkeer wordt omgeleid via de Kardinaal de Jongweg, de Sartreweg en de Pompelaan.

Bekijk de omleidingsroute op de kaart (pdf, 426 kB)

Afval aanbieden

Bewoners die wonen aan het werkvak in de Huizingalaan kunnen hun afval aanbieden in de Van Ginnekenlaan, Zeemanlaan, De Sitterlaan of de Oortlaan.

Parkeren

 • Bewoners die hun auto op eigen terrein parkeren kunnen binnen dit werkvak tijdens de werkzaamheden niet parkeren. Zij kunnen hun auto parkeren in het rayon. Daarvoor kan een parkeervergunning worden aangevraagd op www.utrecht.nl/parkeren onder Parkeren bewoner. Om in aanmerking te komen voor een parkeervergunning gelden de normale voorwaarden. Zo moet bijvoorbeeld de eigenaar van de auto ingeschreven staan zijn op het adres en kan per adres maximaal 2 vergunningen worden aangevraagd. De kosten voor de tijdelijke vergunning worden, zolang de werkzaamheden dit nodig maken, door het project vergoed. Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen kunnen bewoners zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar overvechtusp@utrecht.nl
 • Bewoners die hun auto niet op het eigen terrein parkeren en in het bezit zijn van een vergunning verzoeken wij ook de auto elders te parkeren in het rayon.

Vragen?

De projectleider is bereikbaar via telefoon 14 030 of overvechtusp@utrecht.nl.

Wat gaat er gebeuren?

Deze straat wordt een fietsstraat. Het ontwerp is toegelicht op 2 inloopbijeenkomsten en er is uitgelegd dat door de aanleg van de fietsstraat niet meer mag worden geparkeerd aan de noordzijde van de Huizingalaan. Door de reacties die we op het aangepaste ontwerp kregen, hebben we deze nog aangepast.

Bekijk het ontwerp (pdf, 9 MB)


Karel Doormanlaan

Deze straat is ingericht als fietsstraat. Ook hebben we het volgende gedaan:

 • de kruising met het fietspad op de Biltstraat verbeterd
 • extra aandacht gegeven aan de parkeersituatie (op verzoek van bewoners)
 • extra fietsenrekken in de straat geplaatst
 • betere straatverlichting bij de parkeervakken aan de Ariënslaan geplaatst
 • de wateroverlast in de wijk aangepakt (op verzoek van bewoners)

De straat is zo aangelegd dat het water naar de groenstrook stroomt. Het water komt dan terecht in een zogenoemde wadi (droge sloot) achter de huidige parkeervakken en zakt weer snel de grond in.

Bekijk het ontwerp (zonder wadi) (pdf, 4 MB)


Hulp en contact Utrecht Science Park

Telefoon

14 030 

E-mail

overvechtusp@utrecht.nl