Verkeersprojecten ’t Goylaan: herinrichting voorrangsplein

De gemeente gaat het bestaande voorrangsplein op ’t Goylaan bij de Constant Erzeijstraat aanpassen. Er komt meer overzicht en duidelijkheid op het plein. Er is een cameraonderzoek geweest en de gemeente is vervolgens met de aanbevelingen uit dit onderzoek aan de slag gegaan.

Wat gaan we doen?

Er ligt nu een nieuw ontwerp dat na gesprekken met bewoners definitief zal worden. Ook de raad heeft de plannen gezien in een raadsbrief.

Lees meer over wat eraan vooraf ging

Hoe ziet het voorrangsplein er nu uit?

Het voorrangsplein 't Goylaan - Constant Erzeijstraat ziet er nu uit zoals op de afbeelding hieronder.

Het ontwerp uitgerekt voorrangsplein 't Goylaan - Constant Erzeijstraat ziet er uit zoals op de afbeelding hierboven.

Aanpassingen

 • Groter 'uitgerekt' voorrangsplein waardoor de vormgeving onderscheidend is van een rotonde.
 • Heldere voorrangssituatie voor auto’s.
 • Duidelijkere voorrangssituatie tussen afslaande auto’s en fietsers door onder andere verhoogde tweerichting fietspaden.
 • Voor het uitrekken van het plein is ruimte nodig. Daarom verplaatsen we de bushalte en halen we enkele bomen weg.

Planning

 • Oktober 2019: nieuwe voorkeursontwerp van het voorrangsplein besproken met de direct betrokken bewoners, de politie en de busmaatschappij.
 • Oktober 2019: we presenteren op een bewonersavond voor belanghebbenden het aangepaste ontwerp van het voorrangsplein en de overige beschreven maatregelen.
 • Vanaf november 2019: verdere uitwerking van het ontwerp en voorbereiding van de uitvoering.
 • Vanaf mei 2020: uitvoering (in een verkeersluwe periode zoals de meivakantie en de zomervakantie 2020).

Vraag, suggestie of klacht?

Heeft u een opmerking, vraag, suggestie of klacht? Stuur dan een e-mail naar goylaan@utrecht.nl

Wat is er aan vooraf gegaan?

In 2016 hebben we 't Goylaan opnieuw ingericht om een aantrekkelijkere, groenere straat te maken. Waar het gemakkelijker is om over te steken. Er is meer ruimte gekomen voor fietsers en voetgangers en minder voor auto’s. Ook zijn de verkeerslichten beter afgesteld. Door dit te doen houden we uw straat en onze stad gezond, aantrekkelijk en bereikbaar.

Bewoners waren bezorgd over de onduidelijkheid, bij het voorrangsplein op ’t Goylaan. Met omwonenden hebben we daarom afgesproken om de verkeerssituatie met camera’s te laten bekijken door een onafhankelijk bureau. Deze camera’s hebben in december 2018 2 weken de situatie gemonitord. Het onderzoek liet zien dat de verkeerssituatie op het voorrangsplein ’t Goylaan niet voor alle gebruikers duidelijk is. De gemeente heeft daarom in april 2019 pijlen aangebracht op de fietsoversteken en extra markering op het voorrangsplein. Hierdoor wordt het duidelijker dat het plein geen rotonde is. En ook dat er dus andere voorrangsregels gelden, bijvoorbeeld dat ’t Goylaan een voorrangsweg is. Op de afbeeldingen hieronder ziet u de extra markeringen.

Op verschillende momenten is de nieuwe verkeerssituatie geëvalueerd. Hieronder kort op een rij:

 • De doorstroming van het verkeer op ’t Goylaan is meerdere keren gemeten. Lees in het rapport uit juni 2018 over de eindmeting welke effecten de nieuwe inrichting heeft op de doorstroming.
 • In juni 2017 hebben Royal Haskoning DHV en een verkeerspsycholoog gekeken hoe het verkeer zich in de praktijk gedraagt. Na deze dag heeft Royal Haskoning DHV opgeschreven wat zij van de nieuwe inrichting vond. Dit leest u in het rapport Verkeersveiligheidsaudit ’t Goylaan.
 • Begin 2017 hebben omwonenden en gebruikers hun ervaringen gedeeld in een bijeenkomst met de klankbordgroep en in een huiskamergesprek met actief betrokkenen. Ook kregen we reacties via e-mail.
 • Er is in december 2016 een evaluatieonderzoek uitgevoerd. 4.600 bewoners uit de wijken Hoograven, Lunetten, Tolsteeg en Rivierenwijk hebben een online enquête ingevuld. En er zijn interviews gehouden met onder andere leden van de klankbordgroep, Qbuzz, basisscholen en hulpdiensten. De uitkomsten leest u in het rapport van I&O Research van februari 2017.

Hulp en contact ’t Goylaan

Telefoon

14 030

E-mail

goylaan@utrecht.nl

Uw mening