Verkeersprojecten Prinses Irenelaan en Pionstraat: verbeteren verkeersveiligheid

Fase project
Uitvoering

Afgerond
Eind 2019

Van 14 oktober tot 20 december 2019 werken we aan het verkeersveiliger maken van de Prinses Irenelaan en Pionstraat. Een verbetering van de weg is nodig omdat het veilig oversteken van de weg op een aantal plaatsen lastig is. Dit komt mede doordat auto’s in deze straten soms erg hard rijden.

Wat gaan we doen en waarom?

Wij willen de verkeersveiligheid in deze straten verbeteren. In april en oktober 2018 heeft de gemeente een voorstel voor een 30 km-inrichting met bewoners besproken. Naar aanleiding van reacties op de bijeenkomsten is het ontwerp op een aantal punten aangepast. In juli 2019 is het ontwerp definitief gemaakt.

Planning wegwerkzaamheden

De werkzaamheden aan de weg worden in de periode 14 oktober t/m 20 december 2019 gefaseerd uitgevoerd. Hierbij is onderscheid gemaakt in straatwerk en asfalteringswerk.

Het straatwerk wordt aangepast naar de nieuwe inrichting. De aannemer doet dit aan de zijkant van de weg, waardoor doorgang mogelijk is. Wanneer het straatwerk gereed is, krijgt de weg een nieuwe asfaltlaag. Tijdens deze werkzaamheden is de weg volledig afgesloten. De aannemer communiceert de exacte momenten van de asfalteringswerkzaamheden via bebording.

Aanleg brug

Vanuit de herinrichting van het Niftarlakepark vervangt de gemeente de huidige waterdoorgang onder de Prinses Irenelaan door een brug. Een mooie aanleiding om deze werkzaamheden gecombineerd op te pakken. Uitvoering van de brug begint in de derde week van november 2019 en duurt tot in februari 2020.

Wat betekent het werk voor bewoners en verkeer?

We proberen de overlast van de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken. In een wijkbericht voor de brede omgeving van de Prinses Irenelaan en de Pionstraat hebben we uitgelegd wat het werk betekent voor bewoners (bereikbaarheid, huisvuil, parkeren) en voor het verkeer. Deze informatie kunt u vinden in het wijkbericht (pdf, 81 kB).

Hoe ziet het ontwerp er uit?

 • Invoeren snelheid 30 kilometer per uur
 • Rijbaan van 6-6,50 m breed tussen Huis te Zuylenlaan en Zwanenvechtlaan en 5,50 m breed tussen de Zwanenvechtlaan en de Stauntonlaan.
 • Brede fietsstroken van rood asfalt. Zo hebben fietsers een duidelijke plek op de weg.
 • Drempels ongeveer elke 100 meter om autoverkeer af te remmen (in de buurt van de oversteeklocaties).

Bekijk het definitieve ontwerp (pdf, 1,3 MB)

Bekijk het rapport bij het ontwerp (pdf, 5,9 MB)

Bekijk de reactienota van het ontwerp (pdf, 223 kB)

Aangepaste punten in het ontwerp

 • Aansluiting van het fietspad op de rijbaan in het stuk tussen de Muinck Keizerlaan en Huis te Zuylenlaan is veiliger gemaakt.
 • Op verzoek van de omgeving wordt de 30 km-zone verlengd tot de rotonde van de J.M. de Muinck Keizerlaan.
 • De bushalte Niftarlakeplantsoen wordt zoveel mogelijk verschoven naar de huidige locatie. Hiermee wordt de groenstructuur van het park verbeterd en de afstand tussen de halte en woningen vergroot.
 • Om de bereikbaarheid voor de bus en nood- en hulpdiensten te garanderen zijn verschillende aanpassingen gedaan. Hiermee is er een balans gevonden tussen een passende inrichting van 30 km/uur en de bereikbaarheid van de bus en nood- en hulpdiensten.
 • Vanaf het Niftarlakeplantsoen blijft er een aansluiting voor auto’s op de Prinses Irenelaan.
 • Draaicirkel voor vrachtauto’s op het kruispunt met de Zwanenvechtlaan is vergroot
 • Bewoners vonden een vrij liggend fietspad en een fietsstrook op de rijbaan verwarrend. Berekeningen laten zien dat door de invoering van 30 kilometer per uur de hoeveelheid verkeer met 20–50% afneemt. Om die reden wordt het vrij liggende fietspad omgezet naar een voetpad. Voor fietsers komt er een brede fietsstrook van rood asfalt op de rijbaan.
 • Op verzoek van bewoners worden de 10 autoparkeervakken in de binnenbocht van de Prinses Irenelaan opgeheven. Hierdoor hebben overstekende voetgangers vanuit het Niftarlakeplantsoen beter zicht. De maatregel draagt ook bij aan het groener maken van de parkzone en staat als wens in de inrichtingsvisie Niftarlakepark. Auto’s die hier geparkeerd staan kunnen terecht in het parkeervak van het Vechtplantsoen. In een parkeerdrukmeting is aangetoond dat hier voldoende plek is.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
Wanneerwat
najaar 2019uitvoering werkzaamheden weg
november 2019start werkzaamheden brug
eind 2019weg klaar
februari 2020brug klaar

Wat ging eraan vooraf

 • 25 september-22 oktober 2018: bewoners konden het plan inzien en erop reageren
 • 4 oktober 2018: inloopavond over aangepast ontwerp
 • 4 april 2018: bewonersavond. Bewoners reageerden enthousiast op het voorstel om de snelheid terug te brengen naar 30 kilometer per uur. Bekijk het verslag (pdf, 252 kB). Bekijk het verslag van de groepsgesprekken (pdf, 319 kB).
 • Van 25 september tot en met 22 oktober 2018 was het mogelijk te reageren op het gewijzigde plan.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

e-mail

irene-pion@utrecht.nl

Uw mening