Verkeersprojecten Thematerweg: wandel- en fietsvriendelijk maken

De gemeente heeft onderzocht of de Thematerweg anders kan worden ingericht. Het is nu soms te druk voor fietsers en wandelaars. Ook zijn de oversteeklocaties voor voetgangers en fietsers niet altijd duidelijk.

De Thematerweg is een route van en naar het dorp Haarzuilens en het omliggende recreatiegebied. Langs een deel van de weg wordt de nieuwe buurt Haarzicht gebouwd.

Wat gaan we doen en waarom?

We willen de Thematerweg veiliger maken voor wandelaars en fietsers. De gemeente heeft samen met de Fietsersbond en bewoners gekeken naar de situatie op de Thematerweg.

Uitkomsten onderzoek

We hebben onderzocht hoe druk het op de Thematerweg is. Uit het onderzoek blijkt dat er bij mooi weer veel voetgangers en fietsers op de Thematerweg zijn. Hierdoor ontstaat op een aantal oversteken en langs het fietspad soms een onveilig gevoel.

Aanpassingen Haarzicht

Bij de ontwikkeling van de nieuwe buurt Haarzicht nemen we de volgende maatregelen, zodat de verkeersdruk op de Thematerweg afneemt.

 • We verplaatsen de komgrens naar de Kersenboomgaard ‘De Themaat’ (Thematerweg 10k)
 • We plaatsen plateaus bij de Haarzichtsingel en Poortwachterslaan.
 • We verbeteren de fietsoversteek bij de ingang van de wijk Haarzicht.
 • We leggen enkele wandel- en fietsroutes door het gebied tussen Vleuten en Haarzuilens aan. Dit wordt een alternatief voor de route over de Thematerweg, zodat mensen verschillende routes kunnen kiezen.

Aanpassingen Thematerweg

Deze aanpassingen doen we aan de Thematerweg.

 • De snelheid tussen de komgrens en de Joostenlaan verlagen naar 30 km per uur.
 • Plateaus plaatsen op de Thematerweg:
  1. Op de kruising met de Joostenlaan
  2. Voor de ingang van de parkeerterrein bij Geertje’s Hoeve/Natuurmonumenten
 • Het verplichte fietspad een onverplicht fietspad maken, waar brommers en snorfietsers op de rijbaan blijven rijden.
Planning
WanneerWat
Maart 2020Definitief besluit maatregelen Thematerweg
Midden 2020Verbeteren fietsoversteek Haarzicht
Midden 2020Overige werkzaamheden Thematerweg
Midden 2020Aanleg 30 km-zone voor Haarzicht

Hulp en contact Thematerweg

Telefoon

14 030

E-mail 

thematerweg@utrecht.nl