Verkeersprojecten Extra brandwerende bekleding Stadsbaantunnel

De Stadsbaantunnel krijgt extra brandwerende bekleding op de wanden en het tunneldak onder het spoor.

Waarom krijgt de Stadsbaantunnel extra bekleding?

Uit onderzoek bij 4 rijkswegtunnels bleek vorig najaar dat het gebruikte beton een verminderde hittebestendigheid had. Bij de Stadsbaantunnel is ongeveer hetzelfde type beton gebruikt. Daarom hebben we het beton op hittebestendigheid onderzocht en getest. Tussen 16 en 31 maart 2019 hebben 2 gespecialiseerde externe bureaus onderzoek gedaan. Dit deden zij door met een speciale oven testen te doen op verschillende plekken in de Stadsbaantunnel. De brandwerendheid in de Stadsbaantunnel voldoet bij het tunneldak grotendeels wel aan de eis van 120 brandwerendheid. Alleen bij de wand voldoet het niet aan de eis. We willen dat de hele tunnel aan de eis voldoet, daarom plaatsen we extra brandwerende bekleding.

Wanneer gaat de Stadsbaantunnel dicht?

Eind maart 2020 is er meer bekend over de planning. Er kan een uitvoeringsplanning worden gemaakt na het doorlopen van de aanbesteding en het contracteren van de aannemer. Tijdens de werkzaamheden zal de Stadsbaantunnel enkele weken dicht gaan.

Veiligheid

De kans op een grote brand is minimaal. Dat komt omdat:

  • de tunnel veiliger uitgevoerd is dan wettelijk noodzakelijk is
  • we altijd alert blijven op het verbod voor gevaarlijk transport
  • voor de brandweer een aangepast scenario geldt in geval van brand
  • de Stadsbaantunnel een korte tunnel is met een maximum snelheid van 50 km/u
  • er 24-uurs bewaking is. Daardoor kunnen we elke onregelmatigheid in de tunnel direct opmerken.

Hulp en contact Verkeer en vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl

Uw mening