Verkeersprojecten ’t Goylaan: herinrichting voorrangsplein

De gemeente gaat het bestaande voorrangsplein op ’t Goylaan bij de Constant Erzeijstraat aanpassen. Er komt meer overzicht en duidelijkheid op het plein.

Wat gaan we doen?

Er ligt nu een definitief ontwerp. Samen met de aannemer stellen we een plan voor uitvoering op. Dit plan zullen we bespreken met belanghebbenden, waaronder de winkeliers.

Hoe gaat het voorrangsplein eruit zien?

Aanpassingen

 • Groter 'uitgerekt' voorrangsplein waardoor de vormgeving onderscheidend is van een rotonde.
 • Heldere voorrangssituatie voor auto’s.
 • Duidelijkere voorrangssituatie tussen afslaande auto’s en fietsers door onder andere verhoogde tweerichting fietspaden.
 • Voor het uitrekken van het plein is ruimte nodig. Daarom verplaatsen we de bushalte, halen we enkele bomen weg en verdwijnen er enkele parkeerplaatsen op ’t Goylaan.

Planning

 • Start werkzaamheden: tweede kwartaal 2020
 • Afronding werkzaamheden: zomer 2020

Wat is er al gebeurd?

 • Op 14 januari 2020 is het definitieve ontwerp vastgesteld. Zie ook de raadsbrief
 • Op 30 oktober 2019 is tijdens een bijeenkomst het voorgestelde ontwerp aan de buurt voorgelegd. Tijdens deze bijeenkomst en ook daarna kwamen diverse suggesties binnen. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen en behoeften van de buurt.

Wat is er aan vooraf gegaan?

In 2016 hebben we 't Goylaan opnieuw ingericht om een aantrekkelijkere, groenere straat te maken. Waar het gemakkelijker is om over te steken. Er is meer ruimte gekomen voor fietsers en voetgangers en minder voor auto’s. Ook zijn de verkeerslichten beter afgesteld. Door dit te doen houden we uw straat en onze stad gezond, aantrekkelijk en bereikbaar.

Bewoners waren bezorgd over de onduidelijkheid, bij het voorrangsplein op ’t Goylaan. Met omwonenden hebben we daarom afgesproken om de verkeerssituatie met camera’s te laten bekijken door een onafhankelijk bureau. Deze camera’s hebben in december 2018 2 weken de situatie gemonitord. Het onderzoek liet zien dat de verkeerssituatie op het voorrangsplein ’t Goylaan niet voor alle gebruikers duidelijk is. De gemeente heeft daarom in april 2019 pijlen aangebracht op de fietsoversteken en extra markering op het voorrangsplein. Hierdoor wordt het duidelijker dat het plein geen rotonde is. En ook dat er dus andere voorrangsregels gelden, bijvoorbeeld dat ’t Goylaan een voorrangsweg is. Op de afbeeldingen hieronder ziet u de extra markeringen.

Op verschillende momenten is de nieuwe verkeerssituatie geëvalueerd. Hieronder kort op een rij:

 • De doorstroming van het verkeer op ’t Goylaan is meerdere keren gemeten. Lees in het rapport uit juni 2018 over de eindmeting welke effecten de nieuwe inrichting heeft op de doorstroming.
 • In juni 2017 hebben Royal Haskoning DHV en een verkeerspsycholoog gekeken hoe het verkeer zich in de praktijk gedraagt. Na deze dag heeft Royal Haskoning DHV opgeschreven wat zij van de nieuwe inrichting vond. Dit leest u in het rapport Verkeersveiligheidsaudit ’t Goylaan.
 • Begin 2017 hebben omwonenden en gebruikers hun ervaringen gedeeld in een bijeenkomst met de klankbordgroep en in een huiskamergesprek met actief betrokkenen. Ook kregen we reacties via e-mail.
 • Er is in december 2016 een evaluatieonderzoek uitgevoerd. 4.600 bewoners uit de wijken Hoograven, Lunetten, Tolsteeg en Rivierenwijk hebben een online enquête ingevuld. En er zijn interviews gehouden met onder andere leden van de klankbordgroep, Qbuzz, basisscholen en hulpdiensten. De uitkomsten leest u in het rapport van I&O Research van februari 2017.

Hulp en contact ’t Goylaan

Telefoon

14 030

E-mail

goylaan@utrecht.nl

Uw mening