Verkeersprojecten Thematerweg: wandel- en fietsvriendelijk maken

De gemeente heeft onderzocht of de Thematerweg anders kan worden ingericht. Het is nu soms te druk voor fietsers en wandelaars. Ook zijn de oversteeklocaties voor voetgangers en fietsers niet altijd duidelijk.

De Thematerweg is een route van en naar het dorp Haarzuilens en het omliggende recreatiegebied. Langs een deel van de weg wordt de nieuwe buurt Haarzicht gebouwd.

Wat gaan we doen en waarom?

We willen de Thematerweg veiliger maken voor wandelaars en fietsers. De gemeente heeft samen met de Fietsersbond en bewoners gekeken naar de situatie op de Thematerweg. Maandagavond 17 juni 2019 presenteerden we aan bewoners de uitkomsten van het onderzoek en de mogelijke aanpassingen aan de Thematerweg. Dit zijn de belangrijkste punten uit de presentatie. Wilt u de volledige presentatie ontvangen? Stuur dan een mail naar thematerweg@utrecht.nl.

Uitkomsten onderzoek

We hebben onderzocht hoe druk het op de Thematerweg is. Uit het onderzoek blijkt dat er bij mooi weer veel voetgangers en fietsers op de Thematerweg zijn. Hierdoor ontstaat op een aantal oversteken en langs het fietspad soms een onveilig gevoel.

Bij de ontwikkeling van Haarzicht nemen we de volgende maatregelen, zodat de verkeersdruk op de Thematerweg afneemt:

  • We verbeteren de fietsoversteek bij de ingang van de wijk Haarzicht.
  • We leggen enkele wandel- en fietsroutes door het gebied tussen Vleuten en Haarzuilens aan. Dit wordt een alternatief voor de route over de Thematerweg, zodat mensen verschillende routes kunnen kiezen.

Mogelijke aanpassingen

Door de ontwikkeling van Haarzicht neemt de druk toe op de oversteeklocaties bij de parkeerplaats Natuurmonumenten en Geertje’s Hoeve en bij de kruising met de Joostenlaan. Hier kunnen we plateaus aanleggen, zodat de oversteeklocaties herkenbaarder worden. En het gebruik van de alternatieve routes wordt gestimuleerd.

Planning

We onderzoeken de opmerkingen van bewoners die we tijdens de presentatie hebben ontvangen. Eind 2019 wordt een definitief besluit genomen over de aanpassingen. Het is nog niet bekend wanneer de aanpassingen uitgevoerd worden.

Hulp en contact Thematerweg

Telefoon

14 030

E-mail 

thematerweg@utrecht.nl

Uw mening