Verkeersprojecten ’t Goylaan: herinrichting voorrangsplein

De gemeente past het bestaande voorrangsplein op ’t Goylaan bij de Constant Erzeijstraat en Hooft Graaflandstraat aan. Op het plein is een aantal ongelukken gebeurd. Dat willen we voorkomen. Daarom maken we het plein overzichtelijker en veiliger. De werkzaamheden duren tot half oktober.

Wat gaan we doen?

 • Het voorrangsplein wordt ‘uitgerekt’, waardoor het er anders uitziet dan een rotonde. Hierdoor worden de voorrangsregels duidelijker.
 • Afslaande auto’s moeten voorrang verlenen aan fietsers. Ook de nieuwe verhoogde fietspaden maken dit duidelijk.
 • De huidige bushalte wordt verplaatst naar de hoek met de Wijnesteinlaan en verdwijnen er 9 parkeerplaatsen op ’t Goylaan om ruimte te maken op het voorrangsplein.

Nieuw ontwerp voorrangsplein 't Goylaan

 • De rijbanen naar het plein buigen meer uit. Dat moet ervoor zorgen dat mensen snelheid minderen op ‘t Goylaan.
 • De tweerichtingsfietspaden worden verhoogd aangelegd.
 • De uitbuiging van het fietspad aan de noordzijde zorgt er samen met bromfietsdrempels voor dat fietsers en snorfietsers hun snelheid matigen bij het kruisen van de Constant Erzeijstraat.
 • Er worden extra bomen geplant om de in maart gekapte bomen te vervangen.

De wensen van bewoners zijn zoveel mogelijk verwerkt in het ontwerp van het voorrangsplein.

Werkzaamheden Constant Erzeijstraat vanaf 23 september

Van 23 september tot en met 11 oktober werken we aan de kant van de Constant Erzeijstraat. Deze straat is dan voor alle verkeer afgesloten. De aannemer verwijdert de oude weg, fietspaden en een deel van de stoep rond het voorrangsplein. Daarna leggen we de nieuwe inrichting aan.

Omleidingen

We leiden het doorgaande verkeer om, zodat het minder druk is op ’t Goylaan. Bestemmingsverkeer rond ‘t Goylaan leiden we met borden om de werkzaamheden. Ook zetten we de eerste paar dagen verkeersregelaars in om het verkeer in goede banen te leiden. Fietsers en voetgangers kunnen altijd aan een kant langs de werkzaamheden. Nood- en hulpdiensten kunnen ook langs de werkzaamheden.

