Verkeersprojecten Prinses Irenelaan en Pionstraat: verbeteren verkeersveiligheid

We willen de Prinses Irenelaan en Pionstraat veiliger maken. Aanleiding is het groot onderhoud van het asfalt én het realiseren van een brug in het kader van de herinrichting van het Niftarlakepark in het najaar van 2018. Dit biedt kansen voor verbetering van de weg.

Aanleiding

In het kader van de herinrichting van het Niftarlakepark wordt de huidige duiker onder de Prinses Irenelaan vervangen door een brug. Bewoners en scholen hebben bij de gemeente aangegeven dat het veilig oversteken van de weg op een aantal plaatsen lastig is en dat er soms erg hard wordt gereden. De geplande werkzaamheden bieden kansen om de inrichting te verbeteren.

Planning en vervolg

Na de bewonersavond van 4 april, werkt de gemeente een Functioneel Ontwerp (FO) uit voor een meer verkeersveilige inrichting van de weg. We leggen dit voor de zomer nog een keer aan u voor. Als het bestuur akkoord is, dan werken we het ontwerp verder uit. De werkzaamheden vinden plaats in het najaar van 2018.

Meer informatie

Hebt u vragen of wilt u op de hoogte blijven van dit project? Mail dan naar irene-pion@utrecht.nl.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

e-mail

irene-pion@utrecht.nl