Verkeersprojecten Prinses Irenelaan en Pionstraat: verbeteren verkeersveiligheid

Fase project
In voorbereiding

Afgerond
Eind 2019

We willen in 2019 de Prinses Irenelaan en Pionstraat verkeersveiliger maken. Een verbetering van de weg is nodig omdat het veilig oversteken van de weg op een aantal plaatsen lastig is. Dit komt mede doordat auto’s in deze straten soms erg hard rijden.

Wat gaan we doen en waarom?

Wij willen de verkeersveiligheid in deze straten verbeteren. Begin april heeft de gemeente een voorstel voor een 30 km inrichting met bewoners besproken. Naar aanleiding van de reacties op de bijeenkomst is het ontwerp op een aantal punten aangepast.

Hoe ziet het ontwerp er uit?

 • Invoeren snelheid 30 kilometer per uur
 • Rijbaan van 6-6,50 m breed tussen Huis te Zuylenlaan en Zwanenvechtlaan en 5,50 m breed tussen de Zwanenvechtlaan en de Stauntonlaan.
 • Brede fietsstroken van rood asfalt. Zo hebben fietsers een duidelijke plek op de weg.
 • Drempels ongeveer elke 100 meter om autoverkeer af te remmen (in de buurt van de oversteeklocaties).

Aanleg brug

Ook wordt er een brug aangelegd voor het verbeteren van de waterkwaliteit in het Niftarlakepark. De aannemer is namens Eneco gestart met het verleggen van een warmteleiding in het Niftarlakepark ter hoogte van de Prinses Irenelaan. Later wordt ook nog een gasleiding van Stedin verlegd. Hiervan is nog geen planning bekend. Het verleggen van deze leidingen is nodig voor de bouw van de brug.

Bekijk het voorlopige ontwerp (pdf, 1,3 MB)

Bekijk het rapport bij het ontwerp (pdf, 6,9 MB)

Aangepaste punten in het ontwerp

 • Aansluiting van het fietspad op de rijbaan in het stuk tussen de Muinck Keizerlaan en Huis te Zuylenlaan is veiliger gemaakt.
 • Vanaf het Niftarlakeplantsoen blijft er een aansluiting voor auto’s op de Prinses Irenelaan.
 • Draaicirkel voor vrachtauto’s op het kruispunt met de Zwanenvechtlaan is vergroot
 • Bewoners vonden een vrij liggend fietspad en een fietsstrook op de rijbaan verwarrend. Berekeningen laten zien dat door de invoering van 30 kilometer per uur de hoeveelheid verkeer met 20–50% afneemt. Om die reden wordt het vrij liggende fietspad omgezet naar een voetpad. Voor fietsers komt er een brede fietsstrook van rood asfalt op de rijbaan.
 • Op verzoek van bewoners worden de 10 autoparkeervakken in de binnenbocht van de Prinses Irenelaan opgeheven. Hierdoor hebben overstekende voetgangers vanuit het Niftarlakeplantsoen beter zicht. De maatregel draagt ook bij aan het groenen maken van de parkzone en staat als wens in de Inrichtingsvisie Niftarlakepark. Auto’s die hier geparkeerd staan kunnen terecht in het parkeervak van het Vechtplantsoen. In een parkeerdrukmeting is aangetoond dat hier voldoende plek is.

Niet aangepaste punten in het ontwerp

 • Er komen geen zebrapaden op de oversteken: door de invoering van 30 kilometer per uur in combinatie met plateaudrempels is de veiligheid voldoende geborgd
 • 30 kilometer inrichting wordt niet helemaal doorgetrokken tot aan de Muinck Keizerlaan. Hiervoor is onvoldoende budget.
Planning 2019
Wanneerwat
tweede kwartaal afronden ontwerp en besluitvorming
derde kwartaalstart uitvoering
vierde kwartaaloplevering

Wat ging er vooraf

 • 25 september - 22 oktober 2018: bewoners konden het plan inzien en erop reageren
 • 4 oktober 2018: inloopavond over aangepast ontwerp
 • 4 april 2018: bewonersavond. Bewoners reageerden enthousiast op het voorstel om de snelheid terug te brengen naar 30 kilometer per uur. 

Bekijk het verslag (pdf, 252 kB)

Bekijk het verslag van de groepsgesprekken (pdf, 319 kB)

Hulp en contact

Telefoon

14 030

e-mail

irene-pion@utrecht.nl