 • Autoverkeer en openbaar vervoer dat vanaf de Socrateslaan richting het Goyplein komt maakt gebruik van de nieuwe rijbaan.
 • Autoverkeer en openbaar vervoer dat vanaf het Goyplein komt maakt gebruik van de tijdelijke rijbaan. Die ligt tussen de Julianaweg en de Weijnesteinlaan.
 • Het is voor autoverkeer en openbaar vervoer niet mogelijk om het voorrangsplein over te steken richting Hooft Graaflandstraat of Constant Erzeijstraat.
 • De Constant Erzeijstraat is afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer in alle richtingen.
 • Winkelcentrum en parkeerplaatsen blijven bereikbaar.
 • De Hoofd Graaflandstraat is bereikbaar voor autoverkeer en openbaar vervoer.
 • Verkeer dat uit de Hooft Graaflandstraat komt kan bij het voorrangsplein alleen rechts afslaan richting het Goyplein.
 • In de Duurstedelaan wordt de rijrichting tijdelijk omgekeerd. De Wijnesteinlaan wordt tijdelijk geschikt gemaakt voor alleen uitgaand verkeer en alleen rechtsaf ‘t Goylaan op.
 • Hulpdiensten maken gebruik van de route Julianaweg, Baron van Heemstrastraat, Hooft Graaflandstraat.
 • Voetgangers die ‘t Goylaan willen oversteken maken gebruik van tijdelijke oversteken ter hoogte van de Julianaweg en Wijnesteinlaan.
 • Het voetpad langs de rijbaan van ’t Goylaan is afgesloten.
 • Het voetpad langs de winkels blijft beschikbaar.
 • Ter hoogte van het Oud Wulvenplantsoen is een tijdelijke bushalte.
 • Woningen blijven gedurende de werkzaamheden bereikbaar voor voetgangers.
 • Het fietspad aan de kant van het winkelcentrum is afgesloten. Fietsers worden omgeleid via het fietspad aan de kant van Wijkcentrum Zuid. Bij de Julianaweg en Weijnesteinlaan zijn daarvoor tijdelijke oversteken over ’t Goylaan.
 • Fietsers vanuit de Constant Erzeijstraat richting de Socrateslaan kunnen lopend via het trottoir langs de werkzaamheden.
 • Fietsers vanuit de Hooft Graaflandstraat richting de Constant Erzeijstraat gebruiken de tijdelijke oversteken ter hoogte van de Julianaweg en Wijnesteinlaan om ‘t Goylaan over te steken.
 • Lijn 1 kan weer gebruik maken van alle haltes ten zuiden van ’t Goylaan.
 • Omdat het niet mogelijk is om het voorrangsplein over te steken rijdt lijn 1 om via het verkeersplein ‘t Goyplein.
 • Lijn 10 en 34 rijden hun normale route en maken gebruik van de tijdelijke halte ter hoogte van het Oud Wulvenplantsoen.
 • Lijn 47 richting Houten rijdt via het winkelcentrum Smaragdplein.
 • Lijn 247 richting Utrecht rijdt via de Rijnlaan.

Aanleggen voorrangsplein vanaf 12 oktober

De noordkant is klaar rond 12 oktober. Hierna leggen we het middendeel van het voorrangsplein aan. Zowel de Hooft Graaflandstraat als de Constant Erzeijstraat zijn dan voor alle verkeer weer open. Oversteken over het plein is voor autoverkeer nog niet mogelijk. Het winkelcentrum is altijd bereikbaar voor winkelend publiek via de omleidingsroutes.

Werkzaamheden in 2 weekenden

Op vrijdag 16 oktober starten de laatste werkzaamheden om alles helemaal klaar te maken. We storten dan beton en leggen het definitieve asfalt. Deze werkzaamheden voeren we uit in 2 weekenden. Ook s ‘nachts wordt dan doorgewerkt. Het gaat om de weekenden van 16 oktober en 23 oktober.

Dit betekent dat ’t Goylaan dan helemaal is afgesloten in beide richtingen tussen de Julianaweg en de Wijnesteinlaan. Ook de verbindingen met de Hooft Graaflandstraat, Constant Erzeijstraat, Julianaweg en Wijnesteinlaan zijn dan afgesloten.

Een week voor de uitvoering van deze werkzaamheden en de weekendafsluiting stuurt de aannemer een brief met meer informatie aan direct omwonenden.

Alternatief voor de bus: taxi bellen

Door de werkzaamheden zijn sommige haltes van lijn 47 niet bereikbaar op de Constant Erzeijstraat. Voor mensen die slecht ter been zijn en afhankelijk van de bus, hebben we een gratis taxibusje geregeld. Het taxibusje brengt u naar de bushaltes waar de bus wel rijdt (aan ‘t Goylaan) en haalt u op. De taxi is alleen gratis voor de rit van uw deur tot de dichtstbijzijnde bushalte. De taxi kunt u minimaal een uur voordat u wilt vertrekken bestellen via Regiotaxi: 088 - 00 25 400. Als u belt geeft u de reserveringscode door: 334 004 783.

Vragen over de uitvoering van de werkzaamheden

Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van aannemer KWS.
Telefoonnummer: 06 – 25 75 69 41 
E-mail: rmolenaar@kws.nl

Op de hoogte blijven

Bewoners houden we op de hoogte via wijkberichten. Ook de aannemer stuurt berichten naar omwonenden over de werkzaamheden.

