Verkeersprojecten Schermerhornstraat en omgeving: herinrichting en nieuw park

In 2018 zijn we gestart met de herinrichting van de openbare ruimte van de Verenigingstraat, Goeman Borgesiusstraat en de Schermerhornstraat. Alle bouwplannen en de nieuwe inrichting van de wegen zijn nu klaar. In het parkje wordt nog gras gezaaid. De bomen en het groen in de straten planten we in het najaar.

Goeman Borgesiuslaan

 • Tweerichtingsverkeer tot inrit parkeerplaats nieuwbouw (CPO2)
 • Versterken van de laanstructuur door bomen
 • Parkeren langs de weg aan westzijde

Verenigingdwarsstraat

 • Eenrichtingsverkeer
 • Bomen en groenvakken aan zuidzijde
 • Parkeren langs de weg aan noordzijde

Verenigingstraat

 • Eenrichtingsverkeer
 • Bomen en groenvakken aan oostzijde
 • Parkeren langs de weg aan westzijde

Schermerhornstraat

 • Verleggen naar het zuiden
 • Eenrichtingsverkeer
 • Straat als onderdeel van park
 • Maken van een doorsteek voor fietsers en voetgangers naar Oudlaan (afsluiten huidige tijdelijke doorsteek voor gemotoriseerd verkeer)

Idenburgstraat en Oudlaan

 • Nieuwe weg tussen Oudlaan en Idenburgstraat
 • Verbinding tussen Idenburgstraat en Schermerhornstraat verdwijnt.
 • Breder trottoir
 • Grotere groenvakken
 • Bomen verwijderen of verplaatsten

Nieuw pocket park

 • Talud naar watergang met zitgelegenheid
 • Speelparcours van diverse elementen
 • Grasheuvels
 • Extra bomen
 • Blokhagen en vaste planten

Natuurlijk spelen

 • Speelparcours met speelelementen
 • Grasheuvels

Ontmoeten aan het water

 • Grastalud met zitblokken
 • Zitranden langs watergang

Planning

Wat gebeurt wanneer

WanneerWat
Januari 2018Start voorbereidende werkzaamheden
Oktober - november 2018Aanleg nieuwe weg Oudlaan-Idenburgstraat
Winter 2018Start herinrichting straten
Winter - voorjaar 2019Aanleg park
Juli 2019Oplevering straten
Najaar 2019Planten bomen en groen

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

talma2efase@utrecht.nl