’t Goylaan: proef afgerond op kruispunt Linschotensingel/Scherpenburglaan

De resultaten van de proef op de Linschotensingel/Scherpenburglaan zijn bekend. Uit de monitoring blijkt dat de resultaten positief zijn.

Waarom de proef?

Van medio januari tot en met de eerste week februari 2020 knipperden de verkeerslichten op het kruispunt Linschotensingel/Scherpenburglaan. De proef had als doel ervoor te zorgen dat er geen opstoppingen meer zijn bij het voorrangsplein (de kruising bij de Constant Erzeijstraat op ’t Goylaan). De opstoppingen kwamen misschien door de verkeerslichten. Er is actief gemonitord met camera’s en schouwen. Ook de oversteekbaarheid van de zijrichting voor langzaam verkeer is onderzocht.

Resultaten doofproef Linschotensingel

Uit de monitoring blijkt dat de resultaten positief zijn. Files worden minder. Verkeerslichten zijn niet nodig. Omdat er minder auto’s stilstaan is de lucht schoner en verbetert de leefbaarheid op de ’t Goylaan. Ook de bussen, fietsers en voetgangers kunnen vlotter door. Wel is een herinrichting van het kruispunt met de Linschotensingel nodig, om de kruising overzichtelijker te maken voor verkeersdeelnemers.
Bij bewoners zijn er zorgen of ze veilig kunnen oversteken bij een kruispunt zonder stoplichten voor fietsers en voetgangers. Oversteken kan veilig als we naar 1 rijrichting in plaats van 2 gaan. Dan wordt het oversteken makkelijker en overzichtelijker. Een doseerlicht zorgt er bovendien voor dat auto’s stoppen en verkeersdeelnemers vlot en veilig kunnen oversteken. Een andere zorg is dat er na herinrichting meer files staan. De files ontstaan echter nu juist door de huidige stoplichten. Door de voorgestelde herinrichting stroomt het verkeer beter door. De herinrichting zorgt er zelfs voor dat het ook op andere plekken in de stad beter stroomt.

Hoe nu verder?

Het uitzetten van de verkeerslichten op het kruispunt heeft dus vooral positieve effecten op het oversteken en leefbaarheid. Dit kan echter alleen als we het kruispunt Linschotensingel – ’t Goylaan herinrichten. Hier is op dit moment nog geen geld voor beschikbaar. Zodra we meer weten over een mogelijk vervolg informeren we u.

Wilt u meer weten of hebt u vragen?

Dan kunt u een e-mail sturen naar goylaan@utrecht.nl. Wij zullen uw vraag dan zo snel mogelijk beantwoorden.

Hulp en contact ’t Goylaan

Telefoon

14 030

E-mail

goylaan@utrecht.nl