Verkeersprojecten Prinses Irenelaan en Pionstraat: verbeteren verkeersveiligheid

Fase project
In voorbereiding

Afgerond
Eind 2019

We willen in 2019 de Prinses Irenelaan en Pionstraat verkeersveiliger maken. Een verbetering van de weg is nodig omdat het veilig oversteken van de weg op een aantal plaatsen lastig is. Dit komt mede doordat auto’s in deze straten soms erg hard rijden.

Wat gaan we doen en waarom?

Wij willen de verkeersveiligheid in deze straten verbeteren. Begin april heeft de gemeente een voorstel voor een 30 km inrichting met bewoners besproken. Naar aanleiding van de reacties op de bijeenkomst is het ontwerp op een aantal punten aangepast.

Hoe ziet het ontwerp er uit?

 • Invoeren snelheid 30 kilometer per uur
 • Rijbaan van 6-6,50 m breed tussen Huis te Zuylenlaan en Zwanenvechtlaan en 5,50 m breed tussen de Zwanenvechtlaan en de Stauntonlaan.
 • Brede fietsstroken van rood asfalt. Zo hebben fietsers een duidelijke plek op de weg.
 • Drempels ongeveer elke 100 meter om autoverkeer af te remmen (in de buurt van de oversteeklocaties).

Bekijk het voorlopig ontwerp (pdf, 1,4 MB)

Bekijk het rapport bij het ontwerp (pdf, 5,9 MB)

Bekijk de reactienota van het ontwerp (pdf, 223 kB)

Aanleg brug

Op 25 februari is aannemersbedrijf van den Heuvel gestart met het verleggen van een warmte- en gasleiding langs de Prinses Irenelaan. Het verleggen van deze leidingen duurt langer en heeft meer hinder veroorzaakt dan gedacht. Omwonenden hebben hierover een brief gekregen. Het verleggen van deze leidingen is nodig voor de bouw van de brug.

Aangepaste punten in het ontwerp

 • Aansluiting van het fietspad op de rijbaan in het stuk tussen de Muinck Keizerlaan en Huis te Zuylenlaan is veiliger gemaakt.
 • Op verzoek van de omgeving wordt de 30 km-zone verlengd tot de rotonde van de J.M. de Muinck Keizerlaan.
 • De bushalte Niftarlakeplantsoen wordt zoveel mogelijk verschoven naar de huidige locatie. Hiermee wordt de groenstructuur van het park verbeterd en de afstand tussen de halte en woningen vergroot.
 • Om de bereikbaarheid voor de bus en nood- en hulpdiensten te garanderen zijn verschillende aanpassingen gedaan. Hiermee is er een balans gevonden tussen een passende inrichting van 30 km/uur en de bereikbaarheid van de bus en nood- en hulpdiensten.
 • Vanaf het Niftarlakeplantsoen blijft er een aansluiting voor auto’s op de Prinses Irenelaan.
 • Draaicirkel voor vrachtauto’s op het kruispunt met de Zwanenvechtlaan is vergroot
 • Bewoners vonden een vrij liggend fietspad en een fietsstrook op de rijbaan verwarrend. Berekeningen laten zien dat door de invoering van 30 kilometer per uur de hoeveelheid verkeer met 20–50% afneemt. Om die reden wordt het vrij liggende fietspad omgezet naar een voetpad. Voor fietsers komt er een brede fietsstrook van rood asfalt op de rijbaan.
 • Op verzoek van bewoners worden de 10 autoparkeervakken in de binnenbocht van de Prinses Irenelaan opgeheven. Hierdoor hebben overstekende voetgangers vanuit het Niftarlakeplantsoen beter zicht. De maatregel draagt ook bij aan het groener maken van de parkzone en staat als wens in de inrichtingsvisie Niftarlakepark. Auto’s die hier geparkeerd staan kunnen terecht in het parkeervak van het Vechtplantsoen. In een parkeerdrukmeting is aangetoond dat hier voldoende plek is.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
Wanneerwat
voorjaar 2019afronden ontwerp en besluitvorming
najaar 2019verkeersbesluiten
eind 2019start werkzaamheden
begin 2020werkzaamheden klaar

Wat ging er vooraf

 • 25 september-22 oktober 2018: bewoners konden het plan inzien en erop reageren
 • 4 oktober 2018: inloopavond over aangepast ontwerp
 • 4 april 2018: bewonersavond. Bewoners reageerden enthousiast op het voorstel om de snelheid terug te brengen naar 30 kilometer per uur. Bekijk het verslag (pdf, 252 kB). Bekijk het verslag van de groepsgesprekken (pdf, 319 kB).

Hulp en contact

Telefoon

14 030

e-mail

irene-pion@utrecht.nl

Uw mening