Op de hoogte blijven via KWS-app

Wilt u informatie ontvangen? Aannemer KWS heeft een app ontwikkeld voor uw mobiele telefoon. Hiermee kunt u berichten ontvangen over de werkzaamheden, de planning, de bereikbaarheid en parkeermogelijkheden. Ook kunt u de omgevingsmanager bereiken via deze app.

De KWS-app kunt u downloaden via de Apple Appstore, Android Playstore of www.kws.nl/app. Of u downloadt hem direct op uw mobiel door onderstaande QR-code te scannen.

Voeg in de app het project ‘Reconstructie ‘t Goylaan’ toe als ‘favoriet’.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
24 augustus - oktober 2020Herinrichting voorrangsplein
Najaar 2020Planten van 4 bomen

Wat is er al gebeurd?

 • In augustus en september 2020 zijn de werkzaamheden aan de kant van de Hooft Graaflandstraat uitgevoerd.
 • Eind maart 2020 zijn 3 bomen gekapt.
 • Op 14 januari 2020 is het definitieve ontwerp vastgesteld. Zie ook de raadsbrief
 • Op 30 oktober 2019 is tijdens een bijeenkomst het voorgestelde ontwerp aan de buurt voorgelegd. Tijdens deze bijeenkomst en ook daarna kwamen diverse suggesties binnen. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen en behoeften van de buurt.

Wat is er aan vooraf gegaan?

In 2016 hebben we 't Goylaan opnieuw ingericht om een aantrekkelijkere, groenere straat te maken. Waar het gemakkelijker is om over te steken. Er is meer ruimte gekomen voor fietsers en voetgangers en minder voor auto’s. Ook zijn de verkeerslichten beter afgesteld. Door dit te doen houden we uw straat en onze stad gezond, aantrekkelijk en bereikbaar.

Bewoners waren bezorgd over de onduidelijkheid, bij het voorrangsplein op ’t Goylaan. Met omwonenden hebben we daarom afgesproken om de verkeerssituatie met camera’s te laten bekijken door een onafhankelijk bureau. Deze camera’s hebben in december 2018 2 weken de situatie gemonitord. Het onderzoek liet zien dat de verkeerssituatie op het voorrangsplein ’t Goylaan niet voor alle gebruikers duidelijk is. De gemeente heeft daarom in april 2019 pijlen aangebracht op de fietsoversteken en extra markering op het voorrangsplein. Hierdoor wordt het duidelijker dat het plein geen rotonde is. En ook dat er dus andere voorrangsregels gelden, bijvoorbeeld dat ’t Goylaan een voorrangsweg is. Op de afbeeldingen hieronder ziet u de extra markeringen.

Op verschillende momenten is de nieuwe verkeerssituatie geëvalueerd. Hieronder kort op een rij:

 • De doorstroming van het verkeer op ’t Goylaan is meerdere keren gemeten. Lees in het rapport uit juni 2018 over de eindmeting welke effecten de nieuwe inrichting heeft op de doorstroming.
 • In juni 2017 hebben Royal Haskoning DHV en een verkeerspsycholoog gekeken hoe het verkeer zich in de praktijk gedraagt. Na deze dag heeft Royal Haskoning DHV opgeschreven wat zij van de nieuwe inrichting vond. Dit leest u in het rapport Verkeersveiligheidsaudit ’t Goylaan.
 • Begin 2017 hebben omwonenden en gebruikers hun ervaringen gedeeld in een bijeenkomst met de klankbordgroep en in een huiskamergesprek met actief betrokkenen. Ook kregen we reacties via e-mail.
 • Er is in december 2016 een evaluatieonderzoek uitgevoerd. 4.600 bewoners uit de wijken Hoograven, Lunetten, Tolsteeg en Rivierenwijk hebben een online enquête ingevuld. En er zijn interviews gehouden met onder andere leden van de klankbordgroep, Qbuzz, basisscholen en hulpdiensten. De uitkomsten leest u in het rapport van I&O Research van februari 2017.

Hulp en contact ’t Goylaan

Telefoon

14 030

E-mail

goylaan@utrecht.nl