Sweder van Zuylenweg: verkeersveiliger maken

Fase project
Nieuwe inrichting in voorbereiding

Start werkzaamheden
Najaar 2023

We willen de Sweder van Zuylenweg verkeersveiliger maken. Vooral voor voetgangers en fietsers. We nemen eerst tijdelijke maatregelen. In het najaar van 2023 beginnen we met de nieuwe inrichting van de straat.

Wat gaan we doen?

We gaan de straat opnieuw inrichten. Dat doen we als Eneco een leiding van het warmtenet gaat vervangen. Die werkzaamheden beginnen in het najaar van 2023. Tot die tijd hebben we de weg verkeersveiliger gemaakt met tijdelijke verkeersmaatregelen.

Wat is er verbeterd?

Bredere fietsstroken

We verbreden de fietsstroken met speciaal rood asfalt. Ook verwijderen we de witte markeringsstrepen in het midden van de weg. Langs de nieuwe fietsstroken brengen we witte markeringsstrepen aan. Dit geeft de automobilist het gevoel dat de weg smaller is, waardoor ze gemiddeld minder snel rijden.

Kruispunt Edisonstraat

We maken het oversteekpunt bij de Edisonstraat rood om de nadruk te leggen op de aanwezigheid van fietsers. Tussen de vluchtheuvels komt een geel vlak. Dit vlak is bedoeld voor fietsers die wachten om over te steken. Op het wegdek komt een ‘zig-zag-markering’ voor de oversteek. Deze markering wijst auto’s op voetgangers die oversteken bij de Edisonstraat.

Snelheidsdisplay SMILEY

We plaatsen eind juni tijdelijk 2 snelheidsmeters die automobilisten wijzen op hun snelheid. Wie te hard rijdt krijgt een rode smiley te zien, wie zich aan de maximum snelheid houdt ziet een groene smiley. De snelheidsmeters blijven 6 weken staan.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Juni 2022Werkzaamheden tijdelijke maatregelen voltooid
Najaar 2023Vervangen leiding warmtenet, start werkzaamheden voor nieuwe inrichting

Wat is er al gebeurd?

  • 2022: De bewoners hebben gereageerd op de tijdelijke maatregelen. Op basis van reacties van bewoners en na overleg met de wegbeheerder en de nood- en hulpdiensten zijn we gekomen tot een aantal tijdelijke maatregelen. Deze tijdelijke maatregelen zijn uitgevoerd.
  • 2021: Er zijn gesprekken gevoerd met de buurt. Er is een overzicht gemaakt van de mogelijke maatregelen. Deze maatregelen zijn voorgelegd aan de bewoners.

Hulp en contact Sweder van Zuylenweg

Telefoon

14 030

E-mail 

swedervanzuylenweg@utrecht.nl