Verkeersprojecten Schermerhornstraat: herinrichting en nieuw park

In 2018 starten we met de herinrichting van de openbare ruimte van de Verenigingstraat, Goeman Borgesiusstraat en de Schermerhornstraat. Dit doen we in fases en zal in april 2019 klaar zijn. Dan zijn ook alle bouwprojecten in deze buurt klaar. Deze bouwprojecten zijn onderdeel van het masterplan Talmalaan.

Bekijk het ontwerp Schermerhornpark en omgeving (pdf, 1,9 MB)

Plannen per straat

Goeman Borgesiuslaan

 • Tweerichtingsverkeer tot inrit parkeerplaats nieuwbouw (CPO2)
 • Versterken van de laanstructuur door bomen
 • Parkeren langs de weg aan westzijde

Verenigingdwarsstraat

 • Eenrichtingsverkeer
 • Bomen en groenvakken aan zuidzijde
 • Parkeren langs de weg aan noordzijde

Verenigingstraat

 • Eenrichtingsverkeer
 • Bomen en groenvakken aan oostzijde
 • Parkeren langs de weg aan westzijde

Schermerhornstraat

 • Verleggen naar het zuiden
 • Eenrichtingsverkeer
 • Straat als onderdeel van park
 • Maken van een doorsteek voor fietsers en voetgangers naar Oudlaan (afsluiten huidige tijdelijke doorsteek voor gemotoriseerd verkeer)

Idenburgstraat en Oudlaan

 • Nieuwe weg tussen Oudlaan en Idenburgstraat
 • Verbinding tussen Idenburgstraat en Schermerhornstraat verdwijnt.
 • Breder trottoir
 • Grotere groenvakken
 • Bomen verwijderen of verplaatsten

Aanleg nieuw pocket park

Beplanting park

Inrichting

 • Talud naar watergang met zitgelegenheid
 • Speelparcours van diverse elementen
 • Grasheuvels
 • Extra bomen
 • Blokhagen en vaste planten
boomstamschijven-zitblokken
speel en zitkeien
water speelelement

Natuurlijk spelen

 • Speelparcours met speelelementen
 • Grasheuvels

Ontmoeten aan het water

 • Grastalud met zitblokken
 • Zitranden langs watergang

Planning uitvoering

WanneerWat
Januari 2018Start voorbereidende werkzaamheden
Oktober - november 2018Aanleg nieuwe weg Oudlaan-Idenburgstraat
Winter 2018Start herinrichting straten
Winter - voorjaar 2019Aanleg park
April 2019Oplevering

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

talma2efase@utrecht.nl