Verkeersprojecten Stadsbaantunnel: dicht vanwege werkzaamheden

De Stadsbaantunnel sluit halverwege november. Er komt namelijk extra brandwerende bekleding op de wanden en het tunneldak onder het spoor.

Wanneer gaat de Stadsbaantunnel dicht?

We verwachten dat we in november kunnen starten. Dit heeft te maken met de noodzakelijke voorbereiding van het werk en de wachttijden bij de leverancier van de beplating. De Stadsbaantunnel zal dan naar verwachting enkele weken dicht gaan.

Waarom gaat de Stadsbaantunnel dicht?

Uit onderzoek bij 4 rijkswegtunnels bleek vorig najaar dat het gebruikte beton een verminderde hittebestendigheid had. Bij de Stadsbaantunnel is ongeveer hetzelfde type beton gebruikt. Daarom hebben we het beton op hittebestendigheid onderzocht en getest. Tussen 16 en 31 maart 2019 hebben 2 gespecialiseerde externe bureaus onderzoek gedaan. Dit deden zij door met een speciale oven testen te doen op verschillende plekken in de Stadsbaantunnel.

Resultaat onderzoek

De brandwerendheid in de Stadsbaantunnel voldoet bij het tunneldak grotendeels wel aan de eis van 120 brandwerendheid. Alleen bij de wand voldoet het niet aan de eis. We willen dat de hele tunnel aan de eis voldoet, daarom plaatsen we extra brandwerende bekleding.

Veiligheid

De kans op een grote brand is minimaal. Dat komt omdat:

  • de tunnel veiliger uitgevoerd is dan wettelijk noodzakelijk is
  • we altijd alert blijven op het verbod voor gevaarlijk transport
  • voor de brandweer een aangepast scenario geldt in geval van brand
  • de Stadsbaantunnel een korte tunnel is met een maximum snelheid van 50 km/u
  • er 24-uurs bewaking is. Daardoor kunnen we elke onregelmatigheid in de tunnel direct opmerken.

Hulp en contact verkeer en vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl

Uw mening