Verkeersprojecten Prinses Irenelaan en Pionstraat: verbeteren verkeersveiligheid

Fase project
Uitvoering

Afgerond
Voorjaar 2020

De Prinses Irenelaan – Pionstraat is op 2 maart weer opengegaan voor het verkeer. De weg is verkeersveiliger gemaakt.

Wat hebben we gedaan?

 • invoeren snelheid 30 kilometer per uur
 • randen van de weg aangepast in de Zwanenvechtlaan en de Adriaan van Bergenstraat - eind 2019
 • verharding (die ook het water laat afvloeien) op de parkeerplaatsen aangebracht
 • weg tussen de Zwanenvechtlaan en de J.M. de Muinck Keizerlaan aangepakt - begin 2020
 • bouwwerkzaamheden aan de brug bij het Niftarlakepark en aanleg weg - februari 2020
 • tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers verwijderd, weg open voor al het verkeer - begin maart 2020
 • laatste laag asfalt aangebracht op Prinses Irenelaan - april 2020
 • nieuwe laag verharding aangebracht op voormalige fietspad

Bewoners zijn blij met de weg en de brug, een aantal bewoners blijft zich inzetten voor terugkeer van de bus in hun wijk. Hierover hebben zij in april een gesprek met de provincie.

Wat hebben we gedaan?

Overzicht wat we al gedaan hebben
Wanneerwat
15 juni

verwijderen fietsenrekken hoek Irenelaan/Daelwijcklaan. De fietsen die er dan nog aan bevestigd zijn, gaan naar het Fietspunt, Koningin Wilhelminalaan 2

voor de zomerevaluatie maatregelen, zoals gebruik onverplicht fietspad en gereden snelheid

Waarom hebben we het gedaan

Om de verkeersveiligheid in deze straten te verbeteren heeft de gemeente in april en oktober 2018 een voorstel voor een 30 km-inrichting met bewoners besproken. Naar aanleiding van reacties op de bijeenkomsten is het ontwerp op een aantal punten aangepast. In juli 2019 is het ontwerp definitief gemaakt.

 • Aansluiting van het fietspad op de rijbaan in het stuk tussen de Muinck Keizerlaan en Huis te Zuylenlaan is veiliger gemaakt.
 • Op verzoek van de omgeving wordt de 30 km-zone verlengd tot de rotonde van de J.M. de Muinck Keizerlaan.
 • De bushalte Niftarlakeplantsoen wordt zoveel mogelijk verschoven naar de huidige locatie. Hiermee wordt de groenstructuur van het park verbeterd en de afstand tussen de halte en woningen vergroot.
 • Om de bereikbaarheid voor de bus en nood- en hulpdiensten te garanderen zijn verschillende aanpassingen gedaan. Hiermee is er een balans gevonden tussen een passende inrichting van 30 km/uur en de bereikbaarheid van de bus en nood- en hulpdiensten.
 • Vanaf het Niftarlakeplantsoen blijft er een aansluiting voor auto’s op de Prinses Irenelaan.
 • Draaicirkel voor vrachtauto’s op het kruispunt met de Zwanenvechtlaan is vergroot
 • Bewoners vonden een vrij liggend fietspad en een fietsstrook op de rijbaan verwarrend. Berekeningen laten zien dat door de invoering van 30 kilometer per uur de hoeveelheid verkeer met 20–50% afneemt. Om die reden wordt het vrij liggende fietspad omgezet naar een voetpad. Voor fietsers komt er een brede fietsstrook van rood asfalt op de rijbaan.
 • Op verzoek van bewoners worden de 10 autoparkeervakken in de binnenbocht van de Prinses Irenelaan opgeheven. Hierdoor hebben overstekende voetgangers vanuit het Niftarlakeplantsoen beter zicht. De maatregel draagt ook bij aan het groener maken van de parkzone en staat als wens in de inrichtingsvisie Niftarlakepark. Auto’s die hier geparkeerd staan kunnen terecht in het parkeervak van het Vechtplantsoen. In een parkeerdrukmeting is aangetoond dat hier voldoende plek is.

Wat ging eraan vooraf

 • 25 september-22 oktober 2018: bewoners konden het plan inzien en erop reageren
 • 4 oktober 2018: inloopavond over aangepast ontwerp
 • 4 april 2018: bewonersavond. Bewoners reageerden enthousiast op het voorstel om de snelheid terug te brengen naar 30 kilometer per uur. Bekijk het verslag (pdf, 252 kB). Bekijk het verslag van de groepsgesprekken (pdf, 319 kB).
 • Van 25 september tot en met 22 oktober 2018 was het mogelijk te reageren op het gewijzigde plan.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

e-mail

irene-pion@utrecht.nl